Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna

Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní spořitelna
Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu
Roztylská 1
225 95 Praha 025


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
2. čtvrtletí
2010
4. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2015 61,5
Miroslav Zeman

Poštovní spořitelna je vlastně produkt ČSOB. Je založena na výsadním postavení svých poboček na pobočkách České pošty. Ačkoliv je budována jako samostatná značka a samostatný produkt, nemůžeme si nevšimnout jednotné strategie a sdílení produktů a služeb mezi těmito spřízněnými bankami. To se týká i tiskových zpráv a konferencí obou bank.

K hodnocení bychom tak opakovali to co jsme psali již u ČSOB. Speciálně Poštovní spořitelny se týká zpráva o spuštění bezkontaktních nálepek nově i pro klienty ERY, což banka oznámila v dubnu tohoto roku.

Jinak přišla Poštovní spořitelna také s následujícími novinkami:

Velmi zajímavou zprávou pro klienty banky a tedy i pro naše hodnocení je přiznání banky, že se její vlajková značka ERA neuchytila tak jak si banka představovala. Lidé totiž stále lpí na staré značce Poštovní spořitelna. ERA je tak sice stále dobrá jako značka konkrétní nabídky produktů, ale rozhodně nesymbolizovala celou banku jako takovou.

Poštovní spořitelna se rozhodla v rámci pomoci regionům rozdělit pro regionální veřejně prospěšné projekty v České republice částku ve výši  tři miliony korun. Do programu se v tomto roce přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vybrala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, čtvrtého finalistu vybírala přímo veřejnost. 

Bedřich Danda
Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Viz ČSOB

Martina Hedvičáková

Viz. ČSOB, jinak ERA byla ve znamení  her a soutěží (např. Měsíc bez hotovosti apod.) .

Bankovní poplatky 3Q 2015 71.3
Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

Ve III. čtvrtletí došlo k množství poplatkových změn. Za kreditní kartu zaplatíte nově 30 Kč měsíčně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera. Poplatek bude klientovi vrácen v souladu s Pravidly pro vrácení poplatku v případě, že úhrn bezhotovostních plateb uskutečněných prostřednictvím Era kreditky za daný měsíc dosáhne alespoň 5 000 Kč. Dříve se první rok poplatek za kreditní kartu neplatil, ale druhý a následující rok jste zaplatili 280 Kč ročně. Banka zdražila obnovené vydání kreditní karty (ztráta, krádež, předčasná obnova, změna jména, apod.; netýká se vydání Image karty) ze 280 Kč na 350 Kč. U kreditní karty se nově platí za měsíční výpis poštou, který stojí 20 Kč (dříve byl zdarma). Elektronický výpis je zdarma nadále. Další položky u kreditních karet:

  • výběr kreditní kartou z bankomatu ČSOB v ČR a SR nově stojí 50 Kč (dříve 5 Kč + 1,5 %)
  • výběr kreditní kartou z bankomatu jiné banky v ČR je za 100 Kč (dříve 30 Kč + 1,5 %)
  • výběr hotovosti kreditní kartou na České poště stojí 70 Kč (dříve 35 Kč + 1,5 %)
  • elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně je za 150 Kč (dříve 1,5 %)
  • automatická plná splátka úvěru stojí 20 Kč měsíčně (dříve 200 Kč ročně)

Celkově jsme se rozhodli v této části snížit hodnocení banky o 0,5 bodu.

Sazebník PS doznal významných změn a více se podobá sazebníku ČSOB. Sazebník je v jednom pdf dokumentu a jednotlivá konta jsou v jedné přehledné tabulce rozdělené dle služeb, jak jsme si již zvykli kromě ČSOB například u Rajfky. Proto jsme se rozhodli už minule zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu a nyní toto hodnocení zvyšujeme znovu.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádné změně a tak náklady standardního klienta činí stále stejných 1.365 Kč ročně. 


Sazebníky


Pobočky

Bankomaty