UniCredit Bank

UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

(dříve HVB Bank a Živnostenská banka)
Předseda představenstva: Jakub Dusílek
Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
Tel.: 221 112 111
E-mail: info@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

Kód banky: 2700

Infolinka:+420 955 911 911

Blokace karet: +420 800 140 014

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 9,1 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 3,89 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Banka roku
2014
Banka roku
2013
Banka roku
2011
4. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2010 66,7
Miroslav Zeman

UniCredit Bank zaznamenala hned na úvod III. čtvrtletí mezinárodní úspěch. UniCredit získala titul Nejlepší sub-custodiana ve střední a východní Evropě.  Na základě průzkumu pod názvem World’s Best Sub-Custodian Banks 2010 udělil časopis Global Finance cenu UniCredit Group za její úspěšné výsledky ve střední a východní Evropě.

UniCredit bank je další z bank, která na konci prázdnin přinesla změny ve své poplatkové politice. Hodnocení těchto změn je stejné jako v případě ostatních bank. Banka prezentovala, že veškeré změny v cenách poplatků budou pouze a jenom ve prospěch klientů a nedojde tudíž ke zdražení poplatků.

Banka se může pochlubit i příznivými hospodářskými výsledky. Čistý zisk činil za první pololetí roku 1,48 miliardy korun a zisk je tak o čtvrtinu vyšší než před rokem.

Banka nezůstala pozadu ani v pomoci obcím postiženým povodněmi. Částku půlmilion korun zaslala UniCredit Bank na povodňové konto severočeského města Chrastava.

Úroková sazba u produktu Převratná hypotéka klesla na 3 %. UniCredit Bank přistoupila k dalšímu snížení úrokové sazby u nyní nejoblíbenějšího úvěrového produktu Převratné hypotéky, tedy letošní novinky s pohyblivou úrokovou sazbou.

Banka také přišla s novým nápaditým produktem. UniCredit Bank začala nově nabízet spořící produkt Program DUO, který v sobě unikátním způsobem kombinuje termínovaný vklad a pečlivě vybranou investici. S programem DUO získá klient termínovaný vklad s garantovaným výnosem 2,5 % pro první šestiměsíční období a potenciál vyššího výnosu díky zvoleným investičním produktům nabízených UniCredit Bank. Klienti si mohou vybrat ze široké nabídky fondů Pioneer (s výjimkou fondů peněžního trhu) a strukturovaných dluhopisů UniCredit Bank.

Pavla Hřebíčková

Banka mění v průběhu prázdnin sazebník, dochází k jeho zjednodušení a je opravdu přehledný. Rovněž jedna z bank, která pochopila, že provedení trvalého příkazu nemůže či by nemělo být pro klienta dražší než provedení příkazu jednorázového a zpoplatňuje je oba stejným poplatkem.

 

Jako již v předchozím čtvrtletí, tak i v tomto se Unicredit snaží rozhýbat trh s hypotékami a opět snižuje sazbu u své Převratné hypotéky, která může začínat již na 3%, jde o sazbu vázanou na tržní úrokovou sazbu, nikoli o sazbu fixní. S touto sazbou je jedničkou na trhu s hypotékami.

 

Spořící účet při objemu vložených prostředků do 150 tis. úročený 3,5% je již od minulého čtvrtletí nejlepším spořícím produktem na trhu! Škoda jen, že u vyšších částek se už tak vysokého zhodnocení dosáhnout nedá.

 

Unicredit přichází na trh, obdobně jako Citi, s novou kreditní kartou spojující v sobě výhody kreditní karty a věrnostního leteckého program Miles & More. Úroková sazba je však u této karty vysoká, a pohybuje se přibližně na stejné úrovni jako u karet Citi, teprve pro klienty, kteří získají kartu Gold, je nabízená sazba již zajímavější = nižší.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- ve sledovaném období došlo pouze ke změně poplatku u prodeje a nákupu valut

Oblast úrokových sazeb:

- došlo ke snížení a pak následnému zvýšení úrokové sazby u osobních úvěrů

 - snížily se úrokové sazby u hypotečních úvěrů

 - poklesly sazby u termínovaných vkladů

Inovace  a novinky:

- banka zařadila do své nabídky  dvě novinky. První je Program Duo, což je spořicí produkt , který kombinuje termínovaný vklad a pečlivě vybranou investici. Druhou novinkou je kreditní karta Miles & More.

