Spotřebitelská poradna:
Pokuty do obchodních podmínek nepatří


22. 04. 2024  08:04     Miroslav Zeman     komentáře (0)

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA - Smluvní pokuty do obchodních podmínek v žádném případě nepatří. Jejich uvádění v obchodních podmínkách pro spotřebitele zakazuje jak občanský zákoník tak i judikatura soudů.

Spotřebitelská poradna: Pokuty do obchodních podmínek nepatří
Nález zdůrazňuje, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich často v nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl podnikatel ujednání, kterou jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě).

Obchodní podmínky se v minulosti zneužívaly často

Zneužívání obchodních podmínek nejen šmejdů, ale i jinak seriozních firem bylo v minulosti velmi časté. Diskriminující podmínky či skryté sankce, nebo nejrůznější rozhodčí doložky ukrývaly ve všeobecných obchodních podmínkách nejen splátkové společnosti, ale také některé pojišťovny. S posílením práv spotřebitelů v naší legislativě je těmto praktikám konec.

Sankce mohou být sjednány v příměřené míře pouze ve smlouvě

Zákon i judikatura soudů reagovaly na skutečnost, že spotřebitel má jen omezené možnosti v běžném styku a při běžném sjednávání služby studovat či kontrolovat poměrně náročný a často i právně složitý text všeobecných podmínek a navíc v nich identifikovat pro něj nebezpečné pasáže a ustanovení. Jakékoliv podmínky sankčního charakteru proto mohou být v opatrné a přiměřené podobě sjednány pouze ve smlouvě samotné, a nikoliv v obchodních podmínkách, které mají mít pouze technický charakter.

Ujednání o pokutách v obchodních podmínkách jsou zcela neplatná

Jakékoliv sankční ustanovení či smluvní pokuty, které by byly upraveny a uvedeny pouze v obchodních podmínkách například na internetu tak jsou z pohledu spotřebitele absolutně neplatná a spotřebitel není povinen je hradit, a ani se jich nemusí jakkoliv obávat.Spotřebitelská poradna: Pokuty do obchodních podmínek nepatří

Diskutovat (0)