Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a. s.
Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 225 541 111
E-mail: info@rb.cz, www.rb.cz

Kód banky: 5500

Infolinka:+420 800 900 900

Blokace karet: +420 800 900 900

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 3,36 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 1,86 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2010
1. čtvrtletí
2010
Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2018 66,9
Miroslav Zeman
Olga Ortová Šeflová

Raiffeisenbank dosáhla za rok 2017 ohromného nárůstu ziskovosti, zisk byl více jak dvojnásobný a spojený i s rostoucím počtem klientů. RB po spuštění nového internetového bankovnictví pro občany (bohužel, s dlouhými odezvami), připravila nové internetové bankovnictví i pro podnikatele a firmy a také připravuje inovace mobilního bankovnictví. V rámci tradičních Hypodnů připravila pro klienty hypotečního bankovnictví mimořádný bonus ve výši 5.000,- Kč a při nákupu či rekonstrukci bytu z hypotečního úvěru bezplatné ocenění nemovitosti na základě cenových map. U klientů privátního bankovnictví nahrazuje prestižní kreditní kartu MC World Elite kartou debetní s exkluzívním designem a nabízí jim možnost služby spojené s investováním do certifikovaných zlatých slitků a zlatých mincí 24 kr. (nákup, prodej, úschova). Banka rozvíjí koncept bankopojištění, za kvalitní je, z hlediska jednání s osobním poradcem či na pobočce banky, považována její nabídka životního pojištění. V roce 2017 se podařilo posílit pozici jedné z dcer - Raiffeisen investiční společnosti, která dosáhla 4% podílu na českém trhu. Kromě fondů s investiční strategií konzervativní a progresívní, začala nově nabízet nový fond se strategií balancovanou (s kompromisem jistoty a rizika). Pro retailové investory byla rozšířena nabídka investiční společnosti o Realitní fond Raiffeisen, který investuje do administrativních, maloobchodních, logistických a multifunkčních objektů ve velkých městech Čech, Moravy a Slezska.

Na základě svých charitativních akcí „Dobrá rána pomáhá“ v oblasti tenisu a golfu, se podařilo Raiffeisen bank získat pro nadaci DOBRÝ ANDĚL téměř půl milionu Kč.

Miroslav Škvára

Pozitivně hodnotím - Spouštíme služby pro osoby se sluchovou vadou

Petr Kučera
Peter Michajlov
Bankovní poplatky 1Q 2018 75
Bankovní poplatky.com

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání vždy aktuální verze eKonta (Komplet) při splnění podmínek pro věrnostní výhody. V aktuálním kvartálu nedošlo k významným strukturálním změnám. Vzhledem k tomu nebudeme zatím měnit hodnocení banky v této části.

V aktuálním I. kvartále nedošlo k žádným poplatkovým posunům. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli neměnit naše hodnocení v této části z minula.

Sazebník nedoznal žádných výraznějších grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. To navíc banka zdůrazní ještě speciálním dokumentem – tarify. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Pro aktuální I. čtvrtletí jsme se rozhodli hodnocení v této části neměnit.

Q Report Scott & Rose u standardního klienta nezaznamenal ve srovnání s minulým kvartálem žádnou změnu a tak jsme stále na nízké úrovni 389 Kč ročně, u aktivního klienta také nedošlo k žádným posunům a stále jsme na výši 2.755 Kč ročně. Hodnocení v této části proto ponecháváme na stejné úrovni.

Veřejnost 1Q 2018 39,4
Předražená a nefunkční banka!
super IB, super apka, přehledné, tahle banka mě baví
Nacucli do sebe Zuno, no chvíli ok, ale podle mě průměrná banka.
slibotechna, podivuhodná infolinka
Banka totálně na píču.

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty