ČSOB

Československá obchodní banka, a.s
Předseda představenstva a generální ředitel: John Arthur Hollows
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: 261 351 111; 224 111 111
E-mail: info@csob.cz, www.csob.cz

Kód banky: 0300

Infolinka:+420 800 300 300

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2013 67,3
Otakar Schlossberger

Z pohledu ČR patří ČSOB mezi velké banky, které působí na trhu dlouhodobě. Nabízí všechny produkty, které lze od banky očekávat. Má poměrně širokou škálu poboček, které však vystupují jednak pod hlavičkou ČSOB, jednak na pracovištích České pošty pod hlavičkou tzv. poštovní spořitelny, což je divize ČSOB. Tato je zejména zaměřena na drobnou klientelu působící v menších městech a na nižší příjmové skupiny obyvatelstva. Jejich internetové stránky působí poněkud „konzervativně“, nicméně podávají všechny potřebné informace.

Sazebník pro spotřebitele je poměrně komplikovaný a ceny v něm uvedené osobně považuji za „nepřiměřeně“ vysoké, ale je to subjektivní názor.

Reklamu banky vnímám spíše za celou finanční skupinu – banku, pojišťovnu, Hypotéční banku, příp. další finanční instituce v rámci skupiny

Banka se zapojuje také do společenské odpovědnosti, ale ve srovnání s výší hospodářského výsledku a aktivitami jejich konkurentů by, podle mého názoru, mohla činit více. Banka podporuje kulturní a společenské aktivity.

 

Hodnocení v I. části zvyšuji o jeden bod oproti mému minulému hodnocení, v části II. ponechávám na stávající úrovni.  

Olga Ortová Šeflová

Investice do nových technologií smart banking se Československé obchodní bance vyplácejí, neboť již zaujala významnou část trhu (neustálými inovacemi mobilního bankovnictví a bezkontaktních plateb si drží přední místo ve smart a PDA bankovnictví). Pochopila význam obsluhy mladé klientely pro svůj perspektivní rozvoj a proto přichází s masivní kampaní působící na studenty. Ostatní retailovou klientelu však trochu zanedbává. V oblasti investičního bankovnictví je stále aktivní a neustále rozšiřuje investiční nabídku klientům a přichází s novými podílovými fondy. (+ 3 body)

Martina Hedvičáková

ČSOB se od září zaměřila především na studenty a snaží se propagovat Studentské konto. ČSOB rozšířila také od září nabídku investičních produktů o dva nové strukturované fondy, jeden fond typu Portfolio Pro a další typ investičního životního pojištění.

Třetí čtvrtletí bylo u ČSOB především ve znamení zvyšování bankovních poplatků, jak za vedení běžných účtů tak u kreditních karet. Vedení ČSOB Konta vyjde měsíčně na 55 Kč (dříve 50 Kč s výpisy elektronicky, jinak 60 Kč), vedení ČSOB Aktivního konta na 95 Kč měsíčně (dříve 90 Kč s výpisy elektronicky, jinak 100 Kč), vedení Běžného účtu a ČSOB Osobního konta na 25 Kč (dříve 20 Kč s výpisy elektronicky jinak 30 Kč). Všechny tuzemské příchozí platby jsou zdarma (do 31. 7. 2013 poplatek 6 Kč za každou platbu). Další změny poplatků se týkaly kreditních karet: ČSOB zavelo do sazebníku poplatek za kreditní kartu MasterCard World ve výši 50 Kč měsíčně a poplatek za kreditní kartu MasterCard Platinum ve výši 350 Kč měsíčně. Poplatek 500 Kč ročně za embosovanou kreditní kartu MasterCard Standard a poplatek 250 Kč ročně za neembosovanou kreditní kartu MasterCard se u obou karet změnilo na 20 Kč měsíčně. Poplatek 3 000 Kč ročně za kreditní kartu MasterCard Gold se změnil na 350 Kč měsíčně.

ČSOB Finanční trhy je nová aplikace pro uživatele chytrých telefonů a tabletů s rychlými ekonomickými informacemi, analýzami a vybranými daty souvisejícími s děním v ekonomice a na finančních trzích doma i v zahraničí. Aplikaci, která je k dispozici zdarma a nevyžaduje žádnou registraci, lze také využívat jako nástroj pro prezentování makroekonomických a tržních ukazatelů.

 

 

Hana Fojtová

Banka spustila kampaň na novou ČSOB Kreditní kartu World, kde klient získá odměnu za každý nákup 1 % z každé platby zpět na účet kreditní karty. Získat lze až 1 000 Kč měsíčně. Tento způsob odměny je docela častý a pro klienty příjemný. Kreditní karty se vžily. Jejich výhodou je zejména bezúročné období. V tomto případě 55 dní. Kreditní karta může posloužit také ke sledování určité skupiny výdajů, když ji užíváme selektivně. Klienti mohou využít i kartu pro partnera zdarma, pojištění zakoupeného zboží proti odcizení, poškození nebo zničení a prodlouženou záruku o 1 rok na široký sortiment zboží.  Měsíční poplatek 50 Kč. Úvěrový limit 20 000 - 250 000 Kč. Při útratě kartou měsíčně alespoň 5 000 Kč, je bez poplatku. Čerpat dlouhodobě se ale nevyplatí z důvodu vyšších úroků, které dosahují téměř 20% p.a. V nabídce má ČSOB nyní 4 typy kreditních karet. 

