Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna

Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní spořitelna
Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu
Roztylská 1
225 95 Praha 025


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
4. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 60
Dalibor Z. Chvátal

Je zajímavé, že hodně zákazníků Poštovní spořitelny vůbec netuší, že mají účet u ČSOB. Přestože Poštovní spořitelna je jen marketingová značka, uvnitř ČSOB si tato odvozenina banky žije svým vlastním životem.

 

Má vlastní vedení, žirocentrálu, služby, ceny. Poštovka vždy razila strategii cenově střídmé banky výměnou za delší proceny a lákala na nízké ceny a největší počet obchodních míst. Zatímco počet obchodních míst se příliš nezměnil (stále je největší), Poštovka změnou prošla.

 

Vybudovala si vlastní síť obchodních center a zrychlila i služby do té doby řízené plně přes žirocentrálu. Chytře se zbavila levné konkurence tím, že svým klientů nabídla obdobný produkt, který je „zadarmo“, aniž by klient musel slevovat z požadavků na kvalitu služeb.

 

Od letošního dubna klienty Poštovku čeká zásadní změna, protože Postžira umřou a narodí se jeden Osobní účet Poštovní spořitelny.

 

Přestože Poštovka se o klienty umí dobře postarat, představa složitého vyřizování hypotéky, nebo týdenní dopisování s centrálou při schvalování úvěru stále není pro každého. Individuální přístup od poštovky čekat nemůžete a nemějte jí to za zlé, není na to postavena. Poštovní spořitelna však má šmrnc a důvěryhodnost kupodivu nesráží ani příslušenství pod křídla jinak ne úplně čisté ČSOB.

Karel Kopeček

Banka, která vlastně není bankou… Ad absurdum je Poštovní spořitelna „jen“ jedním z produktů ČSOB. Vzhledem k vnímání české veřejnosti však byla i přes právní „nesubjektivitu“ zařazena i rozhodnutím poroty do série hodnocení Vstřícná banka.

 

Hlavním plusem Poštovní banky je dostupnost. Vedle dostupnosti „kamenné“, tedy prostřednictvím pošt, je relativně slušná i dostupnost internetová.

Eva Poláchová

Ač není samostatnou bankou v pravém slova smyslu, veřejností je tak ale chápána. Z hlediska bankovních služeb, které na svých pobočkách (nejčetnějších ze všech bank) nabízí s bankami srovnatelná.

 

Nabízí všechny bankovní služby (běžné, vkladové, podnikatelské i studentské účty, úvěry hypotéční, spotřebitelské podnikatelské, karty, investice, stavební spoření (ČMSS), penzijní připojištění (ČSOB) i pojištění jako takové (ČSOB). Otázkou je, zda je Pošta tím ideální místem pro bankovní služby z pohledu klienta.

 

Pro popis jednotlivých produktů platí to samé co pro ČSOB.

 

Internetové stránky jsou velmi přehledné, dobře se v nich hledá, call centrum funguje nonstop.

Aktuálně prezentuje PS pro své klienty dvouletý termínovaný vklad s úročením 4,5 %. V nabídce má i Červené konto bez výpovědních lhůt s nulovými poplatky.

Nelze nezmínit poplatek za prostředky od klientů na humanitární účely, jde samozřejmě o psychologickou záležitost, ale takto si devalvovat snahu pomoci je zarážející.

Potenciál pro zlepšení vůči klientům – při každém výběru nad limit musí klient na pobočku, aktivace karty – musí klient k turniketu na pobočce.

Otakar Schlossberger

Tato banka není bankou v právním slova smyslu a je třeba zcela odmítnou tvrzení tohoto neprávního subjektu na svých internetových stránkách, že – cituji: „Poštovní spořitelna je druhá největší banka v ČR. Obsluhuje více než dva miliony klientů, kterým nabízí bankovní služby v nejhustější síti obchodních míst“.

