Komerční banka

Komerční banka
Komerční banka, a. s.
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Kód banky: 0100

Infolinka:+420 800 521 521

Blokace karet: +420 955 512 230

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 14,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 6,2 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2014 71,7
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Začátek roku zahájila Komerční banka pomocí postiženým sportovcům, kterým věnovala částku 215 000 korun. Na konci února nabídla Komerční banka svým klientům bezkontaktní debetní kartu Visa.

 

Komerční banka instalovala ve spolupráci s MasterCard jako první na českém trhu automaty s možností platby kartou prostřednictvím kontaktní i bezkontaktní technologie. Technologie usnadní placení na parkovištích, v automatech s občerstvením či jiných samoobslužných terminálech.

Martina Hedvičáková

Komerční banka v únoru oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům ve výši 12,5 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 10,2 %. Skupina KB vykázala silný růst objemu obchodů: výše úvěrů poskytnutých klientům narostla o 4,8 % na 491,5 miliardy Kč a objem vkladů klientů stoupl o 9,1 % na 624,6 miliardy Kč. Pokles čistého zisku po očištění o jednorázové položky činil meziročně 5,6 %.

 

 

Jan Klička

Také KB se snaží držet krok s bojem o hypotékáře. Kromě toho představila sympatický úvěr pro farmáře a pokračuje v nabídce konsolidace úvěrů. KB se nebojí ani rozvíjet bezkontaktní technologie, takže v globálu si zaslouží palec nahoru.

Bankovní poplatky 1Q 2014 72,5
Bankovní poplatky.com

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. Loni v I. čtvrtletí 2013 se ji tato aktivita vyplatila, když získala titul nejvstřícnější banky za tento kvartál. V aktuálním I. čtvrtletí 2014 došlo k určitému uklidnění, jakkoliv jsme byli opět svědky několika poplatkových změn. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke strukturálním změnám, nebudeme v této části hodnocení měnit.

V aktuálním I. čtvrtletí, jak již bylo napsáno, došlo k několika poplatkovým posunům. Banka nově upřesňuje způsoby předávání příkazu k úhradě na pobočce a k tomu související poplatek. U Dětského konta se například položka samoobslužný box zlevňuje ze 45 Kč na 39 Kč. Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB je nově od 1. 1. 2014 zdarma (dříve 9 Kč). Naopak za předání výpisu z platební karty na pobočce si klient nově zaplatí 5 Kč (pro Prima kartu a kartu Platinum i nadále zdarma). Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku kreditní kartou VISA Electron bude stát nově 1 %, min. 50 Kč (dříve 1 %, min. 100 Kč). SEPA platby ze zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.095 Kč (dříve 0,9 %, min. 225 Kč, max. 1.095 Kč) a SEPA platby do zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.500 Kč (dříve 0,9 %, min. 250 Kč, max. 1.500 Kč). KB dále od 1. 2. 2014 nově zavedla poplatek za odchozí platbu na základě SEPA inkasa ve výši 195 Kč a snížila měsíční poplatek za vedení účtu pro podniky a municipality – balíček 500 transakcí na 930 Kč (dříve 1.125 Kč), balíček 800 transakcí na 1.390 Kč (dříve 1.760 Kč) a balíček 1000 transakcí na 1.690 Kč (dříve 2.100 Kč). Změny jdou oběma směry a tak po minulém zvýšení, ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

 

V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným posunům. Standardní klient tak i nadále zaplatí 1.988 Kč ročně a aktivní klient pak vysokých 7.334 Kč. Hodnocení v této části tedy nemáme důvod měnit. 

Veřejnost 1Q 2014 60
Peter Bramak
Jana Kovačiková

Co nabízí tato banko o proti konkurenci navíc?

Poplatky za vedení, pokud budete plnit jejich požadavky, poplatky mohou klesnout až na nulu, tedy na úroveň konkurence kde neplatíte za vedení automaticky.

Petr Petr

Banka neřeší potřeby klientů, namátkou historie několika posledních let - jj jsem poučen, banku změním.

Podal jsem několik námětů (cca 5) na úpravu aplikace internetového bankovnictví, které by uživateli ušetřily spoustu práce - všechny byly odmítnuty s odkazem, že o tyto úpravy nemají ostatní klienti zájem - nevím o tom, že by mě kdy někdo oslovil s dotazem, zda bych nějakou úpravu, kterou navrhl někdo jiný, považoval za užitečnou.

Požádal jsem o možnost sjednání pojištění za škody způsobené výkonem mé pracovní činnosti - tuto službu (finanční krytí škod) nejsou schopni zajistit

Upozornil jsem na opakovanou závadu na bankomatu u místně příslušné pobočky, dozvěděl jsem se, že si mám po 5 dnech zkontrolovat výpis z účtu, případně si vyměnit kartu ... Jinými slovy "řešte si problém s naším bankomatem sám"

V cizině (Švýcarsko) jsem neměl možnost zaplatit prostřednictvím platební karty - odpověď od poradce v bance? karta je v pořádku, na vině je systém v dané zemi. Že jsem o kus dále, na benzince, tou samou kartou, v té samé zem,i zaplatil, bylo zřejmě druhotné

Jan Vávra
Jaroslav Číhal

Banka hodně zlepšila kvalitu svých služeb, ale zase je to zaměstnanec od zěmastnance. Mám skvělého poradce, který se dokáže vžít do mých potřeb a cílů. Pomáhá mi z jejich realizací a nenabízí mi nesmyslné produkty. Banka přišla i se zajímavou nabídkou pro občany a podnikatele a musím říct, že mě její směr velice zaujal. V této chvíli hraje prim nad všemi bankami na trhu. Chce to ale udržet kvalitní poradce na pobočkách a nejenom poradce ale i ředitele, kteří nepřímo svým chováním přispívají k celkovému dojmu.

Václav Hofman

Sazebníky

Image result for kb pobočkyImage result for kb pobočkyImage result for kb pobočky

 

 


Pobočky

Bankomaty