Komerční banka

Komerční banka
Komerční banka, a. s.
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Kód banky: 0100

Infolinka:+420 800 521 521

Blokace karet: +420 955 512 230

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 14,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 6,2 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 72,7
Dalibor Z. Chvátal

Komerční banka vypadá jako spící brouk, který občas dokáže přepkvapit. Byla první, kdo přišla s účtem s paušální cenou. Byla první, kdo nabídla speciální studentskou identifikační kartu pro vysokoškoláky napojenou na bankovní účet. Poučila se z letité kritiky a své internetové bankovnictví otevřela pro alternativní prohlížeče. První zavedla platinovou kartu MasterCard, když musela zastavit vydávání karet American Express.

 

Nyní nečeká na účinnost novely zákona o spotřebitelském úvěru a sama již prodává spotřebitelské úvěry s možností bezplatného předčasného splacení. Chlubí se, že garantuje úroveň bankovních služeb. Ještě před dvěmi lety bych o tom pochyboval, nyní to mohu potvrdit, ta snaha je opravdu vidět (alespoň na některých pobočkách).

 

Potěšila mě i nedávná osobní zkušenost: telefonické lákání na úvěr s pohádkovým úrokem s rychlým vysřízlivěním na pobočce. Pár dnů licitace a odmítání nabídky mělo za následek snížení úroku ze 13,5 na 9,5 % p.a. To je hodně slušný výsledek a ukazuje, že když KB chce, umí, a dokonce levně a výhodně.

 

Komerčka umí nabídnout vše, co může člověk od banky potřebovat. V oblasti vstřícnosti a řešení problémů zde však ještě vidím rezervy, přece jen Francouzi mají jinou strategii, než rakouská Erste. U Komerčky mi hodně chybí i věrnostní program, a to jak u účtů (odpouštění poplatku podle obratu nebo depozit), tak i u platebních karet.

Karel Kopeček

Mediálně nejviditelnější banka posledních měsíců – kampaně upozorňující na hypotéky a další produkty… Komerční banka tímto potvrzuje, že soupeří o místo jakési „české jedničky“ s Českou spořitelnou. Byť je z mého pohledu stále o kousek pozadu, odstup za ČS je spíše v teoretické rovině.

KB  byla hned na začátku internetového bankovnictví poměrně tvrdým zastáncem bezpečnosti takových transakcí. To jí zůstalo, nešikovnost systému internetového bankovnictví ovšem také. Systém je příliš komplikovaný a proto možná ne tak populární jako konkurenční produkt ČS.

 

Ke cti bance slouží velmi dobrá možnosti komunikace klienta prostřednictví telefonního bankingu – osobní zkušenost.

Bolestí banky jsou platby, ale to je obecný nešvar českého bankovnictví.

Eva Poláchová

KB je svou ekonomickou stabilitou banky řazena mezi nejlepší banky v ČR. Zisk banky meziročně roste, ukazatel ROE vychází dobře, což znamená, že KB dobře využívá kapitál aktiva, který přeměňuje v zisk, i ROA patří mezi nejlepší, minimální hodnotu kapitálové přiměřenosti banka s přehledem splňuje. Objem úvěrů a vkladů klientů meziročně roste.

 

Z pohledu nabízených produktů a služeb opět patří mezi banky nejuniverzálnější, nabízí jak běžné, vkladové, podnikatelské i studentské účty, úvěry hypotéční, spotřebitelské, podnikatelské, karty, investice, stavební spoření, penzijní připojištění i pojištění jako takové.

 

Informace na stránkách jsou, vyčerpávají, sazebník poplatků, přehled úrokových sazeb jednoduše přístupný.  Úrokové sazby hypoték na průměrné úrovni, zhodnocení spořicích účtů též, u garantovaného s limitem minimálního vkladu, u Top spořícího bez limitu, ale s nízkým zhodnocením.

 

Diskutabilním momentem je doplňková služba neživotních typů pojištění. Kladem rozhodně je, že klient má možnost pořízení pojištění nemovitosti přímo na pobočce, rozhodně je to komfortní záležitost zejména v případě úvěrování nemovitosti, nicméně KB opět změnila poskytovatele této služby. 

Možná právě proto není aktuální poskytovatel pojištění vozidel a nemovitostí jednoduše čitelný na stránkách KB. Stejně tak asi bude problematický servis pro klienta, který sjednal toto pojištění v minulosti u partnera, který již není smluvním partnerem KB a potřebuje nějakou pomoc.

Bankovní poradce to tak staví do nepříjemné pozice, neboť mu nemohou tento servis zajistit a musí jej odkázat na příslušnou instituci. Navíc se mohlo stát, že klient přichází o bonusy či výhody, které na počátku získal, právě proto, že se toto pojištění uzavřel na pobočkách KB.

