Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2010 46
Miroslav Zeman

Velmi aktivní byla ve třetím čtvrtletí i Citibank. Tedy ve srovnání s jinými bankami banka poměrně malá.

Banka tak přinesla klientům zajímavou možnost podílet se na zhodnocení svých prostředků investicemi do stále cenově rostoucímu produktu zlata. Nový strukturovaný dluhopis emitovaný společností Citigroup Funding Inc. nabízí možnost podílet se na pozitivním trendu ve vývoji ceny zlata a zároveň mít 100 % ochranu.

Klienti Citibank také mohou využívat výhod spojení produktů Citibank a cestováním se společností ČSA. S novou Citi ČSA kreditní kartou MasterCard World mohou klienti snadno a rychle dosáhnout na bonusovou letenku věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. Banka tak dále rozšiřuje svůj bonusový systém. Systém bonusů a výhod při využívání kreditních karet Citibank patří k nejlepším a nejrozšířenějším na našem trhu.

Banka také zaznamenala jeden velký mezinárodní úspěch o kterém by se měli dozvědět i domácí klienti této banky. Časopis Global Finance vyhlásil Citibank v České republice za „Nejlepší světovou internetovou banku roku 2010“

Pavla Hřebíčková

Ve třetím čtvrtletí bylo v Citibank novinek pranálo, a i těch pár bylo zaměřeno výhradně na kreditní karty – banka se poukouší přilákat další potenciální klienty spojením služeb Citi kreditní karty a bonusového prorgamu ČSA. Jen úroky z kreditních karet nejsou rozhodně nejižší a banka, která se specializuje především na karetní služby, by určitě měla být špičkou i v tomto směru.

Citibank má přehledně řešen produktový balíček k běžnému účtu, jen sazba ze spořícího účtu by mohla být o kousek vyšší, hranice 2% je pro klienty svým způsobem „magická“, i když i se stávajícím úročením se řadí mezi nejlepší spořící účty na trhu.

Pochvala bance patří za jednoduchý a přehledný sazebník!

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- ve III. čtvrtletí nedošlo k žádné úpravě poplatků za bankovní služby

Oblast úrokových sazeb:

 - jako jediná banka ve sledovaném období zvýšila úrokovou sazbu u vybraných termínovaných vkladů.

Inovace  a novinky:

- v tomto období banka uvedla na trh novou kreditní kartu - Citi ČSA kreditní karta MasterCard World

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti byli prostřednictvím výpisů informování o možnosti převydání stávající debetní karty Maestro na novou embosovanou čipovou karu CitiCard

Bedřich Danda

Banka s velmi individuálním přístupem ke své klientele, zejména podnikatelské nepřinesla ve třetím čtvrtletí nic nového. Banka není v rozšiřování svého produktového portfolia vůbec aktivní, stejně jako ve své propagaci a marketingu. Zdá se však, že jí to vůbec nevadí.

Dalibor Z. Chvátal

Hlavní novinkou Citibank byla kreditní karta ČSA MasterCard World, která nahradila do té doby její zlatou příbuznou. Parametry služeb se nemění, beze změny zůstala i cena, jde tak hlavně o upgrade na prestižní produkt, protože MasterCard World je na vyšší příčce než MasterCard Gold. Banka představila dále nový dluhopis vázaný na cenu zlata a začala vydávat embosované čipové karty i k běžným účtům (vydávala pouze elektronické karty Maestro).

Bankovní poplatky 3Q 2010 52.5
Bankovní poplatky.com

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu popisu se nic nezměnilo.

Jedna z bank, která změnu bankovních poplatků stihla už ve II. čtvrtletí (od 1. června), takže aktuální čtvrtletí bylo spíše poklidnější. Banka i v tomto čtvrtletí svoji aktivitu zaměřila především na kreditní karty. S novou Citi ČSA kreditní kartou MasterCard World mohou klienti dosáhnout na bonusovou letenku věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. Banka tím dále rozšiřuje svůj bonusový systém.

Sazebník zůstává i nadále přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom dokumentu je tak na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku.

Z kalkulátoru poplatků i z Ročenky Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti II. čtvrtletí. To samé platí i pro srovnání průměrného bankovního klienta, kde banka skončila stejně jako loni jako nejdražší (při započtení poplatku za vedení účtu 299 Kč, který neplatí klienti, kteří mají průměrný zůstatek nad 500 tisíc Kč). Banka zároveň zaznamenala velký mezinárodní úspěch, když ji časopis Global Finance vyhlásil za „Nejlepší světovou internetovou banku roku 2010“.

 

Veřejnost 3Q 2010 42.2
Jan Zrzavý

Kvalitní banka pro speciální klienty. Individuální přístup

Roman Třebín
Miroslav Gallas
Paula-Mirabela Pleskač
Eva Wollnerova
Marcela Spáčilová
Michaela Zemanová
Klára BBB

Banka na úrovni, ale ničím mě ještě nenalákala. 

Pavel Kolář
zdenek cupal

Sazebníky


Bankomaty