ČSOB

Československá obchodní banka, a.s
Předseda představenstva a generální ředitel: John Arthur Hollows
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: 261 351 111; 224 111 111
E-mail: info@csob.cz, www.csob.cz

Kód banky: 0300

Infolinka:+420 800 300 300

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 63,1
Dalibor Z. Chvátal

ČSOB vsadila na investice a řekla si, že Čechy naučí investovat. To se jí úspěšně daří, investiční masáž dostane na její pobočce asi každý klient. Banka se umí o svého klienta postarat od účtu až po hypotéku, konečně v její finanční skupině jsou i pojišťovna, stavební spořitelna a hned dva penzijní fondy.

 

Rozdělení na Čobku modrou (všechny klasické pobočky ČSOB) a červenou (Poštovní spořitelna) se úspěšně podařilo. Modrou používá střední a vyšší třída, červenou ti ostatní a méně majetní. Pojmy ČSOB a Živnobanka byly kdysi symbolem prestiže, dnes je to však běžný standard.

 

Na služby banky si nelze stěžovat, fungují jak mají a běžný člověk je s bankou určitě spokojený. Slova „nikdy nepůjdeme cestou balíčků“, pronesena před třemi lety na jedné z tiskovek ČSOB už neplatí.

 

Čobka konečně pochopila, že jednoduše existují klienti, kteří chtějí zaplatit paušál a už neřešit poplatky za transakce. Oceňuji proto „příplatek“ 40 Kč k a Aktivnímu kontu, ze kterého se tak za celkem 140 Kč stane účet all inclusive: všechny tuzemské platby v ceně včetně výběrů z ATM ČSOB. Sice to trvalo, ale konečně jsme se dočkali.

 

Jenže „tu modrou“ ČSOB provázejí řadu let skandály, které ji na důvěře nepřidají. Ví se tak, že jde o banku, která využívá nekalé obchodní praktiky, nebojí se porušovat pravidla hry (nejen) v obchodním styku, je schopna investovat peníze do zničení své konkurence, pochybnosti o sobě zásadně nekomentuje, při přímé konfrontaci razí heslo „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ a s výsledky soudních rozhodnutí zásadně nesouhlasí, protože má jiný právní názor, ale „respektuje je“. Jakou pak má záruku spotřebitel, že v případě svých problémů nebude jednou stát v beznadějné pozici před „mohutnou a nezničitelnou“ čobkou?

Karel Kopeček

U ČSOB se projevuje zhýralost českého bankovního trhu v oblasti bankovních poplatků. Řada z nich je zce v rozporu se skutečnými náklady banky (automatické operace bez zásahu lidského faktoru).

 

Jinak se  však banka, dá se říci, odpovědnou součástí českého bankovního trhu. Dostatečný počet „kamenných poboček“, slušné internetové bankovnictví, síť bankomatů… Slušný je také sponzorský program – naposledy například Febiofest (bez podpory banky by se tento filmový festival zřejmě vůbec konat nemohl).

Eva Poláchová

ĆSOB je opět bankou s širokou nabídkou produktů, kromě studentských úvěrů jako samostatného produktu nabízí běžné, vkladové i podnikatelské, úvěry hypotéční, spotřebitelské, podnikatelské, karty, investice, stavební spoření, penzijní připojištění i pojištění jako takové.  Otázkou je, pokud se potvrdí spekulace o prodeji divize pojištění, zda si tento full servis banka udrží. 

 

Internetové stránky (též v anglické mutaci) jsou velmi obsáhlé – vedle standardu ale nabízejí zajímavý videokomentář k vývoji trhů a ekonomické informace z medií. Velmi vstřícná je možnost nastavení vlastní stránky, kde si klient může nastavit oblasti, které jsou pro něj důležité a zajímavé a usnadňují mu následně orientaci. Což je rozhodně dobře, protože např.  Sazebník poplatků není přístupný jednoduše pod odkazem z hlavní stany.

Poplatky vůbec byly velmi diskutovanou záležitost a asi stále budou – vkladové poplatky, poplatky za vklady tržeb, nejednotný přístup bankovních poradců apod., nicméně je potřeba uvést, že letos na jaře je např. poplatek za zpracování jednoho z typů hypotéčního úvěru nulový.    

 

Přidanou hodnotou je možnost sestavení Klíčového plánu s možností propojení penzijního připojištění, spoření, investování a pojištění.

 

Úrokové sazby na spořicích účtech jsou nízké navíc minimální vklad, oproti jiným bankám, je vyšší.

 

Dostupnost banky z hlediska počtu poboček a bankomatů je výborná, slabší je to s víkendovým provozem, Call centrum pracuje nonstop.

