Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a. s.
Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 225 541 111
E-mail: info@rb.cz, www.rb.cz

Kód banky: 5500

Infolinka:+420 800 900 900

Blokace karet: +420 800 900 900

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 3,36 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 1,86 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
1. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2012 57,1
Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

- ve III.čtvrtletí tohoto roku nebyla znamenána žádná změna v oblasti poplatků

Oblast úrokových sazeb:

- snížily se sazby u hypotečních úvěrů – klienty určitě příznivě vnímaná změna

- poklesly úrokové sazby u úvěrů pro podnikatele

- změna úroku z prodlení u úvěrových obchodů pro fyzické osoby - občany

Inovace  a novinky:

- v průběhu podzimu banka plánuje řadu novinek. Ve sledovaném období zatím došlo k přejmenování spotřebitelských úvěrů pro občany a k zavedením slev a bonusů při aktivním využívání eKonta pro občany.

Marketingové aktivity, komunikace:

- prostřednictvím zpráv v internetovém bankovnictví byli klienti informováni o zajímavostech a slevách v oblasti platebních karet, o novém Ceníku s platností od 1.11.2012 a o speciální akci připravené ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou.

- reklamní kampaň na úvěrové produkty banky

-reklamní kampaň na produkty banky

Daniela Čermáková

 

Raiffeisen se snaží zaujmout pozici velké univerzální banky s plnou paletou služeb. Toto se jí daří naplnit, ovšem, přinejmenším pro retailového klienta, není nic, co by ji výrazněji odlišilo od konkurence, a to ani její vlajkový produkt E-konto. Přehlednost a srozumitelnost produktů také není z nejlepších.

Dalibor Z. Chvátal

 

Nic nového, novinky jsou až od října, což bude předmětem 4. čtvrtletí.

Petr Kučera
Hana Fojtová

 

Chystá novinky až na konec roku. 

Bankovní poplatky 3Q 2012 72.5
Bankovní poplatky.com

 

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody, tedy varianty Prémium. V aktuálním čtvrtletí sice nedošlo k žádným strukturálním ani jiným významným poplatkovým změnám, nicméně banka oznámila velké změny od 1. 11. 2012, které ještě zvětší výhodnost eKonta, respektive nevýhodnost ostatních nabízených kont. Tyto změny budou předmětem našeho příštího hodnocení, které v aktuálním čtvrtletí v této části neměníme.

RB už delší dobu nepřišla s významnými změnami sazebníku, ale v aktuálním III. čtvrtletí oznámila, že s nimi přijde v posledním kvartále. Budou se týkat zejména starých a už nenabízených kont. RB tak bude vyvíjet ještě silnější tlak na využívání eKonta. RB například zdraží vedení již nenabízených balíčkových účtů, podání papírového platebního příkazu, využití telefonního bankovnictví, papírový výpis z účtu či poplatek za výběr z bankomatu kreditní kartou. Vesměs tedy půjde o zdražení, ale hodnotit tyto změny budeme až v posledním čtvrtletí. V aktuálním III. kvartále se žádné významné změny nekonaly a tak hodnocení i v této části ponecháváme totožné.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. V rámci aktuálního III. čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila a tak hodnocení v této části neměníme.

Q Report Scott & Rose nezaznamenal žádné změny ročních nákladů a to ani u standardního klienta - 1.799 Kč, ani u aktivního klienta - 2.307 Kč. Proto hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

Nabídku mohou využít klienti, kteří podají žádost o úvěr v období od 24. 9. do 21. 10. 2012 a zároveň podepíší smlouvu do 14. 12. 2012.

Veřejnost 3Q 2012 56.2
Peter Bramak

banka je pro mě spíše takový průměr, neoslovuje mne, není velká ani malá, zkrátka průměr. Dávám pětku

Renata Hejnová
Jan Geleti

V rámci hodnotícího formuláře postrádám otázku/vysvětlení/informaci co v rámci té škály 1-10 vlastně hodnotím. Celkovou spokojenost s bankou? Zda-li bych banku doporučil známým?...

Hodnotím-li celkovou spokojenosti, pak 8 - neb jsem v té kategorii věrnostního programu Prémium.

Tomáš Nohatý
Irena Soulová
Jana Štécová
Jaroslav Pavlinak
Petr Tichý
Petr Noťas

Raiffeisen bank střední banka, zajímavé nápady, ale nevyužívám jí. Na velké banky nemá

Jiří Křídlo

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty