Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2015 44,3
Martina Hedvičáková

Citibank v tomto čtvrtletí nepřišla s významnými novinkami na bankovní trh.

Miroslav Zeman

Tato banka dle svého prohlášení z tuzemského trhu odchází. Připomeňme, že se jedná z hlediska našeho hodnocení o dlouhodobě nejhůře hodnocenou banku.

Bedřich Danda
Otakar Schlossberger

Banka má nadále omezený počet poboček, což je pro banku nevhodné. Lze to sice nahradit elektronickým přístupem, ale banka by měla zajišťovat pro klienta také pohodlnou pokladní službu, což je v tomto případě nemožné. Jinak však banka poskytuje základní služby vč. platebních karet. Jejich nabídka na internetových stránkách převažuje. Práce se sazebníkem celkem ujde, ale jsou tam různé sazebníky s různou platností a jejich změny. Nenašel jsem také materiály související s informační povinností veřejnosti. Možná to někde skryté je, ale nelze nalézt ani přes „mapu stránek“ jejich webu.

Z minulých hodnocení vím, že se banka hlásí ke společenské odpovědnosti nejen potřebným, ale také v rámci vzdělávání. Nyní při zkoumání internetových stránek jsem opět našel odkaz na společenskou angažovanost, která je poměrně široká. Proto zvyšuji počet bodů v této části. 

Markéta Grušáková

Stejně jako ostatní banky, City Bank upozorňuje své klienty na nebezpečné a podvodné emaily. Zajímavostí je, že díky kreditním kartám Citi ušetřili klienti za únor 2015 zhruba 17,5 milionu korun. Banka tak i v prvním čtvrtletí potvrzuje, že o své klienty pečuje. 

Bankovní poplatky 1Q 2015 62.5
Bankovní poplatky.com

Žádné změny

Veřejnost 1Q 2015 22.5
Peter Bramak
Jana Kovačiková

nemastná, neslanná banka, v podstatě ani o ní není slyše.

Vladislav Král

Sazebníky


Bankomaty