Sberbank CZ

Sberbank CZ
Sberbank CZ, a. s.
Edin Karabeg, předseda představenstva

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.: 221 969 911
E-mail: mail@sberbank.cz, www.sberbank.cz

Kód banky: 6800

Infolinka:+420 800 133 444

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 377 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 418 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2014
Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2011 59,7
Miroslav Zeman

 

Volksbank se tradičně aktivně projevuje na poli hypotečních úvěrů. Banka jako jedna z malých bank má jinak omezenou možnost konkurence a nic jiného než specializace služeb ji nezbývá.

Volksbank CZ od října snížila úrokové sazby pro hypoteční úvěry o 0,2 procentního bodu. Pro standardní hypoteční úvěr tak nová garantovaná sazba bez dalších podmínek činí 3,99 % p.a. a klient získá i slevu na poplatek za zpracování úvěru ve výši 50 %. V rámci nabídky refinancovaných hypoték Volksbank nastavila garantovanou úrokovou sazbu 3,49 % p.a. a zpracovatelský poplatek v rámci prodloužení akce "Refinancování bez starostí" činí jen 999 korun.

Bedřich Danda

 

Volksbank  není  masovou bankou, ale spíše bankou, která se zaměřuje na předem vytypované segmenty.  Svou nabídkou produktů a služeb pokrývá v podstatě celé klasické spektrum nabídky, dosti aktivní bude v oblasti platebního styku a depozitních operací. Spoléhá i na moderní informační technologie. Webové stránky jsou  sestaveny dosti „vstřícně“, uživatelsky konformně, zajímavé jsou i studie vývoje finančního trhu. Nepodařilo se mi však nalézt údaje o úrokových sazbách z úvěrů. Pokud jde o bankomaty, Volksbank využívá v tomto směru spolupráci s ČSOB a Poštovní spořitelnou, které disponují více jak 600 automaty.

František Pavelka

 

Zdá se, že Volksbank to myslí s individuálním přístupem ke klientům vážně. Proto její hodnocení mírně zvyšuji na 63 body. 

Jan Klička

Nejviditelnější změnou bylo v uplynulém kvartále to, že banku začala oficiálně vlastnit největší ruská banka Sberbank. Uvidíme, zda se to nějak odrazí i na produktové nabídce. Zatím nejzajímavější bylo mírné snížení hypotečních sazeb. 

Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

 - ve IV. čtvrtletí tohoto roku došlo k úpravě poplatku za zasílání informačních emailů a SMS zpráv

- u hypotečních úvěrů došlo ke změně výše úvěru pro individuální poplatek za zpracování úvěru z 5 na 7 mil. Kč

 Oblast úrokových sazeb:

- ve sledovaném období došlo  k poklesu úrokové sazby u pro některé druhy hypotečních úvěrů

Inovace  a novinky:

 - banka ukončila nabídku pojištění ztráty / krádeže karty Premium a Super

- byla spuštěna nová verze internetového bankovnictví

 - proběhla časově omezená nabídka hypotečních úvěrů

Marketingové aktivity, komunikace:

- prostřednictvím zpráv ve schránce internetového bankovnictví byli klienti informováni o změně podmínek pro vydávání a používána platebních karet

Bankovní poplatky 4Q 2011 73.8
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v poslední době nesmírně aktivní. A někdy až překotně. Od 8.8.2011 Volksbank zcela změnila sazebník, nicméně nový koncept Domácího konta začal platit až od 1.11.2011. Tento koncept je postaven na určité a logické věrnosti bance - bonus na poplatky ve výši 25% získá klient, pokud si bude na účet posílat minimálně 15 tisíc Kč a současně provede měsíčně alespoň pět odchozích transakcí (jakýchkoliv). Jinak banka přestala nabízet ostatní balíčkové účty (vyjma Styl konta či Programu exklusive). Volksbank tak do budoucna bude nabízet jen jedno konto (s podobným konceptem jednoho účtu přišla před časem také KB). Příjemnou zprávou v této souvislosti bylo, že banka přislíbila, že vzhledem k razantní změně, nabídne prvních 7 měsíců vedení Domácího konta zdarma. Nicméně platnost Domácího konta nemělo dlouhého trvání. V rámci konceptu Volksbank Domácí banka bude Domácí konto od 6.1.2012 nahrazeno Volksbank osobním kontem. Klienty tedy čekaly a čeká v každém čtvrtletí výrazné změny. Hodnocení v této části jsme zvýšili minule, pro tentokrát jej ponecháme na stejné úrovni s tím, že budeme nový koncept pozorně sledovat.
Všechny poplatkové změny byly předmětem našeho hodnocení již v minulém čtvrtletí, kdy jsme díky celkovému zdražení snížili hodnocení o 0,5 bodu. Banka od 8.8.2011 změnila téměř celý sazebník. V aktuálním IV. čtvrtletí tak došlo pouze ke spuštění konceptu Domácího konta a to od 1.11.2011. Volksbank také pokračovala ve své nabídce zvýhodněných úrokových sazeb u hypoték či snížení poplatku za její zpracování.
Sazebník banky nedoznal žádných významných grafických změn, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník banky je postaven na zcela odlišném principu od KB nebo UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení. Vzhledem k množství strukturálních změn může být nově méně přehledná zejména kapitola Běžné účty a depozita a to vlivem konceptu Domácí banka.
V Q Reportu Scott & Rose ani v Kalkulátoru bankovních poplatků tentokrát nedošlo k žádnému pohybu, tudíž není důvod měnit hodnocení v této části.
 

Veřejnost 4Q 2011 42.2
Josef Marcián
Jakub Andrt
Adéla Kneslová
Axel Wolf
petr vrána
Jana Matternová

málo produktů, výborný Spořící účet

Bycek Milda

Super banka

Josef Pešek

zastaralej přístup přes internet

Lenka Švestková

Vstřícný přístup, dokonale zodpovězené dotazy o produktech.


Sazebníky

Image result for sberbank pobočkyImage result for sberbank pobočkyImage result for sberbank sídlo


Pobočky

Bankomaty