 

Není to nic jiného než klamavá reklama vůči spotřebiteli. Až další věty obsahují text o tom, že tato „banka“ je součástí ČSOB, což může být vykládáno také různě (jako její organizační část nebo část její finanční skupiny?). Jde o to, že spotřebiteli není řečeno vše jasně a srozumitelně.

 

Pokud bych odhlédl od toho, že se nejedná o banku, pak je nutno říci, že jejich internetové stránky jsou velmi povedené a myslím, že jsou lépe provedeny, než samotné stránky ČSOB. Nabídka produktů pro spotřebitele je velmi široká a využívá také synergických efektů celé finanční skupiny ČSOB, což je třeba ocenit. Sazebník je velmi průhledný, i když rozdělen do různých částí dle produktů. Ceny jsou stanoveny velmi příznivě pro spotřebitelskou klientelu.

 

Z elektronických distribučních kanálů bych ocenil produkt TV banky.

 

Protože „banka“ není oficiální bankou, nemohla se přihlásit ke Kodexu chování mezi bankou a klienty. Je však nutno předpokládat, že se tento subjekt k tomu bude hlásit, když je součástí ČSOB. Na internetu však není o kodexu žádná zmínka.

 

Nejsou dostupné také hospodářské výsledky ani informace o společenské odpovědnosti nebo sponzorských aktivitách.

 

Miroslav Zeman

Poštovní banka je typická lidová banka. Vyznačuje se velkou šíří poboček, které naleznete takřka na každé pobočce pošty, a právě spojení s poštou vytváří Poštovní spořitelně image banky pro obyčejné lidi.

Z velké šíře poboček vychází i problémy s jejich personálním zajištěním, které je, ve srovnání s jinými bankami, na výrazně nižší úrovni odpovídající úrovni zaměstnanců pošty. Pobočky Poštovní banky tak nejsou plně hodnotnými pobočkami, ale spíše přepážkami, kde klient vyřídí nejzákladnější bankovní transakce. Stálá fronta u této přepážky navíc vytváří na klienty tlak pocitu spěchu.

Také produkty banky jsou uzpůsobené pro potřeby běžného člověka. Nadstandard u této banky často nenajdete a ani se o to banka v podstatě nesnaží. I přesto je produktové portfolio, tedy nabídka produktů poměrně široká a z hlediska běžného klienta dostačující. Úrokové sazby i poplatky jsou v podstatě standardní a průměrné.

Internetové stránky v podstatě potvrzují a zdůrazňují zaměření banky. Jsou maximálně jednoduché, zřejmě více než by bylo nutné, ale svou úlohu a cíl splňují. Jako náročný klient bych samozřejmě očekával větší informační komfort a servis. Banka však tomuto požadavku vyhovět nemůže, ani kdyby sama chtěla.

Z hlediska vstřícnosti je prvotní výhoda banky, tedy zaměření na běžného klienta, tedy klientskou masu stejně tak její nevýhodou. Náročný a vzdělaný klient nebude s přístupem, image a nabídkou banky často spokojený a bude hledat alternativu.

Bankovní poplatky 1Q 2010 70
Bankovní poplatky.com

Bankovní poplatky u této banky, která se počtem klientů zařazuje mezi největší ústavy u nás, patří jednoznačně k těm nižším. Vzhledem k tomu, že vlastně nejde o samostatnou banku, ale o divizi ČSOB, ještě více se tak zvýrazní rozdíl v její poplatkové politice oproti právě ČSOB. Poštovka vedle Rajfky jako první výrazně reagovala na anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, kdy hned po prvním ročníku zrušila poplatek za příchozí platbu. Na druhou stranu u této banky najdeme poplatek, který už banky nemají ve svém sazebníku - za zrušení účtu.

