ČSOB

Československá obchodní banka, a.s
Předseda představenstva a generální ředitel: John Arthur Hollows
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: 261 351 111; 224 111 111
E-mail: info@csob.cz, www.csob.cz

Kód banky: 0300

Infolinka:+420 800 300 300

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2010 61,7
Miroslav Zeman

ČSOB stejně jako ostatní banky pokračuje v krocích na zvýhodnění  hypotečních produktů. Jedním z opatření, které má zvýšit atraktivitu hypoték u klientů je odpuštění poplatků za zpracování hypotečního úvěru během měsíce srpna, kdy klienti mohli ušetřit až 25 tisíc korun.

Banka se také může pochlubit poměrně vysokým výnosem svých zajištěných fondů. Dle informací banky dosáhlo zhodnocení 7,06 procenta k 30. 7. Pak 6,65  procenta. Zároveň banka svým klientům rozšířila další možnosti investování o fondy investující do asijského trhu.

Výsledky hospodaření potvrzují, že banka je v dobré kondici. Čistý zisk skupiny dosáhl více než 7 miliard korun a byl tak meziročně o 24 procent vyšší.

Banka také představila několik zajímavých a pro klienty užitečných průzkumů, které se týkají investování, strategie při volbě bankovního účtu apod.

Pavla Hřebíčková

V polovině září se ČNB konečně přestalo líbit, že ČSOB používá dvě obchodní značky pro jednu banku, a to „ČSOB“ a „Poštovní spořitelna“ a uložila bance pokutu. Že by jedním z důvodů bylo, že banka poště platí za pronájem prostor málo?

 

V každém měsíci třetího čtvrtletí přichází ČSOB opět s nějakými novinkami ve fondech – nejprve v červnu s nabídkou investic do asijského trhu, a poté s měsíčně obměňovanými nabídkami zajištěných fondů, jichž má banka rovných 100. Nabídka fondů ČSOB je opravdu široká a průměrný meziroční výnos z fondů vzrostl, u některých fondů dokonce o více než 10%. V tomto směru ČSOB o své klienty vzorně pečuje.

 

ČSOB se obdobně jako i ostatní banky pokouší o oživení hypotečního trhu – nejprve pokračující nabídkou hypoték bez poplatku, a poté se banka snaží klienty motivovat snížením sazby až o 0,4% oproti standardně nabízené, a to systémem – čím vyšší hypotéka, tím vyšší sleva.

 

Od srpna banka mění sazebník - škoda, že změny někde neavizuje, obdobně jako její konkurence ČS.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v tomto období banka upravila poplatek za vedení Studentského konta. Pokud bude student využívat elektronických výpisů bude vedení konta bezplatné. V případě, že se rozhodne pro zasílání měsíčních výpisů poštou, zaplatí 30 Kč.

Oblast úrokových sazeb:

- banka snížila sazby u hypotečních úvěrů a upravila délku výpovědní lhůty u spořicího účtu

Inovace  a novinky:

 - ČSOB připravila po dobu letních prázdnin novinky v oblasti účelových i neúčelových úvěrů a hypoték. Zajímavá byla především možnost sjednání hypotečního úvěru bez poplatku za zpracování.

Marketingové aktivity, komunikace:

- prostřednictvím letáčků byli klienti banky  informováni o prázdninové nabídce v úvěrové oblasti

 - vybraným klientům byla představena nabídka nových investičních příležitostí

Bedřich Danda

Československá obchodní banka byla ve třetím čtvrtletí pozoruhodně neaktivní, spíše pasívní. Skoro se zdá, že jí v aktivitě výrazně předčila její dcera Poštovní spořitelna, která však není vůči podnikatelům zdaleka tak vstřícná jako její matka ČSOB. O to víc mě její pasivita mrzí.

ČSOB by se totiž vyšší aktivitou a propracovanějším marketingovým systémem mohla stát ve vztahu k podnikatelům skutečně velmi vstřícnou bankou.

Klienty tak může potěšit především poměrně vysoké zhodnocení zajištěných fondů ČSOB a pozitivní vývoj hospodaření této banky.

Dalibor Z. Chvátal

ČSOB představila pestré množství průzkumů, ale pro klienty byla zajímavá hlavně srpnová absence poplatku za schválení běžné hypotéky. Jinak se nic zásadního nedělo.

Bankovní poplatky 3Q 2010 63.8
Bankovní poplatky.com

Obecně velmi aktivní banka. Banka má sice i nadále řadu kritizovaných poplatků a při pohledu na sazebník má klient pocit, že jsou poplatky spíše vyšší. Na straně druhé nabízí banka zajímavé balíčkové alternativy. Zejména je sympatická snaha přimět klienty k využívání internetbankingu včetně elektronického výpisu z účtu. Když si klient tuto variantu vybere, má balíček ještě o 10 Kč levnější. Poplatkovou strukturu hodnotíme o půl bodu výše.

ČSOB změnila svůj sazebník v tomto čtvrtletí a to k 1.8.. Banka většinou přistupovala k poplatkové politice aktivně, tentokrát tolik změn banka nepřipravila. Dokonce ani nevydala, na rozdíl od konkurence, specializovanou tiskovou zprávu o poplatkových změnách. Jinak ČSOB stejně jako ostatní banky pokračovala v krocích na zvýhodnění hypotečních produktů. Banka tak během posledních tří měsíců rozjela tři akce na podporu hypoték s odpuštěným poplatkem za její zpracování.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Grafika přispívá ke srozumitelnosti, na druhé straně nevýhodou může být velké množství různých dodatkových informací a vysvětlujících písmenek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Webové stránky banky skončily právě z pohledu přehlednosti na prvním místě v našem novém průzkumu.

Také ČSOB nezaznamenala v různých porovnáních (Q Report Scott & Rose i kalkulátor bankovních poplatků) za III. čtvrtletí významný posun, takže hodnocení z II. čtvrtletí zůstává nezměněno. Bez mimořádných změn proti minulému roku skončila banka i v nákladech průměrného bankovního klienta.

Veřejnost 3Q 2010 52.1
Jan Zrzavý

Pro mě se jedná o šedý průměr a nic zvláštního

Vladana Procházková
Roman Třebín
Miroslav Gallas

Skvělý přístup pro privátní sekci, poměrně vysoké poplatky proostatní uživatele.

Paula-Mirabela Pleskač

Není špatná, služby má kvalitní, jen je drahá a má docela nepřijemné zaměstnance.

Viera Krincvajová

Příjemné prostředí. Vstřícnost a profesionalita. Bankovní služby mi vyhovují.

Eva Wollnerova
Marcela Spáčilová
Klára BBB

Firemní účet - slušný, akorát ty poplatky za vedení účtu :( Jinak jsem spokojená vč. certifikátu a karty, když platím on-line, sice můžu jen z notebooku, ale aspoň je to bezpečné.

Josef Marcián

Sazebníky

Image result for čsob pobočkyfoto

Image result for čsob pobočky


Pobočky

Bankomaty