Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2015 45,9
Miroslav Zeman

Tato banka dle svého prohlášení z tuzemského trhu odchází. Připomeňme, že se jedná z hlediska našeho hodnocení o dlouhodobě nejhůře hodnocenou banku. Na druhou stranu je však pro specifické a bohatší skupiny klientů tato banka dobrou volbou. Jedná se o banku, která není určena pro masy, ale banku pro fanšmejkry.

Samotní klienti této banky tak jsou s touto bankou a jejími individuálně a na míru poskytovanými službami nad míru spokojeni. Pro veřejnost jako takovou se zdá toto tvrzení podivné, protože banka není v podstatě vůbec vidět a člověk který ji nezná si o ní může udělat jen velmi omezený a neúplný názor.

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme se tak o bance mohli dozvědět pouze to, že jejích 130 zaměstnanců šlo na brigádu v rámci mezinárodního projektu Global Community Day. Jedná se o práci v okolí působení banky související s ekologickými a úklidovými aktivitami.

Žádné jiné novinky již banka za celé čtvrtletí neohlásila, což podporuje informace o tom, že banka retailový trh v České republice skutečně opouští.

Petr Kučera

Dříve inovátor na trhu, současně ale také proslulý agresivním náborem nových zájemců o kreditní kartu. Teď hlavně čekání na prodej.

Markéta Grušáková

Běžný standard

Miroslav Škvára
Otakar Schlossberger

Banka má stále omezený počet poboček, což je pro banku nevhodné. Lze to sice nahradit elektronickým přístupem, ale banka by měla zajišťovat pro klienta také pohodlnou pokladní službu, což je v tomto případě nemožné. Jinak však banka poskytuje základní služby vč. platebních karet. Jejich nabídka na internetových stránkách převažuje. Práce se sazebníkem celkem ujde, ale jsou tam různé sazebníky s různou platností a jejich změny. Nenašel jsem také materiály související s informační povinností veřejnosti. Možná to někde skryté je, ale nelze nalézt ani přes „mapu stránek“ jejich webu.

Z minulých hodnocení vím, že se banka hlásí ke společenské odpovědnosti nejen potřebným, ale také v rámci vzdělávání. I nadále trvá, že při zkoumání internetových stránek jsem opět našel odkaz na společenskou angažovanost, která je poměrně široká. Pro zvyšuji počet bodů v této části. 

Bankovní poplatky 2Q 2015 62.5
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Nicméně strukturálně se ani ve II. čtvrtletí 2015 poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k zásadním změnám, nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální II. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (4.100 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

 


Sazebníky


Bankomaty