S dostupností nemá KB problém, dnes ani o víkendu, počet bankomatů je velký. Jinak je to s konkrétním bankovním poradcem. KB z logických, pravděpodobně bezpečnostních důvodů, své bankovní poradce  „stěhuje“ z pobočky na pobočku, přičemž své klientské portfolio přebírá někdo jiný. Setkala jsem se s tím osobně a bylo to nepříjemné, neboť byly navázány opravdu dobré a úzké vztahy a nezbylo mi, než změnit pobočku též, což bylo komplikací.  

Otakar Schlossberger

Škála nabízených produktů je opravdu velmi široká. Není snad produktu, který by banka nenabízela (snad jen příjem hotovostí pro třetí banky, s výjimkou ČNB). Banka má v poslední době velmi výrazné reklamní šoty v TV, ale také v tisku a na reklamních tabulích ve vazbě na termínované vklady (akce „všichni si mne berou jen pro peníze“, otázku „etiky“ v tomto případě ponechávám stranou, neboť jako nápad to považuji za zdařilý).

Banka nabízí celou řadu komunikačních kanálů, od kamenných poboček, přes telefon či internet nebo homebanking. V tomto ohledu lze banku považovat za vstřícnou. Konstrukce některých materiálů pro klienty je však poněkud složitější. Jde např. o sazebník. Opět některé položky považuji za minimálně „nadsazené“ obdobně jako u konkurence (v tomto banky asi „opisují“ jedna od druhé) – opět položka za došlou platbu či příplatek za expresní platbu do mezibankovního platebního styku.

 

Banka však v současné době již dbá na zvýšenou bezpečnost svých elektronických komunikačních kanálů, klient si může nalézt celkem bez problémů hospodářské výsledky banky a její ekonomické postavení. Banka je dlouhodobě známá tím, že se hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na celé řadě velmi významných sponzorských akcí, jak v oblasti sociální politiky, tak v oblasti kultury, příp. i sportu.

Miroslav Zeman

Komerční banka se vyznačuje důrazem na kvalitní personální řízení zaměstnanců banky. Bankovní úředníci na přepážkách či jako poradci v kancelářích vytváří tvář samotné banky a dle jejich chování vůči klientům si bude veřejnost budovat vztah k této bance. Komerční banka je nejdále v budování vztahu osobní bankovní poradce – klient. Komerční banka se také vyznačuje důrazem na snahu pomoci klientům maximálně využít potenciál bankou nabízených produktů.

Nevýhodou je poměrně široké množství produktů, ve kterých se mohou klienti poměrně složitě orientovat. Pozitivně lze na bance také hodnotit, že patří k průkopníkům snižování úroků, a to jak u hypotečních, tak spotřebitelských úvěrů. V době existence velmi vysokých úrokových sazeb bank v loňském a předloňském roce patřila Komerční banka k bankám, které snižovaly mírně úroky jako první.

Internetové bankovnictví je také poměrně vstřícné, intuitivní a pozitivně lze hodnotit zařazení všech možných produktů jako je výpisy z kreditních karet, hypoték či spotřebitelských úvěrů, vše v jednom.

Internetové stránky jsou nápadité a výrazně se svým pojetím odlišují od internetových stránek jiných bank. Nevýhodou je nižší přehlednost vyplývající ze snahy dostat co nejvíce informací na hlavní stranu banky.

Komerční banka má velký počet poboček a bankomatů a svou personální politikou i osobním přístupem zaměstnanců ke klientům působí velmi vstřícným dojmem. Změnu směrem k větší vstřícnosti lze doporučit zjednodušením sazebníků a snížením či zrušením zbytečných poplatků.

Bance by slušelo využívání více inovativních postupů a převratnějších novinek, které klienty zaujmou a přesvědčí je o tom, že KB je jednička mezi bankami. V opačném případě bude svou pozici ztrácet za dravějšími a inovativnějšími hráči na trhu.

Bankovní poplatky 1Q 2010 60
Bankovní poplatky.com

Jedna z největších tuzemských bank. Navenek může působit jako banka, která se orientuje spíše na podnikatelskou veřejnost než na retail. Na druhé straně umí banka překvapit, a to mile i nemile. Příjemně překvapila loni, když zrušila poplatek za nadměrný vklad (pro fyzické osoby). Nepříjemně pak letos zavedením poplatku za zjištění zůstatku přes bankomaty (viz níže). Zajímavé je, že u této banky vesměs nenajdeme nejabsurdnější bankovní poplatky – vklad na účet, výběr z bankomatu vlastní banky či příchozí platba. Posledně dvě jmenované služby jsou sice v sazebníku za 5 Kč, ale v rámci různých druhů balíčků mohou být zdarma.

V poslední době, pokud jde o bankovní poplatky, se banka mediálně zviditelnila především zavedením poplatku za zjištění zůstatku přes bankomat vlastní banky (2,5 Kč). Tento poplatek vybírá jako jediná banka na našem trhu. Tato poplatková změna, byť začala platit až od 1. února 2010 (nicméně banka ji oznámila už loni na podzim), zastínila změny, které banka udělala po 1. listopadu 2009. A je zajímavé, že vůbec k tomuto poplatku přistoupila, když hotovostní operace – tedy výběr z bankomatu vlastní banky – má KB v rámci různých balíčků zdarma (počet těchto výběrů je dán druhem konta).