Miroslav Zeman

Lepší informovanost klientů ve finanční oblasti si vzala za svůj cíl ve třetím čtvrtletí právě ČSOB. ČSOB Finanční trhy je nová aplikace pro uživatele chytrých telefonů a tabletů s rychlými ekonomickými informacemi, analýzami a vybranými daty souvisejícími s děním v ekonomice a na finančních trzích doma i v zahraničí. Aplikaci, která je k dispozici zdarma a nevyžaduje žádnou registraci, lze také využívat jako nástroj pro prezentování makroekonomických a tržních ukazatelů.

Konkurenci tradičně silné Citibank v oblasti kreditních karet s bonusy, představuje nový produkt ČSOB. S novou ČSOB Kreditní kartou World klient nyní dostane odměnu za každý nákup, a to 1 % z každé platby zpět na účet kreditní karty, získat tak může až 1 000 Kč měsíčně.

ČSOB se také pochlubila silným zájmem o ovládání účtu přes smartbanking. Klienti ČSOB a Ery odešlou každý měsíc z chytrého telefonu platby za jednu miliardu korun. Tento velice snadný a bezpečný způsob ovládání osobních účtů v současnosti aktivně využívá téměř 70 tisíc klientů druhé největší tuzemské banky, kteří se do aplikace přihlašují téměř každý druhý den. Uživatelé smartbankingu nejčastěji kontrolují zůstatky na účtu, zadávají příkazy k úhradě nebo sjednávají cestovní pojištění.

 

Aktivitu ČSOB ve třetím čtvrtletí lze hodnotit poměrně rozpačitě. Relativně velký počet tiskových zpráv nic nesvědčí o vstřícnosti a aktivitě banky. Z hlediska většinového klienta toho bohužel banka moc neukázala.

Bankovní poplatky 3Q 2013 65
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech velmi aktivní. A v aktuálním kvartále patřila ČSOB k těm nejaktivnějším. Banka sice strukturu svých služeb a poplatků výrazně nezměnila, ale sjednotila například poplatek za vedení účtu bez ohledu na to, jaký výpis z účtu klient používá a to u všech tří typů svých účtů. Nicméně celková poplatková struktura a filozofie banky zůstala stejná. Proto ani ve III. kvartále 2013 nebudeme měnit hodnocení banky v této části, nicméně budeme banku v dalším období podrobně sledovat.

ČSOB pro III. čtvrtletí připravila k 1. 8. 2013 řadu poplatkových změn. Vedení ČSOB Konta vyjde nově měsíčně na 55 Kč (dříve 50 Kč s výpisy elektronicky, jinak 60 Kč), vedení ČSOB Aktivního konta pak nově na 95 Kč měsíčně (dříve 90 Kč nebo 100 Kč) a vedení Běžného účtu a ČSOB Osobního konta na 25 Kč (dříve 20 Kč nebo 30 Kč). Vycházíme-li z premise, že moderní je dnes používat elektronické výpisy z účtu, došlo k mírnému zdražení vedení účtu o 5 Kč. U ČSOB Konta a ČSOB Aktivního konta platí klient měsíčně příplatek za výpisy z účtu zasílané poštou ve výši 13 Kč (týká se nových kont založených od 1. 8. 2013). Na druhé straně banka zrušila poplatek za tuzemské příchozí platby a to u všech typů osobní kont (dříve za 6 Kč). Banka také změnila poplatky u svých kreditních karet - u MasterCard Standard embosované platí klient nově 20 Kč měsíčně (původně 500 Kč ročně), u kreditní karty MasterCard neembosované 20 Kč měsíčně (původně 250 Kč ročně), u kreditní karty MasterCard Gold pak 350 Kč měsíčně (původně 3 000 Kč ročně). Karty MasterCard Gold a MasterCard neembosovaná již banka nenabízí. Ke všem typům kreditních karet je zasílání výpisu elektronicky zdarma a zasílání výpisu poštou opět za 13 Kč. Vzhledem k výše popsaným změnám jsme se rozhodli zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Na druhé straně je třeba dodat, že sazebník nabobtnal na celých 20 stran. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu téměř nezměnilo. Standardní klient zaplatí za rok o 4% více – 1.907 Kč (minule 1.831 Kč) a aktivní klient i nadále 7.231 Kč. Vzhledem k tomu nemáme důvod měnit hodnocení v této části, nicméně s mírně negativním výhledem pro další čtvrtletí.

 

 

Veřejnost 3Q 2013 37.5
Jiří Křídlo
Jan Komár

Drahá banka, něco jako KB.

David Stříbrsky

Sazebníky

Image result for čsob pobočkyfoto

Image result for čsob pobočky


Pobočky

Bankomaty