Bankovní poplatky se snižují mírně, ale trvale. Jak se to projevuje na zisku bank


09. 06. 2016  00:42     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Čistý výnos z poplatků a provizí se v roce 2015 bankám opět snížil a to o 1,7 miliardy korun. I to je důkazem, že banky postupně ruší či snižují nejrůznější bankovní poplatky.

Bankovní poplatky se snižují mírně, ale trvale. Jak se to projevuje na zisku bank
Nižší bankovní poplatky za pokles zisků bank nemohou

Hlavním viníkem poklesu zisku tuzemských, ale i zahraničních bank jsou povinné odvody do rezervních fondů zřizovaných jako rezerva pro případ krachu bank. Regulace vychází z nařízení EU a bankám se tak výrazným způsobem zvýšily náklady. Svou roli zde hraje i pokles sazeb úroků u úvěrů, který však nahrazuje zvyšující se objem a zájem o levnější úvěry ze strany klientů. Server Bankovní poplatky tak hodnotí poklesu zisku bank zaznamenaný v prvním čtvrtletí roku 2016, jako pokles přechodný, což se prokáže přesně za rok, tedy už s výsledky za první čtvrtletí roku 2017.

Poplatky se snižují mírně ale dlouhodobě

Pokles bankovních poplatků je mírný, ale trvalý. Jejich výnos bankám se snižuje meziročně o jednotky procent. I přesto můžeme považovat pokles poplatků z dlouhodobého hlediska za velmi významný. Na poklesu zisku bank zaznamenaném v prvním čtvrtletí roku 2016 se pokles poplatků v podstatě neprojevil. Důkazem je i fakt, že poplatky klesají již několik let, zatímco zisky bank rostly.

Poplatky se snižují o jednotky procent a v řádech jednotek miliard korun   

V roce 2014 vybraly banky jako celek z poplatků a provizí částku ve výši bezmála 49 miliardy korun. V roce 2015 už tyto výnosy činily 47,6 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí se za celý rok 2015 snížily meziročně o 1,3 miliardy korun. Pokles tak přestavuje cca 2,5 procenta.

Pokud bychom vzali v úvahu čisté výnosy z poplatků a provizí, tedy výnosy očištěné od nákladů na ně, pak činil tento čistý výnos v roce 2015 34,3 miliardy korun, proti roku 2016, kdy tyto čisté výnosy činily 36 miliard korun. Pokles čistých výnosů z poplatků a provizí tak meziročně činí 1,7 miliardy korun.

Čisté výnosy z poplatků a provizí v mld. Kč:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32.918

35.841

36.121

36.442

38.493

39.058

37.275

37.035

36.030

34.304

zdroj: ČNB

Pokles výnosů z poplatků zajistila konkurence na bankovním trhu

K poklesu poplatků vede banky především zostřující se konkurenční prostředí a dravost a agresivita nízkonákladových bank, které výrazným způsobem odčerpávají aktiva i klienty bankám velkým. Nulové poplatky za vedení účtu ať už s podmínkami, či bez podmínek jsou dnes již standardem, který vyžaduje velká část bankovních klientů. Stejně tak banky postupně upouštějí od poplatků, které jejich klienti nechápali a považovali je, nebo je považují za absurdní a neodůvodněné.

Mediální tlak tlačí na snižování bankovních poplatků

Server Bankovní Poplatky pořádá již jedenáctým rokem Anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, které se v průběhu jedenácti let zúčastnilo několik stovek tisíc českých klientů, kteří hlasovali, nominovali nebo komentovali nejabsurdnější bankovní poplatky. Výsledkem ankety je mnoho zrušených poplatků, které banky i po tlaku svých klientů postupně rušily.

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricna

 Bankovní poplatky se snižují mírně, ale trvale. Jak se to projevuje na zisku bank

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více