Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2013 52,2
Martina Hedvičáková

 

Také Citibank zareagovala na potřeby trhu a začne automaticky vydávat, jako některé další banky, k novým kreditním kartám bezkontaktní platební nálepku.

Citibank získala cenu MasterCard za první multifunkční kreditní kartu Citi Opuscard.

Dalibor Z. Chvátal

 

Běžný standard.

Hana Fojtová

 

Citibank jako první banka v ČR začala vydávat k bezkontaktní kreditní kartě bezkontaktní nálepku. Bezplatně. Nálepku lze použít místo karty pro placení tam, kde je možné bezkontaktní placení. Do 500,- Kč není třeba zadávat PIN.  Možná jsem příliš konzervativní, ale platební kartu mám pěkně v pěněžence. Demonstruji tak její význam.  Nevím, zda bych si zvykla na nálepku na klíčích či mobilu.  

Otakar Schlossberger

 

Značka představuje světovou velkobanku, ale v ČR se jedná o banku malou. Zaměřuje se na korporátní klientelu, ale z informací dostupných na internetu se lze dozvědět také o produktech pro spotřebitele. Má pouze omezený velmi omezený počet poboček, což je pro banku nevhodné. Lze to sice nahradit elektronickým přístupem, ale banka by měla zajišťovat pro klienta také pohodlnou pokladní službu, což je v tomto případě nemožné. Jinak však banka poskytuje základní služby vč. platebních karet. Jejich nabídka na internetových stránkách převažuje. Co mne osobně velmi rušilo, byla stále objevující se reklama na základních internetových stránkách, kterou jsem musel neustále „shazovat“. Pak sazebník je velmi nepřehledný a jsou tam různé sazebníky s různou platností a jejich změny. Pro běžného klienta spotřebitele absolutně nevhodné a nečitelné.

Banka se hlásí ke společenské odpovědnosti nejen potřebným, ale také v rámci vzdělávání. Nenašel jsem kulturu ani sport. 

Jan Klička

 

Také klienti Citi mohou po prvním kvartálu platit bezkontaktně kreditní kartou. Banka začala ke kreditkám automaticky vydávat patřičný čip. Jinou produktovou novinku ale banka nepředstavila.

Bankovní poplatky 1Q 2013 61.3
Bankovní poplatky.com
Veřejnost 1Q 2013 44.3
Jana Kovačiková
Katka Ostalova
Gustav Sláma
Jiří Hovorka
David Stříbrský
Jaroslav Číhal

Na tuto banku slyším rozdílné názory ale to je danou zkušeností klientů, kteří s ní přišli do styku. Tato banka má postavený obchodní model zejména na kreditních kartách což svědčí její stánky či stolečky rozestavěné na různých místech. Prodejci ale nemají dobrý model oslovení zákaznků a často sází na to, že zákazníka nalákají nabídkou, že něco zdarma dají. Nabídka pro co-workers se zdá být zajímavá, nicméně zatím ne mě nezapůsobila natolik, abych si zřídil účet tak jako na mě působí nabídka jiných bank.

Tomas Marny

Sazebníky


Bankomaty