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti jsou upozorňováni na nový Sazebník, který začne platit od 15.10.2010 a nové Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.12.2010

Bedřich Danda

UniCredit Bank uskutečnila v létě poplatkové změny a změny ve svém sazebníku, které však nejsou vždy až tak pozitivní jak bank tvrdila.

Přesto však banka vyniká mezi ostatními bankami schopností individuálního přístupu ke klientům a nabídce produktů šitých na míru speciálním cílovým skupinám, jako jsou svobodná povolání, živnostníci apod.

Banka tak dokáže nabídnout nadstandardní a z hlediska podnikatele zajímavé podmínky u svých produktů.

Pozitivně lze hodnotit i výsledky hospodaření banky, které zaznamenaly poměrně razantní zlepšení.

Dalibor Z. Chvátal

UniCredit Bank stlačila úrokovou sazbu hypotéky na 3 % p.a., ale jako podmínku stanovila povinné pojištění a převedení platebního styku pod její křídla, což ji zase prodražuje. Pro létající zákazníky nabídla novou kreditní kartu s věrnostním programem Miles & More, s cenou už je to horší. Pro své platební karty však umožnila bezplatně využívat službu CashBack. Změny v říjnovém sazebníku poplatků pro klienty nebudou znamenat zdražení, šlo o kosmetické úpravy a přidání nových služeb.

Bankovní poplatky 3Q 2010 66.3
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v poslední době aktivní. Nové Konto Praktik (89 Kč / měsíc) se v různých srovnáních umísťuje velmi slušně a dobře doplňuje Konto Pohoda (64 Kč / měsíc) a Konto Mozaika (119 Kč / měsíc). Banka také jako první přišla se znatelným snížením úrokové sazby u hypoték svojí nabídkou Převratné hypotéky. Za dlouhodobé změny zvyšujeme hodnocení o půl bodu.

UniCredit Bank změnila svůj sazebník k 7.7.. Úpravy sazebníku se týkaly především jeho srozumitelnosti. Ke zdražení poplatků banka nepřistoupila, naopak za stávajících podmínek se rozšířily položky u balíčkových účtů. Nově banka do sazebníku zavedla cashback a možnost neomezeného výběru z nabízených platebních karet v případě kont Mozaika, Komplet a Exklusive. Klienti těchto kont mohou rovněž bezplatně získat jednu z nejatraktivnějších cobrandovaných karet v ČR - Visa AXA nebo Visa Electron AXA. Banka v tomto čtvrtletí znovu snížila úrokovou sazbu u své Převratné hypotéky (na 3%). UniCredit Bank nezůstala pozadu ani v pomoci obcím postiženým povodněmi. Částku půl milionu korun zaslala na povodňové konto severočeského města Chrastava.

Sazebník zůstává i nadále přehledný. UniCredit Bank sice nemá jednu hlavní tabulku s výčtem všech druhů kont a nabízených služeb, i přesto přehledně uvádí pod jednotlivými balíčkovými účty všechny služby, které jsou jejich součástí. Ostatní služby, které klient pod balíčky nenajde, jsou již za normální cenu dále v sazebníku. Klienti zajisté také ocení velmi podrobný obsah sazebníku, což usnadní orientaci.

V různých průzkumech se UniCredit Bank posunula nahoru, což jsme ocenili významným posunem hodnocení o jeden bod. Tohoto výrazného zlepšení dosáhla banka především díky Kontu Praktik a rozšířením služeb u ostatních kont. Je to patrné jak v kalkulátoru bankovních poplatků, kde se do první patnáctky nejlevnějších kont poprvé dostaly účty Praktik a Mozaika, tak i v průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta, kde se díky kontu Praktik posunula UniCredit Bank o jedno místo. Dokládá to i Q Report Scott & Rose, kde u standardního klienta došlo k 8% snížení nákladů (z 1 944 Kč na 1 784 Kč).

Veřejnost 3Q 2010 49.4
Jan Zrzavý

Banka pro podnikatele a právníky, nic pro mě

Roman Třebín
Miroslav Gallas
Eva Wollnerova
Marcela Spáčilová
Michaela Zemanová
Klára BBB
Pavel Kolář
zdenek cupal

prboha!!!!!!!!!!!

Vladimír Veselý

Sazebníky

Image result for unicredit pobočkyImage result for unicredit pobočkyImage result for unicredit sídlo


Pobočky

Bankomaty