Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a. s.
Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 225 541 111
E-mail: info@rb.cz, www.rb.cz

Kód banky: 5500

Infolinka:+420 800 900 900

Blokace karet: +420 800 900 900

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 3,36 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 1,86 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
1. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2010 59,8
Bedřich Danda

Z hlediska podnikatelské veřejnosti však banka ve druhém čtvrtletí moc vstřícných kroků nepředvedla. Pozitivně tak můžeme hodnotit snižování úroků u hypotečních úvěrů, ke kterým však přistoupily i další banky, nebo ohlášené zrušení nejabsurdnějšího bankovního poplatku.

 

Pro podnikatele tak Raiffeisenbank ve druhém čtvrtletí zřejmě nejvstřícnější bankou nebude. Doporučit můžeme bance aby připravila pro potřeby podnikatelů nějaké nové a zajímavé produkty a služby.

Dalibor Z. Chvátal

Banka, která se inspiruje klienty, vyslyšela jejich přání a zrušila nejabsurdnější  a ostře kritizovaný poplatek za vklad hotovosti na vlastní účet (všimněte si, zrušila jej potichu i spořka). A výměnou za to zdražila transakční služby a některé až o 100 %. Vedení účtu je sice „zdarma“ po splnění podmínek, nicméně transakční náklady prudce stoupají nahoru a jejich cenu nelze ovlivnit. Je to rozhodně chytrý poplatkový tah banky, ale nijak proklientský. Vyslala tím tento signál: zrušíme kritizovaný poplatek (který platíte 2x ročně) a zdražíme nekrizizované (který platíte denně). Třešinkou na dortu je, že o změnách nic neřekne, kliente, najdi si změny sám.

Eva Poláchová

I RB reagovala snížením sazeb u hypotéčního úvěru na tržní prostředí. Banka také zvýhodnila spotřebitelské úvěry jako některé ostatní banky, kde klientům až do konce června poskytuje až o 10 % nižší splátky a zdarma nabízí možnosti připojištění proti neschopnosti splácet. Potěšující je, že RB reflektuje výsledky obecných hodnocení, ať už je to VB a nebo ZK, zrušila diskutovaný poplatek, označený jako nejabsurdnější za vklad na účet u vlastní banky – nicméně dnes už je veřejnou pravdou, že změnou sazebníku se s největší pravděpodobností některé poplatky opět zvednou.   

Otakar Schlossberger

Banka s celou šíří produktů a služeb, s celkem agresivní reklamou jak v TV, tak periodikách. Reklama je zaměřena jak na depozita, tak na poskytování hypotéčních a dalších služeb za celkem příznivé úrokové sazby. Lze konstatovat, že díky této reklamě já jako spotřebitel tuto banku cítím jako jednu z nejvýraznějších.  Vůči spotřebiteli je silná reklama na tzv. rychlou půjčku až do výše 300 tis. Kč bez ručitele.

 

Banka však nedisponuje takovým počtem prodejních míst jako konkurence, ale lze to nahradit celkem dobře fungujícími službami elektronických distribučních kanálů, zejména internetové bankovnictví a telefonní bankovnictví.

 

Sazebníky jsou dostupné, jsou rozděleny podle segmentů, výtvarně velmi hezky provedené, ale pro mne jako spotřebitele ne úplně přehledné. Je připraven nový sazebník, ale rozdíly nejsou na první pohled zřetelné. Banka nepatní mezi nejlevnější banky, i když některé její produkty slibují tzv. benefity pro klienty. Tyto benefity jsou však stanoveny poměrně komplikovaně.

 

Také u této banky jsem nenašel základní informace o hospodaření společnosti, v rámci informační povinnosti byly nalezeny jen prospekty k emitovaným cenným papírům.

 

Proto hodnocení banky zůstává v podstatě nezměněno.

Miroslav Zeman

Na úvod je nutné připomenout, že Raiffeisenbank obhajuje titul Nejvstřícnější banka za I. čtvrtletí roku 2010. Jakými kroky a opatřeními za II. čtvrtletí hodlá banka obhájit své postavení nejvstřícnější banky?