Pokud jde o poplatkovou politiku, tak jde o aktivní banku, která pravidelně přichází s různými změnami. Téměř revolucí se dá nazvat změna sazebníku, která platí od 1. dubna 2010. Ta bude součástí našeho příštího hodnocení. Změn po 1. listopadu 2009 nebylo až tak mnoho. Banka se zaměřila zejména na snížení poplatku za měsíční výpis poštou a naopak zdražila položku vydání náhradní platební karty (po ztrátě či odcizení).

Na druhé straně její sazebník patří naopak k těm méně přehledným. To se ale může v dalším čtvrtletí změnit, protože banka připravila velkou změnu sazebníku od 1. dubna 2010. Současný sazebník je ale nepřehledný, protože služby jsou naskládané pod sebou bez většího grafického rozčlenění. Navíc se poplatky objevují i v dalších dokumentech, které je třeba otevřít. To není pro klienty příliš komfortní. Je zajímavé, že sazebník PS je naprosto odlišný od toho, kterým se prezentuje ČSOB. Jak již bylo zmíněno výše, v některých ohledech je „červená“ (PS) v protipólu k „modré“ (ČSOB).

V průzkumech a porovnáních totiž oproti ČSOB patří PS jednoznačně k těm levnějším bankám. V kalkulátoru bankovních poplatků dosáhla banka velmi dobrého výsledku, tedy v průměru za banku jako celek bez ohledu na druh konta (nikoliv při umístění jednotlivých druhů balíčkových účtů). Druhého místa hned za mBank dosáhla banka nejen díky poplatkové politice, ale také díky klientům, kteří si u této banky zvolili dle nejčastěji užívaných služeb, vhodný účet. Pokud jde o samotné účty, oba sledované (Postžiro Klasik a Plus) se vešly do TOP 10. V průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta se banka pohybuje mezi pátým a sedmým místem. Tuto, dalo by se říci, rozporuplnost výsledků dokládá i Bankovní ročenka 2009, kde se banka u standardního klienta umístila těsně pod průměrnou cenou (1789 Kč, 6% pod průměrem). Zato u aktivního klienta se stala Poštovka úplně nejlevnější variantou, bezmála o polovinu levnější než byl průměrný náklad takového klienta (2507 Kč, 49% pod průměrem).

1.9.2009, Postkonto pro podnikatele půl roku zdarma

Podnikatelé, kteří si v Poštovní spořitelně zřídí podnikatelský účet Postkonto, mohou využít několik zajímavých výhod a bonusů. Velkou výhodou Postkonta je, že jeho vedení je po dobu 6 měsíců od založení zcela zdarma. Noví majitelé Poskonta navíc mohou získat poukázku v hodnotě 500 Kč na pohonné hmoty.

1.11.2009, Změny sazebníku

Poštovní spořitelna patří k bankám, které poplatky upravily v rámci vynucené změny poplatků jen velmi mírně. Banka tak ruší klasické poplatky, jako poplatek za měsíční výpis či blokaci karty. Na druhou stranu zdražuje především administrativní poplatky, jako poplatek za změnu údajů, správu a vedení spotřebitelského úvěru apod. Velký skok zaznamenal poplatek za vydání náhradní platební karty, který se zvýšil o více než 170 procent.

8.2.2010, Hypotéka bez poplatků

Až do konce února nebudou muset žadatelé o hypotéku platit poplatek za zpracování úvěru, což jim může ušetřit až 25 tisíc korun. Tato nabídka platí pro hypotéky v jakékoli výši do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti s délkou fixace na 5 a 10 let.

Veřejnost 1Q 2010 47,8
Karel Plánička

Nepatří mezi banky, je to pošta!

Vladimír Pražák
Jirka Prokeš
Lukas Kutner
Martin Kupka
Petr Mikan
Vladimír Čadek
Lucie Nalepová

Banku moc neznám, ale neskutečnou výhodou je dostupnost na poštách.

Martin Bok
Jiří Veselík

Sazebníky


Pobočky

Bankomaty