Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a. s.
Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 225 541 111
E-mail: info@rb.cz, www.rb.cz

Kód banky: 5500

Infolinka:+420 800 900 900

Blokace karet: +420 800 900 900

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 3,36 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 1,86 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
1. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2011 58,6
Jan Brázda

Za první pololetí 2011 se bance finančně dařilo, když zvýšila meziročně účetní zisk o 30%. Většinu z této změny tvořila však snížená nutnost tvorby opravných položek než navýšení příjmů hospodaření.

Banka nebyla za druhé čtvrtletí moc aktivní, co se týče zavádění nových produktů na trhu, a proto její hodnocení ponechávám nezměněné.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v průběhu III. čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno pouze několik změn, které se týkaly hotovostních operací

Oblast úrokových sazeb:

- poklesly úrokové sazby u termínovaných vkladu - pouze vybrané doby splatnosti

- došlo pohybu úrokových sazeb u hypotečních úvěrů

- poklesla úroková sazba u spořicího účtu eKonto Flexi s výpovědní lhůtou 14 dní

Inovace  a novinky:

 - novinka u firemních úvěrů – možnost využít datové schránky při čerpání firemních financí

Marketingové aktivity, komunikace:

-  klientům byl prostřednictvím bankovních výpisů informováni o nové nabídce podílových fondů

 -  pokračující TV kampaň na bankovní služby banky

Bedřich Danda
Miroslav Zeman

Raiffka odstartovala nové čtvrtletí oceněním organizací Euromoney o nejlepší banku střední a východní Evropy. Raiffeisen Bank International byla pošesté v řadě vyhlášena nejlepší bankou ve střední a východní Evropě podle hlasování prestižního časopisu Euromoney. Skupina Raiffeisen rovněž získala ceny pro nejlepší banky v Albánii, Bělorusku a Ukrajině. Toto ocenění RBI je už třetím letošním titulem pro nejlepší banku regionu.

Velmi zajímavým počinem této banky je komunikace s podnikateli při čerpání firemních úvěrů prostřednictvím datových schránek. Raiffeisenbank se stala první bankou v České republice, která využívá při čerpání firemních úvěrů datové schránky. Je jen otázkou do jaké míry bude využívání nepopulárních datových schránek pro podnikatele atraktivní.

Dobrými ekonomickými výsledky se banka pochlubila v měsíci srpnu. O 30 % na 1,2 miliardy korun se zvýšil zisk banky za první pololetí. K nárůstu zisku v prvním pololetí přispívá především nižší tvorba opravných položek. Situace se zlepšuje především ve firemním sektoru, navíc se nám daří úspěšně vymáhat nesplácené pohledávky.

Banka nebyla bohužel v tomto čtvrtletí zdaleka tak aktivní a inovativní jako jiné banky.

František Pavelka

Raifeisenbank podle mého názoru drží nadále trend nastoupený od počátku roku. Dále posiluje aktivity ve vztahu k SME (úvěr přes datové schránky, který využívají zejména středně velké firmy). Při využití Kodexu mobility nabízí zachování čísla účtu a slevy na úvěrech.  Takže trochu přidáme a zvýšíme hodnocení

Bankovní poplatky 3Q 2011 72.5
Bankovní poplatky.com

Raiffeisenbank patří mezi aktivnější banky. Svoji poplatkovou politikou nasměrovává klienty jednoznačně k maximálnímu využívání eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody, tedy varianty Prémium (aktuálně už mnohem méně výhodná je varianta Extra). V aktuálním čtvrtletí nedošlo ke strukturálním ani jiným významným poplatkovým změnám, takže hodnocení neměníme.

Rajfka připravila pár změn k 1.7.2011. Změny se týkají vkladu na účet z pohledu nového zákona o oběhu bankovek a mincí – banka zrušila 50 Kč poplatek u splácení úvěru nebo kreditní karty v hotovosti na přepážce. Další změny se týkaly sekce Směnárenská činnost, operace s mincemi a bankovkami – například Vyměření náhrady za poškozená platidla v Kč bylo původně zpoplatněno ve výši 10% z hodnoty odkupované hotovosti, nově je tato služba zdarma. Banka také zrušila poplatek za výměnu bankovek a mincí a tato služba je, podobně jak u dalších bank, do počtu 100 kusů od jednoho nominálu zdarma. Banka také přišla s originální nabídkou pro potenciálně nové klienty – těm, kteří k ní přejdou v rámci Kodexu Mobilita klienta, nabídne RB stejné číslo bankovního účtu (míněno před lomítkem). Je to jistě klientsky přívětivá věc, na straně druhé, číslo jako celek bude stejně jiné, takže klient beztak bude muset změnu nahlásit všude, kde to bude zapotřebí. Vzhledem k těmto změnám, vracíme zpátky hodnocení v této části na úroveň I. čtvrtletí – tedy do výše 7 bodů.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm mohli lépe orientovat. Lépe je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. V rámci posledního čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila a hodnocení zůstává stejné. Nicméně pro klienty je jistě příjemné, že banka při změnách sazebníku vydává speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Pokud půjde banka tímto směrem, zlepšíme ji v příštím čtvrtletí hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Q Report Scott & Rose nezaznamenal žádné změny ročních nákladů a to ani u standardního, ani u aktivního bankovního klienta. V Kalkulátoru bankovních poplatků také nedošlo k výrazným posunům, takže hodnocení v této části zůstává beze změn.

Veřejnost 3Q 2011 57.1
Blanka Bergnerová

slyšea jsem, že je dobrá, ale neznám

Jaroslav Číhal
Jiří Tomeš
Michaela Zemanová

Trochu zaostalé internetové bankovnictví - designově - ale přehledně uspořádáno. Možnosti různých nastavení. Pro platby mají eKomunikátor, který se dá stáhnout do počítače, a tak zadávat platby bez příhlášení, až po zkontrolování se přihlásí a odešle platby. Lze tedy více položek najednou - rychlé, snadné a přehledné. Ale image internetbank. bych opravdu vylepšila.

Jana Štécová

S touto bankou jsem velice spokojena už řadu let. Služby vylepšují!

Jaroslav Číhal
Jan Komár

Raiffeisenbank má pro mě stejné přednosti a stejná negativa jako GE.


Sazebníky

Pobočky

Bankomaty