 

Slabinou banky je opravdu nejednotný přístup bankovních poradců ke klientům anebo provedení změn až po opakovaných urgencích. Konkrétní zkušenost se týká studentských účtu, kdy na jedné pobočce vyžaduje bankovní poradce potvrzení, na druhé to není potřeba.

 

Velmi zarážející je též skutečnost, že existuje vnitřní nařízení banky, které upravuje činnosti v jedné oblasti její činnosti a týká se vnitřní distribuce. Samo o sobě je toto nařízení pravděpodobně potřebné a správné, nicméně konkrétní bankovní poradce si to vyloží tak, že toto nařízení vztáhne na klienta a odmítne mu realizovat službu.

Otakar Schlossberger

Banka patří mezi největší peněžní ústavy v ČR s nejširší nabídkou služeb pokrývající celý finanční trh. V současné době jsem však nezaznamenal nějaký výrazně nový inovativní produkt. Pokud je zřejmá reklama, je spíše obecná, anebo zaměřená do divize Poštovní spořitelny (viz dále). Banka, ač se přihlásila ke Kodexu chování mezi bankou a klientem, tak tento kodex na internetu klient nenalezne a dokonce vyhledávač, který je zde nabízen, oznamuje, že není v této chvíli funkční (bylo zkoušeno několikrát).

 

Sazebník banky je celkem přehledný, ale tak jako u konkurence, se mi jeví výše některých poplatků neadekvátní jejich nákladům (např. opět položky došlé platby z jiné banky nebo příplatek za expresní položku přesahující mnohonásobně náklady na ni).

 

Banka disponuje širokou škálou kamenných provozoven a všemi možnostmi elektronické komunikace. Tudíž z tohoto pohledu je možné hovořit o slušné vstřícnosti banky vůči klientům

 

Banka se přihlásila ke společenské odpovědnosti a svými sponzoringovými programy podporuje celou řadu aktivit. Klient je schopen také celkem jednoduše nalézt základní informace o hospodaření banky v rámci tzv. informační povinnosti bank, kterou má banka vůči veřejnosti.

František Pavelka

Československá obchodní banka patří podle mého názoru mezi nejdravější banky na českém bankovním trhu. Stále je velmi dobrá, co se týká financování zahraničního obchodu a operací s nimi spojenými. Po získání bankovních domů skupiny bývalé Investiční a poštovní banky se začala v podstatně větší míře zaměřovat i na retailové bankovnictví.

 

Svými 250 pobočkami a 820 bankomaty nabízí poměrně rozsáhlé možnosti kontaktů se svou klientelou. Ve spojení s Poštovní spořitelnou je v počtu kontaktních míst bezkonkurenční.

 

Byla a je průkopníkem některých forem přímého bankovnictví (např. TV-banking). Jako první zavedla i cash back.

 

Webové stránky jsou vcelku přehledné, nejzajímavější údaje (pro mne), jako úroky a poplatky, jsou relativně rychle zjistitelné. Výjimku představují úroky z kreditních karet, které se řídí podle úroků Poštovní spořitelny.

 

Podle serveru bankovnípoplatky.com patří mezi ty, které ještě neodbouraly poplatek za příchozí platby. Dá se očekávat, že banka bude nadále pokračovat v dynamickém vývoji.

Bankovní poplatky 1Q 2010 62,5
Bankovní poplatky.com

Banka s extrémy. Na jedné straně má celou řadu kritizovaných poplatků a při pohledu na sazebník má klient pocit, že jsou poplatky spíše vyšší. Na straně druhé nabízí zajímavé alternativy, které se pak projeví třeba tím, že v kalkulátoru bankovních poplatků skončilo Exkluzivní konto, při splnění daných kritérií, na třetím místě z hodnocených bank.

Banka, která vždy aktivně přistupuje k poplatkové politice. Jinak tomu nebylo ani po 1. listopadu 2009, kdy, jak už bylo zmíněno výše, se banka vydala oběma směry. U změn, které se týkaly výpisů z účtu, vyšla ČSOB klientům vstříc a poplatek zrušila a dokonce snížila cenu konta s výpisy zasílanými elektronicky. Dále například zrušila poplatek za vedení studentského konta či za vedení kreditních karet. Na druhé straně banka zvýšila poplatky, které se vztahují k debetním platebním kartám (z 200 na 240, respektive z 500 na 540). Poplatky se ale nově neúčtují ročně, ale měsíčně.

Sazebník patří mezi ty přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Grafika přispívá ke srozumitelnosti, na druhé straně nevýhodou může být velké množství různých dodatkových informací a vysvětlujících písmenek. Službu, kterou určitě klienti ocení, je kalkulátor poplatků, kde si klient může snadno spočítat, jaký druh konta u ČSOB bude pro něj nejvhodnější.

Banka zaměřuje svoji pozornost na balíčkové účty Aktivní a Exkluzivní konto. Mimo balíčky (běžný účet) je účet pro klienty celkem nevýhodný, což se projevuje třeba tím, že pak najdeme v sazebníku všechny dosavadní nejabsurdnější bankovní poplatky. Z kalkulátoru vyplývá, že při splnění podmínek (průměrný zůstatek na účtu více než 1 milion), je zajímavé Exkluzivní konto, otázkou je, kolik klientů tuto podmínku splní. Do TOP 15 se ale vešlo ještě Aktivní konto. U nákladů průměrného klienta je ČSOB spíše ve druhé polovině pořadí. Náklady standardního bankovního klienta se podle Bankovní ročenky 2009 příliš neodchylují od obecného průměru (1966 Kč, 4% nad průměrem). U aktivního klienta jsou sice také nad průměrem (5603 Kč, 15% nad průměrem), nicméně z velké čtyřky jsou na tom jednoznačně nejlépe.

1.11.2009, ČSOB zlevňuje kreditní karty

ČSOB se zaměřila na úpravu cen celých kont, kde dochází ke zlevnění především z důvodu snižování či rušení poplatků, které určuje zákon o platebním styku. Některé účty jsou od poplatku zproštěny úplně. Jedná se zejména o zvýhodněné účty pro studenty a děti. Studenti tak mohou od listopadu ušetřit na poplatku za bankovní účet měsíčně 30 korun, rodiče s dětmi pak mohou ušetřit i 50 korun. Další výraznou položkou, které se změny poplatků u této banky dotkly nejvíce, jsou platební karty. Místo ročního zpoplatnění totiž ČSOB zavádí zpoplatnění měsíční. Do tohoto měsíčního zpoplatnění však banka skryla poměrně razantní zdražení poplatku až o 20 procent. Místo 200 korun u karty Visa Elektron nově zaplatí klienti této banky 20 korun měsíčně, tedy 240 korun za rok. Namísto toho však banka ruší zpoplatnění kreditních karet. Toto opatření je zřejmě motivováno snahou zatraktivnit tyto lukrativní úvěrové služby.

4.3.2010, Hypotéka bez poplatků

ČSOB si pro své klienty, kteří uvažují o hypotéce, na jarní měsíce připravila výhodnou nabídku. Pro každého, kdo si od 1. března do 7. dubna sjedná hypotéku do 85 % zástavní hodnoty s pětiletou a delší fixací, připravila ČSOB bonus ve formě nulových poplatků za zpracování hypotéčního úvěru.

 

Veřejnost 1Q 2010 46
František Králík
Karel Plánička

Zkostnatělá, byrokratická.

Štěpán Kirman

Největší problémy, jsem měl jako student se studentským účtem.

Každý rok se muselo prokazovat že jsem studentem, přitom ve smlouvě nic takového nepsalo, účet měl být do 26let veden zdarma nicméně mi jednou ročně posílali výpis který jsem nechtěl a účtovali si za něj snad 50Kč, jakmile jsem se neprokázal, že jsem studentem, tak mi stále účtovali 50Kč/měs poplatek za vedení účtu...

Při rušení účtu jsem si vybral všechny peníze, ale rušení účtu trvalo tuším další měsíc-2 už si nepamatuji, nicméně mi naúčtovali další poplatky za vedení, prostě hrůza!!!!

Nyní jsem mnohonásobně spokojenější s mBank kde neplatím nic...

Jirka Prokeš
Miloslav Hamřík

Pořídil jsem si účet ještě za dob IPB. Nejotřesnější banka co jsem kdy zkusil. Platební příkaz mi systém IB dal datum o měsíc později než aktuální datum. Zrušení tohoto příkazu šlo jen na pobočce. Cena asi 300Kč. Hodnocení na účtu nic moc a vnucený balíček "osobní konto" byl značně nevýhodný, ale to jsem zjistil až pár měsíců poté, co jsem po ujištění "osobní bankéřky", že se mi to určitě vyplatí, podepsal..

Lukas Kutner
Jan Hanák

s hrůzou jsem od této banky před několika lety utekl - moje platby za poplatky v té době běžně atakovali hranici 1000,- Kč měsíčně

Jan Lukeš

Pro studenty účet v podstatě zadarmo. Velmi spolehlivý a dobře zabezpečený internet banking, GSM banking zdarma. 

Radovan Stancel
Honza Bártek

Sazebníky

Image result for čsob pobočkyfoto

Image result for čsob pobočky


Pobočky

Bankomaty