Sazebník patří mezi nejpřehlednější na českém trhu. Zvláště užitečná je pro klienty jedna centrální přehledná tabulka, kde klient najde různé druhy balíčkových účtů a v posledním sloupci pak cenu za službu mimo balíček. Klient tak může snadno porovnávat a kalkulovat, jestli se mu balíčkový účet vyplatí či nikoliv. Jen je třeba upozornit na nebezpečí příliš velké tabulky, kde klient musí rolovat nejen dolů, ale i při menší velikosti písma doleva a doprava. Další příjemnou pasáží sazebníku jsou TIPY, kde klient najde některá doporučení a detaily nabízených kont.

V různých průzkumech i v Bankovní ročence 2009 patří mezi ty dražší banky. U standardního klienta Bankovní ročenky 2009 je vysoce nad průměrnou cenou (2309 Kč, 22% nad průměrem) a u aktivního klienta je na tom téměř stejně (6078 Kč, 25% nad průměrem). U průměrného bankovního klienta uzavírá její nejvhodnější konto pro tento typ klienta (Extra konto) pořadí. V kalkulátoru se do TOP 15 nedostalo ani jedno konto této banky.

12.3.2009, Zvýhodněné podnikatelské balíčky

Nejvýraznější změnou z hlediska poplatků u podnikatelských balíčků od Komerční banky je zahrnutí příchozích plateb přímo do balíčků. Zatímco dříve museli podnikatelé za příchozí platby platit poplatek, nově je 5-50 příchozích plateb zahrnuto do ceny balíčku, která je stále stejná. Další změnou je zvýšení počtu bezplatných výběrů z bankomatu.

1.7.2009, Velké změny poplatků

První skupinou, která úpravu poplatků Komerční banky pocítila, jsou studenti. Uživatelé studentských balíčků G2 nadstandard a majitelé embosovaných karet tak mohou využít jednoho bezplatného výběru z bankomatu v zahraničí. Pro běžného klienta může tato úprava představovat úsporu i více než 100 korun.

Od července plně zrušila KB také poplatek za výběr hotovosti v obchodě tzv. cash back. Klienti banky tak při nákupech v obchodech kartou, mohou současně z této karty vybrat hotovost bez platby jakéhokoliv poplatku. Komerční banka se tak snaží tento způsob výběru hotovosti u klientů zatraktivnit. Novou úpravou se totiž cash back stává výrazně výhodnější než výběr u bankomatu.

Červenec je u Komerční banky také ve znamení úpravy a sjednocení poplatků za vymáhání dlužných částek. Sjednocují se tak částky za zaslání upomínek za nesplácení splátek. První upomínka bude stát 20 Kč, druhá už 500 Kč. Tato úprava se však týká pouze velké menšiny, často nezodpovědných klientů. Změny se týkají i směnárenských služeb, které od července při nákupu i prodeji zpoplatňuje jednotnou sazbou 2,5 procenta, minimálně však 50 korun. I nadále platí, že se v KB nevyplatí směňovat nízké částky cizích měn.

1.11.2009, Změny sazebníku

Požadavku zákona na bezplatné informování klientů o transakcích na jejich účtech vyhoví banka zavedením Expresní linky Plus, která bude klientům poskytována zdarma. Prostřednictvím této služby budou klienti informováni také o změnách smluvních podmínek.

1.2.2010, Poplatek za zjištění zůstatku

Banka jako jediná zavedla poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat vlastní banky (2,5 Kč).

Veřejnost 1Q 2010 35,4
Karel Plánička

Příliš žije ze svých donedávna dominantních pozic, neumí ocenit víceletou spolupráci se svými věrnými klienty.

Vladimír Pražák
Jirka Prokeš
Lukas Kutner
Radovan Stancel
Jan Čejka

Nelíbí se mi zejména mlžení a poskytování nepravdivých informací, které mne vedlo k investici bez očekávaného výsledku a finančním problémům.

Následné upozornění, že pracovník banky, který je na pobočce půl roku, to nevěděl a máme se příště zeptat někoho jiného a že teď už s tím nejde nic dělat, mi připadá jako silně nedostatečná náprava situace.

Vladimír Čadek
Lucie Nalepová

Výhodou jsou produkty pro studenty, čímž si banka dobře naváže klienty s perspektivou. Občas je až moc velký marketingový nátlak na klienty v podobě telefonů od bankovních poradců, do toho z centrálního call centra a letáky ve schránce. Někdy je toho prostě až moc.

Martin Bok
Jiří Kovanský

Sazebníky

Image result for kb pobočkyImage result for kb pobočkyImage result for kb pobočky

 

 


Pobočky

Bankomaty