Equa Bank

Equa Bank

Equa bank, a.s.
Petr Řehák- Generální ředitel, člen představenstva
Sídlo: Karolinská 661/4,186 00 Praha 8
Tel.: 222 010 111
E-mail: info@equabank.cz, www.equabank.cz

Kód banky: 6100

Infolinka: +420 222 010 111

Blokace karet: +420 222 010 222

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 372 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 22 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2017
Banka roku
2016
Banka roku
2015
3. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2017 76,3
Petr Kučera

Nabídka osobního účtu patří k nejlepším na trhu. Základní služby bez poplatků a bez podmínek, bezplatné výběry z jakéhokoliv bankomatu...

Umístila se na čtvrtém místě v testu e-mailové komunikace v rámci soutěže Nej banka.

Peter Michajlov
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková
Olga Ortová Šeflová

Equa bank hospodařila v prvním pololetí r. 2017 s rostoucím ziskem, který byl v meziročním srovnání téměř dvojnásobný. Zvýšila se její bilanční suma, objem depozit a ještě výrazněji úvěrová emise. To také souvisí s nepřetržitým růstem počtu obsluhovaných klientů (s meziročním nárůstem o 30%), i když s počtem 280 tis. klientů zůstává Equa bank stále malou bankou. Významné místo na bankovním trhu jí stále patří v oblasti přefinancování spotřebitelských úvěrů, které přináší jejím novým klientům výrazné úspory.  V oblasti depozit nabízí banka i depozita s poměrně dlouhou splatností – až na 5 let, u kterých také nabízí jednu z nejvyšších úrokových sazeb na trhu.

Bankovní poplatky 3Q 2017 86
Bankovní poplatky.com

Účet zdarma je stále bez podmínek a žádné strukturální změny se v posledním kvartále neodehrály.

Equa bank v aktuálním kvartále neučinila žádné poplatkové změny. Vzhledem k tomu nebudeme měnit hodnocení v této části.

Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na čtyřech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo. V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.

Veřejnost 3Q 2017 92.3
Super banka, za poslední 3 roky jsem díky ní nezaplatil ani korunu na bankovních poplatcích!
NEJ NEJ banka

Sazebníky

Image result for equa pobočkyImage result for equa pobočkyImage result for equa pobočky


Pobočky

Bankomaty