Bankovní poplatky za rok 2013 – další meziroční pokles


01. 04. 2014  03:27     Patrik Nacher     komentáře (0)

Změna počítadla. Za každou vteřinu se načítá 1 174 Kč, tedy o 10 Kč méně než loni.

Server www.bankovnipoplatky.com dnešním dnem přepočítal počítadlo bankovních poplatků. Na základě údajů, které zveřejnila ČNB, se totiž za rok 2013 vybralo na bankovních poplatcích přes 37,035 mld. korun. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2013, položka výnosy z poplatků a provizí – 49,845 mld. Kč (a k dobru bankám jsou odečteny náklady na poplatky a provize – 12,810 mld. Kč).

Bankovní poplatky za rok 2013 – další meziroční pokles
Původní částka byla z roku 2012 a činila 37,275 (po upřesnění v průběhu roku, před tím to bylo 37,338) mld. korun. Na poplatcích a provizích se loni v hrubém sice vybralo o 700 milionů korun více než v roce 2012, ale na straně druhé opět vzrostly náklady na výběr poplatků z 11,9 na 12,8 miliardy korun, takže v čistém došlo již podruhé za sebou k meziročnímu poklesu o čtvrt miliardy korun (viz tabulka níže).

Počítadlo bankovních poplatků se nachází v horní části home page a jde o dynamickou tabulku, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2014.

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru (v čistém, po odečtení nákladů):

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zisk z poplatků a provizí

32 918

35 841

36 121

36 442

38 493

39 058

37 275

37 035

Absolutní ukazatele v mil. Kč, banky s licencí k 31. 12. 2013
Zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Zajímavé je i porovnání, jak se v jednotlivých letech měnilo počítadlo a kolik jako bankovní klienti zaplatíme za určité časové úseky.

Aktuálně vytvořené počítadlo (z údajů za rok 2013):

 • za měsíc           3 086 250 000
 • za týden           712 211 538
 • za den               101 465 753
 • za hodinu         4 227 740
 • za minutu         70 462
 • za vteřinu         1 174

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31. 12. 2013), v mil. Kč

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

2013

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

157 376

162 089

167 152

 

 

 

168 147

1.1 Úrokové výnosy

166 962

172 328

170 378

 

 

 

154 897

1.2 Úrokové náklady

61 655

62 393

62 469

 

 

 

49 384

1.3 Výnosy z dividend

5 859

7 578

6 607

 

 

 

8 823

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

48 369

50 002

49 151

49 845

1.5 Náklady na poplatky a provize

9 876

10 944

11 876

12 810

10. Zisk (ztráta) po zdanění

55 656

53 337

64 307

 

 

 

61 397

zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Počítadlo za rok 2012:

 • za měsíc               3 111 500 000
 • za týden               718 038 461
 • za den                 102 295 890
 • za hodinu             4 262 328
 • za minutu            71 039
 • za vteřinu             1 184

Počítadlo za rok 2011:

 • za měsíc               3 259 166 667
 • za týden               752 115 385
 • za den                 106 857 924
 • za hodinu             4 452 413
 • za minutu             74 207
 • za vteřinu             1 237

Počítadlo za rok 2010:

 • za měsíc               3 194 500 000
 • za týden               737 192 308
 • za den                 105 024 658
 • za hodinu             4 376 027
 • za minutu             72 934
 • za vteřinu             1 215,6

Počítadlo za rok 2009:

 • za měsíc              3 036 750 000
 • za týden              700 788 460
 • za den                 99 838 356
 • za hodinu             4 159 931
 • za minutu            69 332
 • za vteřinu            1 155,5

Počítadlo za rok 2008:

 • za měsíc             3 009 250 000
 • za týden             694 442 300
 • za den                98 934 246
 • za hodinu            4 122 260
 • za minutu           68 704
 • za vteřinu           1 145

Počítadlo za rok 2007:

 • za měsíc             2 973 833 333
 • za týden             686 269 231
 • za den               97 769 863
 • za hodinu           4 073 744
 • za minutu          67 896
 • za vteřinu          1 132

Počítadlo za rok 2006:

 • za měsíc           2 745 250 000
 • za týden           633 519 230
 • za den             90 254 794
 • za hodinu         3 760 616
 • za minutu         62 677
 • za vteřinu        1 045


Bankovní poplatky za rok 2013 – další meziroční pokles

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20329159828

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více