Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2015 42,9
Miroslav Zeman

Tato banka dle svého prohlášení z tuzemského trhu odchází. Připomeňme, že se jedná z hlediska našeho hodnocení o dlouhodobě nejhůře hodnocenou banku. Na druhou stranu je však pro specifické a bohatší skupiny klientů tato banka dobrou volbou. Jedná se o banku, která není určena pro masy, ale banku pro fanšmejkry.

Samotní klienti této banky tak jsou s touto bankou a jejími individuálně a na míru poskytovanými službami nad míru spokojeni. Pro veřejnost jako takovou se zdá toto tvrzení podivné, protože banka není v podstatě vůbec vidět a člověk který ji nezná si o ní může udělat jen velmi omezený a neúplný názor.

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme se tak o bance mohli dozvědět pouze to, že jejích 130 zaměstnanců šlo na brigádu v rámci mezinárodního projektu Global Community Day. Jedná se o práci v okolí působení banky související s ekologickými a úklidovými aktivitami.

Žádné jiné novinky již banka za celé čtvrtletí neohlásila, což podporuje informace o tom, že banka retailový trh v České republice skutečně opouští.

Bedřich Danda
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Běžný standard

Olga Ortová Šeflová

Citibank Europe plc. se zbavila celého retailového bankovnictví jeho prodejem Raiffeisenbank, a to včetně dlouhodobě rozsáhle propagovaných kreditních karet. Jinak se v této bance nic zvláštního neudálo, banka má ještě ve vstřícnosti vůči klientům co zdokonalovat.

(0 bodů)

Bankovní poplatky 3Q 2015 62.5
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Nicméně strukturálně se ani ve III. čtvrtletí 2015 poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k zásadním změnám, nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (4.100 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

 

Veřejnost 3Q 2015 40
David Stříbrský
Špatné zkušenosti a nedobré chování operátorky.

Sazebníky


Bankomaty