Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 54,3
Jan Brázda

V oblasti retailových služeb neudělala banka v posledním čtvrtletí skoro žádné změny. Banka se dlouhodobě v regionu orientuje spíše na poskytování kreditních karet pro běžnou klientelu a na výhodnost jejich běžných účtů dosáhne jen majetnější část obyvatel. Jedinou novinkou, která si zasluhuje pozornost je testování provozu bezkontaktních plateb u karet Shell Mastercard u obchodníků, kteří jsou vybaveni bezkontaktními terminály. Zde má Citi relativní náskok před konkurencí, nicméně i ostatní banky (ČS, KB) oznámily postupné zavádění této novinky na trh.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- došlo pouze k několika úpravám v poplatkové oblasti - ke změnám došlo především u CITI Business a to v oblasti platebních karet

 - došlo k zpoplatnění měsíčního výpisu u kreditních karet, který je zasílán poštou

Oblast úrokových sazeb:

 -  změna úročení spořicího účtu v Kč – zavedeno pásmové úročení,  což by klienty mohlo být vnímáno nepříznivě

 - došlo ke změně úrokové sazby u  termínovaných vkladů

Inovace  a novinky:

- klientům byl umožněn zjednodušený přístup do internetového bankovnictví pomocí jednorázového kódu, zaslaného formou SMS na mobilní telefon

 - došlo k úpravě webových stránek, které by měly klientům zlepšit orientaci v nabídce banky

Marketingové aktivity, komunikace:

- prostřednictvím bankovních výpisů byli klienti seznámeni se změnou úročení spořicího účtu

 - klienti byli prostřednictvím bankovních výpisů informováni o aktuální úrokové sazbě spořicího účtu

Bedřich Danda
Miroslav Zeman

Po poměrně aktivním druhém čtvrtletí, kdy se hodnocení této banky poměrně výrazně zvýšilo, přišlo velmi pasivní čtvrtletí třetí, kde banka nic nového nepřinesla a v podstatě nebylo co hodnotit.

Martina Hedvičáková

Citibank Europe plc připravila pro své klienty speciální gastronomickou akci pod názvem Citibank Food Festival, v rámci které získají festivaloví účastníci až tři zajímavé benefity.

Bankovní poplatky 3Q 2011 53.8
Bankovní poplatky.com

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu principu se nic nezměnilo.

Jedna z bank, kde v aktuálním čtvrtletí nedošlo ke změnám. Sazebník banka naposledy změnila k 1.4.2011. I ve III. čtvrtletí byla banka vidět především v souvislosti se spuštěním bezkontaktní platební karty. Každopádně za aktivity v poslední době na poli retailového bankovnictví zvyšujeme bance v této části hodnocení o 0,5 bodu.

Sazebník zůstává i nadále ve stejné podobě a je tudíž přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom pdf. dokumentu je na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku.

Z Kalkulátoru bankovních poplatků i z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti II. čtvrtletí.

Veřejnost 3Q 2011 38.3
Blanka Bergnerová

má sestra ji zná, ale spokojená tedy není

Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš

podle mě otřesná a vtíravá banka. už nám poslala 20x nějakou kartu a jejich operátoři na těch linkách jsou tak drzí že je zachraňuje pouze to, že jsou v americe.

Tomáš Nohatý

U této instituce mám založen účet a jsem velice spokojen. Určitě by se chyby našly, tak jako vždy u všech a u všeho, ale v rámci možností jsem zde maximálně spokojen a tak uděluji 9. Neboť stále je co zlepšovat.

Jaroslav Číhal
Jan Komár

Banka pro bohaté a úspěšné a taky jen pro někoho. Mě by asi neměla co nabídnout. Tím ale neříkám, že je špatná


Sazebníky


Bankomaty