Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna

Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní spořitelna
Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu
Roztylská 1
225 95 Praha 025


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
4. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2014 63,9
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Na počátku roku přišla Poštovní spořitelna se skutečně významným počinem. Služba eScribe, určená pro lidi se sluchovým postižením, je od února nově dostupná na specializovaných přepážkách Poštovní spořitelny v 11 pobočkách České pošty v Jihočeském kraji. Pilotní provoz na poštách bude probíhat čtvrt roku, a pokud bude vyhodnocen jako úspěšný, je v plánu zavedení služby na všechny specializované bankovní přepážky v síti pošt po celé České republice. Tuto snahu, která má pomoci našim spoluobčanům se sluchovým postižením je nutné velmi ocenit.

 

Jinak se Poštovní spořitelna pochlubila pomocí talentovaným dětem, kterým bude spořitelna pomáhat financovat studium.

Martina Hedvičáková

Hodnotím stejně jako minulé čtvrtletí

Jan Klička

Banka dlouhodobě dotuje granty na regionální rozvoj, za což jí patří velký díky. Větší produktovou novinku nepředstavila, je třeba přidat, konkurence nespí.

Bankovní poplatky 1Q 2014 70
Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. V aktuálním I. čtvrtletí tomu ale tak nebylo. PS/Era v zásadě zavedla jen úpravy vyplývající z nového Občanského zákoníku. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

V I. čtvrtletí, jak už bylo řečeno, nedošlo k žádným významným poplatkovým změnám. Proto nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu sice je celkem ucelená tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní verze sazebníku PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

 

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám a tak náklady standardního klienta činí stále 1.626 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části i pro I. kvartál na stejné úrovni.

Veřejnost 1Q 2014 85
Peter Bramak
Jana Kovačiková

Sazebníky


Pobočky

Bankomaty