Banka se snažila klienty ve II. čtvrtletí oslovit těmito opatřeními. Raiffeisenbank skokově zlepšila své hospodaření, snížila úrokové sazby u svých hypoték, zvýhodnila spotřebitelské úvěry a ohlásila výrazné změny sazebníku, zejména zrušení nejabsurdnějšího poplatku za rok 2009

Raiffeisenbank dosáhla za první čtvrtletí zvýšení svého zisku o výrazných 25 %, čímž se zařadila mezi nejdynamičtější banky v tomto segmentu. Rychlost zvýšení zisku tak výrazně předčila rychlost zlepšení největších bank.

I tato banka přistoupila ke snížení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Sazby se tak snížily bezmála o 0,5 %.

Banka také zvýhodnila spotřebitelské úvěry, kde klientům až do konce června poskytuje až o 10 % nižší splátky a zdarma nabízí možnosti připojištění proti neschopnosti splácet. Například u Rychlé půjčky klesla minimální úroková sazba na 9,43 procenta.

Raiffeisenbank se velmi úspěšně umístila se svými produkty v anketě Zlatá koruna.

Výrazným opatřením, které banka ohlásila již v dubnu, je zrušení poplatku za vklad na účet u vlastní banky, který byl vyhlášen nejabsurdnějším poplatkem roku 2009. Banka však toto opatření uskuteční v rámci komplexní úpravy svého sazebníků, takže u některých poplatků dojde naopak ke zvýšení. Toto opatření však bylo ve II. čtvrtletí pouze ohlášeno, takže k hodnocení tohoto opatření dojde až ve čtvrtletí následujícím.

Bankovní poplatky 2Q 2010 72.5
Bankovní poplatky.com

I nadále je Raiffeisenbank velmi aktivní ve změnách poplatkové politiky a v komunikaci těchto změn vůči veřejnosti. Poplatková strategie banky, která je zaměřená na klienty, kteří si posílají na svůj účet pravidelnou platbu, je i nadále stejná a ještě se prohloubila zdražením základního účtu či starých balíčků. Banka také nezměnila svoji taktiku, kdy se prezentuje především velmi výrazným eKontem.

U Rajfky je nutné ocenit, že byla jednou z mála bank, která loni provedla výrazné změny ve svém sazebníku, aniž by čekala na zákon o platebním styku. A ve stejném duchu pokračuje i v roce 2010. Byť bude nový sazebník platit až od 7. července, banka již od května aktivně komunikuje změny sazebníku, které jsou vedle České spořitelny největší ze všech bank. My se k nim vrátíme až ve III. čtvrtletí, kdy budou platit. Změny nejdou jen jedním směrem. Banka sice zruší nejabsurdnější bankovní poplatky (za vklad na přepážce na vlastní účet, za předčasně splacenou půjčku) a další poplatky, překvapivě ale zdraží poplatky, které souvisejí s ovládáním účtu přes internet. Rajfka dlouhodobě patří mezi banky, které reagují na kritiku ze strany klientů nejaktivněji. V aktuálním čtvrtletí banka nabídla hypotéku se sníženou úrokovou sazbou a pak uvedla na trh tzv. offsetovou hypotéku (klient platí úroky jen z výše hypotéky, která převyšuje jeho vklad na spořicím účtu) a přiřadila se tak k mBank (mBilans).

Nový sazebník platný od 7. července dozná i výrazných grafických změn. Ty budou ale podobně jako poplatkové změny předmětem hodnocení až ve III. čtvrtletí. Sazebník je tak třeba i nadále považovat za spíše méně přehledný a to ke škodě právě preferovaného eKonto. Ne vždy je na první pohled jasné, co všechno se týká stěžejního eKonta.

Z Bankovní ročenky Scott & Rose nevyplývají žádné změny. Z kalkulátoru bankovních poplatků pak mírné snížení měsíčních nákladů u všech druhů účtů kromě Zlatého konta.

Veřejnost 2Q 2010 67.8
Zdena Dzvoníková
Ala Marti
Kamila Damaská
Eliška Sládková
Lucie Trnečková
Radek Klouda
Klára Zemanová
Jitka Čechovská
Kristýna Drsová
Marek Kolář

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty