3. díl - Šílenosti doby korektní:
O čem ta knížka vlastně je?


13. 03. 2019  00:24     Patrik Nacher     komentáře (0)

ŠÍLENOSTI DOBY KOREKTNÍ, ANEB KONEC MeTOO: Nová kniha Patrika Nachera. O čem ta knížka vlastně je, a proč byla napsána? ČTĚTE DÁLE!

3. díl - Šílenosti doby korektní: O čem ta knížka vlastně je?
O čem je tato kniha?

O hodnotách jako je právo, svoboda, tolerance, o vnímání jejich šíře a důsledků, ale také o vyprazdňování slov jako je například odpovědnost, o falešné korektnosti, dovedně skrytých manipulacích, o paradoxech a nelogičnostech, které už skoro ani jako paradoxy a nelogičnosti nevnímáme. Nic není absolutní, nic není černobílé, hodnoty a pravidla, které ctíme, na sebe mohou v určitých situacích vzájemně narazit, dokonce se vzájemně vylučovat.

Je to o kontextu, kdy a v jakém prostředí, s jakou historií a zvyky, daná situace nastane. Je to ale také o míře a v neposlední řadě o vnímání zdravým selským rozumem. Dříve si vystačili s desaterem, dnes na všechno musíme mít desítky zákonů, vyhlášek, předpisů, směrnic, nařízení, a k tomu další doporučení či metodické pokyny, a stejně to evidentně nepomáhá. Jako bychom dnes ztratili soudnost a schopnost přirozeně a intuitivně vnímat, odpovědně rozhodovat o citlivé, leckdy těžko uchopitelné hranici mezi tím, co je ještě akceptovatelné a tím, co už je za hranou, co musíme odmítnout, i kdybychom na sebe přivolali něčí hněv.

Zjednodušeně řečeno by mělo platit, že moje pěst má končit tam, kde začíná něčí nos, že nebudu druhým činit to, co nechci, aby dělali oni mně. Dále pak, že v maximální možné míře přebírám odpovědnost za svůj život a svoje jednání a že pomoc se nabízí, nikoliv vnucuje. Zkrátka a dobře, život ve společnosti je protkán hraničními situacemi, kdy na sebe narážejí jednotlivé demokratické principy:

  • Svoboda náboženského vyznání versus rovnost před zákonem. Jinak řečeno, může získat někdo výhodu nebo výjimku z platných zákonů z důvodu náboženství a víry?
  • Svoboda vyjadřování versus podněcování k nenávisti ve jménu čehokoliv, i Boha. Klasická záležitost, kde končí svoboda slova a začíná její zneužívání ve prospěch násilí.
  • Dodržování základních lidských práv a tolerance k jinakosti versus dodržování základních lidských práv a jejich vnímání z hlediska víry. Jinak řečeno, jak všechna významná náboženství pohlížejí například na rovnost a toleranci z hlediska pohlaví či sexuální orientace? Nestává se, že někteří představitelé náboženských směrů, kteří neuznávají základní lidská práva v šíři, v jaké platí v civilizované Evropě, jsou zároveň těmi, kteří se na ně tak rádi a ochotně odvolávají v případech, kdy jde o dodržování práva na svobodu náboženského vyznání?
  • Veřejný zájem versus ochrana soukromého majetku. Jinak řečeno, kde je hranice mezi absolutní ochranou soukromého majetku na straně jedné (slovo absolutní jsem použil záměrně z hlediska našich neblahých zkušeností před rokem 1989) a rozvojem země, obecně prospěšnými stavbami a právy ostatních občanů na straně druhé? Krásně to ilustruje princip známý pod zkratkou NIMBY (Not In My Back Yard) – všichni rádi podpoří stavbu dálnice, železničního koridoru, obchvatu, nemocnice, domova pro seniory, obchodního centra, záchranky apod., ovšem za jedné stěžejní podmínky – pokud to nebude blízko jejich domova.
  • Svoboda versus bezpečnost. Opravdu dnes žijeme v době, kdy jdou tyto dvě stěžejní hodnoty proti sobě? Tedy, že pro zachování svobody, musíme skousnout někdy až drastická bezpečnostní opatření a nástroje bezpečnostní politiky? Respektive, nechceme-li je podstupovat, budeme odteď už v permanentním bezpečnostním riziku? Opravdu platí, že jedno nebo druhé? A lze  vůbec takhle položit otázku nebo jde o manipulaci s lidmi, protože někdo chce nebo mu vyhovuje, když z obou hodnot tak trochu slevíme a dobrovolně couvneme? Tedy méně svobody, více kontrol, větší dohled, protože prostě doba už je taková… A neměla by se řešit příčina zhoršení bezpečnostní situace a nikoliv následky? Tedy řešit situaci takovým způsobem, aby se nemusela nutně a v takovém rozsahu kvůli bezpečnosti zužovat a omezovat naše tak křehká svoboda.

Na tomto místě si neodpustím pár řečnických otázek. Co by se muselo v Evropě stát, aby někteří lidé změnili svůj názor na imigrační politiku Evropské unie? Ukazuje aktuální dění, že Evropská unie je akceschopná a umí chránit svoje území a své občany? Existuje vůbec nějaká, byť teoretická možnost, že by tito lidé někdy prohlásili, že umělé konstrukce multikulturního projektu se v praxi neosvědčily, že vytvořily a vytváří naopak nové bariéry mezi lidmi, že například integrace imigrantů z muslimských zemí za posledních třicet let není tak úspěšná, jak se navenek tváří, že se zvýšila bezpečnostní rizika, vzájemná nesnášenlivost, skutečný radikalismus, množství ghett nebo uzavřených částí měst?

Vždy se můžeme poučit z naší historie, která se neustále opakuje. Je to téměř přes kopírák, pouze v jiném období, v jiných kulisách a souvislostech. Vždy tam ale vystupují lidé, kteří jsou stále stejní, jako jejich dobré i špatné vlastnosti a charaktery. Tak například právo na bezpečnost uplatňovali také nacisté v meziválečném Německu. Ochrana před zdánlivým nebezpečím Židů, komunistů nebo anarchistů vedla k drastickému omezení svobody, kterou nakonec většinová společnost akceptovala. Kam to nakonec vedlo, víme z historie.

Knihu jsem z hlediska obsahu rozdělil na pět základních kapitol, tedy pojmenování jednotlivých dob:

  • Doba překorektní aneb boj proti stereotypům
  • Doba paradoxní
  • Doba manipulativní
  • Doba nelogická
  • Doba byrokratická

A poslední poznámka na úvod. Knihu jsem dopsal ještě před vyvrcholením prezidentské kampaně 2018, takže v ní nenajdete k této události významnější zmínku. Pokud vám ale přijde popis a charakter jiných událostí podobný, vězte, že to není náhoda. Konstrukce černobílého vidění světa a dělení společnosti na vzdělanější elity a ten zbytek se prolíná událostmi jako červená niť.

 

DALŠÍ DÍLY NAŠEHO SERIÁLU KNIHY ŠÍLENOSTI DOBY KOREKTNÍ NALEZNETE ZDE!

Šílenosti doby korektní3. díl - Šílenosti doby korektní: O čem ta knížka vlastně je?

Diskutovat (0)