Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2013 51,8
Otakar Schlossberger

Značka představuje světovou velkobanku, ale v ČR se jedná o banku malou. Je to organizační složka. Zaměřuje se na korporátní klientelu, ale i na spotřebitele. Oboje je zřetelné z jejich internetových stránek. Sazebník je dobře dostupný. Má pouze omezený počet poboček, což je pro banku nevhodné. Lze to sice nahradit elektronickým přístupem, ale banka by měla zajišťovat pro klienta také pohodlnou pokladní službu, což je v tomto případě nemožné. Jinak však banka poskytuje základní služby vč. platebních karet. Jejich nabídka na internetových stránkách převažuje. Práce se sazebníkem celkem ujde, ale jsou tam různé sazebníky s různou platností a jejich změny. Pro běžného klienta spotřebitele to může být matoucí.

Z minulých hodnocení vím, že se banka  hlásí ke společenské odpovědnosti nejen potřebným, ale také v rámci vzdělávání. Nyní při zkoumání internetových stránek jsem nenašel žádný odkaz na společenskou angažovanost. Proto II. část hodnocení snižuji o tři body. První část zvyšuji o jeden bod. 

Olga Ortová Šeflová

Citibank Europe plc. je stále považována za banku méně vstřícnou, i když se snaží přiblížit i retailovým klientům, a to v oblasti bezkontaktních plateb kartami, nabalováním různých bonusů klientům při jejich mezinárodním používání. Její poplatková a úroková politika je stále méně příznivá (zejména úrokové sazby kreditních karet jsou velmi neatraktivní). Její internetové bankovnictví je považováno za velmi vyspělé a uživatelsky přívětivé pro detailovou i corporátní klientelu. (+1bod).

Martina Hedvičáková

Citibank Europe plc v České republice získala v soutěži časopisu Global Finance
„World’s Best Internet Banks 2013“ první cenu v kategoriích „Nejlepší internetová banka pro
spotřebitele“ a „Nejlepší internetová banka pro korporace/institutce“. Prestižní ocenění v obou
zmíněných kategoriích bylo uděleno Citibank i v dalších zemích po celém světě, včetně regionu střední a východní Evropy.

 

Citi byla v rámci soutěže Awards for Excellence, pořádané časopisem Euromoney,
vyhlášena jako „Nejlepší globální banka na rozvíjejících se trzích“ a „Nejlepší globální equity
house na rozvíjejících se trzích“. 

Hana Fojtová

Žádné produktové novinky jsem nezaznamenala. Banka o nich nedala vědět. Ale například svým klientům dává odměnu za doporučení. Pokud si jejich známý založí u Citibank účet, dostane klient odměnu jeden nebo dva tisíce Kč podle typu účtu. Odměny za doporučení praktikuje například mBank a Zuno.

Miroslav Zeman

Citibank začala třetí čtvrtletí pochvalou a umístněním v mezinárodní anketě bank.  Banka byla vyhlášena jako „Nejlepší globální banka na rozvíjejících se trzích“ a „Nejlepší globální equity house na rozvíjejících se trzích“. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Londýně.

 

A další umístění následuje. „World’s Best Internet Banks 2013“ první cenu v kategoriích „Nejlepší internetová banka pro spotřebitele“ a „Nejlepší internetová banka pro korporace/institutce“. Prestižní ocenění v obou zmíněných kategoriích bylo uděleno Citibank i v dalších zemích po celém světě, včetně regionu střední a východní Evropy.

Bankovní poplatky 3Q 2013 61.3
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky. Po těchto strukturálních změnách došlo k uklidnění a žádné poplatkové změny jsme nezaznamenali. V aktuálním III. čtvrtletí tedy hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Citibank je v poslední době celkem pasivní bankou, pokud jde o nějaké poplatkové či produktové novinky. V aktuálním čtvrtletí neudělala opět žádné poplatkové změny. Naposledy změnila sazebník k 1. 1. 2013 a změny se týkaly zejména hotovostních operací. Vzhledem k tomu, ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

 

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5.050 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Veřejnost 3Q 2013 40
Jiří Křídlo
David Stříbrsky

Sazebníky


Bankomaty