16. díl:
Jak mohou Filipovi a spotřebitelům pomoci soudy?


15. 05. 2020  00:40     ČSOB     komentáře (0)

V některých případech se bude muset Filip nebo jeho přátelé spotřebitelé obrátit na soud. Soud totiž znamená pro Filipa nebo protistranu definitivní rozhodnutí a řešení ve sporné věci. Filip se může obráti na okresní či obvodní soud, nebo se odvolat ke krajskému soudu. Případně má možnost mimořádných opravných prostředků.

16. díl: Jak mohou Filipovi a spotřebitelům pomoci soudy?
Kdy se může Filip obráti na soud

Jak už bylo řečeno, na soud se můžete obrátit, kdykoliv si myslíte, že jste v právu. Soud může rozhodnout, že finanční instituce, obchodník nebo dodavatel služeb udělal chybu a musí vám v reklamaci vyhovět. Pokud se ale chcete vydat touto cestou, musíte počítat s tím, že soudní řízení trvají klidně i několik let, vzhledem k tomu, co všechno musejí řešit. Řízení u mimosoudních orgánů je bezplatné. To ale neplatí u soudu. Pokud se ukáže, že v právu nejsme, musíme zaplatit náklady řízení, a to i druhé straně. Jsou to peníze, které váš spor stál vás i obchodníka.

Soud má to nejhlavnější slovo v každém sporu

Pokud spotřebitel nebo obchodník nesouhlasí s výrokem mimosoudní organizace, tedy ČOI, finančního arbitra, ČTÚ, nebo ERÚ, mají vždy právo obráti se na soud, který může klidně rozhodnout jiným způsobem. Soud totiž není rozhodnutím těchto organizací nijak vázán. To bohužel snižuje hodnotu jejich rozhodnutí. Nemusí být totiž konečná. 

Naopak rozhodnutí soudu konečné je. I když mají strany právo se i proti prvoinstančnímu rozhodnutí soudu odvolat. O odvolání rozhodují buď Krajské soudy, nebo Vrchní soud. Dále pak mají strany právo využít i mimořádných opravných prostředků, například dovolání, nebo obnovu řízení. V konečné fázi mohou strany využít i ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu.

Servisní a poradenské články s Filipem připravujeme spolu s Československou obchodní bankou, a.s.16. díl: Jak mohou Filipovi a spotřebitelům pomoci soudy?

Diskutovat (0)