1. reality test spořicích účtů:
Jak banky připisují úroky?


23. 01. 2012  12:10     Vilém Nacher     komentáře (0)

V našem předchozím komentáři jsme přinesli celkovou informaci o připsání úroků včetně tabulky, ukazující skutečně připsané částky a z toho vypočítané skutečné úroky. V tomto komentáři se zaměříme na jednotlivé banky, na způsob, včasnost a správnost připsání úroků, popíšeme případné nepřesnosti či nejasnosti s nimi spojené.

Přehled je sestaven podle abecedy (IB = Internetbanking, HP = Home Page, domovská stránka, BÚ = běžný účet, SÚ = spořicí účet).

1.      Air Bank – úrok připsán 01. 01. 2012 ve správné výši, BÚ nevyžadován.

2.      AXA BANK – úrok připsán 01. 01. 2012 ve správné výši, BÚ nevyžadován. .

3.      Citibank – úrok připsán 30. 12. 2011 ve správné výši, BÚ vyžadován. Pokud na jakémkoliv účtu není uloženo min. Kč 250 000,00 nebo BÚ není aktivně využíván, je měsíční poplatek za jeho vedení Kč 169,00. Tento poplatek nebyl za měsíc prosinec účtován, za měsíc leden bude účtován začátkem února a bude automaticky stržen ze spořicího účtu. Vložená částka je úročena tzv. pásmovým úročením, konkrétně částka do Kč 99 999,00 je úročena 0,5% a částky od Kč 100 000 – 499 999 jsou úročeny 1,5%, u námi vložené částky činí reálný úrok 0,63% (blíže o pásmovém úročení viz náš první komentář)

4.      ČSOB – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován.

.

NEZAPOMEŇTE VOLIT NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK 2011!

.

5.      Equa bank – úrok připsán 01. 01. 2012 ve správné výši, BÚ nevyžadován.   6.      Fio banka – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován. .

7.      GE Money Bank - úrok připsán 30. 12. 2011 (nebo 31. 12. 2011,
z obrazovky nelze datum přesně určit) ve správné výši, BÚ nevyžadován.

8.       ING Bank – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nemá banka v portfoliu

.

9.      KB – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ vyžadován. Měsíční poplatek za vedení BÚ je Kč 68,00, které je nutno na tento účet vkládat (nelze zajistit automatický převod této částky ze SÚ). Na SÚ je blokováno Kč 500,00 jako minimální vklad. Minimální vklad na SÚ je
Kč 5 000,00.  

10. LBBW – úrok připsán 30. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován.

.

11. mBank – úrok připsán 30. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován, byl ale založen z důvodu jednodušší obsluhy účtu, je veden zdarma.

12. Poštovní spořitelna – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován. U tohoto ústavu došlo při zakládání SÚ k problému, spočívajícím v chybné informaci pracovníka spořitelny, že je nutno k založení SÚ založit i BÚ a k obsluze IB je nutno mít i platební kartu. Později se ukázalo, že tato informace byla chybná a BÚ a karta byly zrušeny. Držení karty však mělo za následek uvedení BÚ do debetu s následujícím vyměřením dvousetkorunového poplatku za avízo vzniklého debetu ve výši Kč 8,00. K tomu došlo tak, že poplatek Kč 8,00 byl zaúčtován na BÚ v polovině prosince. Při zjišťování důvodů celé této transakce bylo zákaznickou linkou sděleno, že náklady na vedení karty se zúčtovávají k poslednímu pondělí v měsíci (náklady na vedení účtu pak k poslední sobotě v měsíci!). Protože poslední pondělí v prosinci připadlo na 26., což byl státní svátek, bylo účtováno v pondělí předcházející, tedy 19. Tento postup jsme úspěšně reklamovali a částka Kč 200,00 nám byla vrácena. Otázkou zůstává, zdali byla vrácena i klientům, kteří nereklamovali, resp. proč tato situace nebyla řešena systémově.

.

13. Raiffeisenbank – úrok vypočítán správně, byl však ponížen o náklady za příchozí platbu (Kč 7,00) a nevyžádané zaslání výpisu z účtu (Kč 20,00) a byl připsán 01. 01. 2012. BÚ nevyžadován.

14. UniCredit Bank – úrok připsán 31. 12. 2011 ve správné výši, BÚ (Expresní konto) vyžadován. Pokud na Expresním kontu jsou měsíčně příjmy min. Kč 10 000,00, nebo na BÚ minimálně Kč 50 000,00 je konto zdarma, jinak je měsíční poplatek za jeho vedení Kč 50,00. Tento poplatek nebyl za měsíc prosinec účtován, za měsíc leden je nutno poplatek převést z Unikátního konta (nelze nastavit automatický převod). Vložená částka je úročena tzv. pásmovým úročením, konkrétně částka do Kč 74 999,00 je úročena 0,5% a částky od Kč 75 000 – 149 999 jsou úročeny 3%, u námi vložené částky činí reálný úrok 1,32% (blíže o pásmovém úročení viz náš první komentář), úrok byl vypočítán správně, byl však ponížen o náklady za převod mezi vlastními účty (Kč 9,00), který je však v sazebníku veden jako bezplatný

.

15. Volksbank – úrok připsán 30. 12. 2011 ve správné výši, BÚ nevyžadován.

16. Wüstenrot – úrok připsán 01. 01. 2012 ve správné výši, BÚ nevyžadován, Kč 200,00 blokováno jako minimální vklad

17. ZUNO – úroky jsou připisovány denně (ke dni 17. 01. toto nabízí pouze ZUNO) ke dni 01. 01. 2012 připsán úrok ve správné výši, BÚ vyžadován, veden zdarma.1. reality test spořicích účtů: Jak banky připisují úroky?

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor