Bankovní poplatky za rok 2015 – pokles o rekordních 1,7 miliardu


21. 03. 2016  00:57     Patrik Nacher     komentáře (1)

Změna počítadla. Za každou vteřinu se načítá 1 088 Kč, tedy o 56 Kč méně než v minulém roce 2014 a o plných 149 Kč méně než v roce 2011.

Bankovní poplatky za rok 2015 – pokles o rekordních 1,7 miliardu
Server www.bankovnipoplatky.com dnešním dnem přepočítal počítadlo bankovních poplatků. Na základě údajů, které zveřejnila ČNB, se totiž za rok 2015 vybralo na bankovních poplatcích přes 34,304 mld. korun. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2015, položka výnosy z poplatků a provizí – 47,587 mld. korun (loni 48,965 mld. Kč) a k dobru bankám jsou odečteny náklady na poplatky a provize – 13,283 mld. korun (loni 12,935 mld. Kč).

Původní částka byla z roku 2014 a činila 36,030 mld. korun. O dva roky dříve, tedy v roce 2012, částka dokonce činila 37,275 mld. korun. Na poplatcích a provizích se loni v hrubém vybralo o více než 1,3 mld. korun méně než rok předtím. Pokud jde o čisté příjmy z poplatků a provizí, tak tyto příjmy byly v roce 2015 nižší dokonce o 1,7 mld. korun než v roce 2014 (viz tabulka níže). Jde již o čtvrtý meziroční pokles výnosů z bankovních poplatků za sebou, což je pro klienty jistě pozitivní zpráva. I přes znatelný nárůst množství poptávaných bankovních služeb, klesají celkové poplatkové výnosy a banky přitom zůstávají vysoce ziskové. Výnosy z bankovních poplatků jsou pod úrovní roku 2007, celkový zisk bank je přitom rekordní“, dodává k výsledkům Patrik Nacher, provozovatel stránek www.bankovnipoplatky.com.

Počítadlo bankovních poplatků se nachází v horní části home page a jde o dynamickou tabulku, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2016.

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru – čisté výnosy z poplatků a provizí:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32 918

35 841

36 121

36 442

38 493

39 058

37 275

37 035

36 030

34 304

Absolutní ukazatele v mil. Kč, banky s licencí k 31. 12. 2015
Zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Zajímavé je i porovnání, jak se v jednotlivých letech měnilo počítadlo a kolik jako bankovní klienti zaplatíme za určité časové úseky.

Aktuálně vytvořené počítadlo (z údajů za rok 2015):

 • za měsíc             2 858 666 667
 • za týden             659 692 307
 • za den                93 983 562
 • za hodinu           3 915 981
 • za minutu           65 266
 • za vteřinu           1 088

 

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31. 12. 2015), v mil. Kč

 

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

 

 

 

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

157 376

162 089

167 152

168 147

167 905

174 781

1.1 Úrokové výnosy

166 962

172 328

170 378

154 897

158 865

150 847

1.2 Úrokové náklady

61 655

62 393

62 469

49 384

48 445

39 926

1.3 Výnosy z dividend

5 859

7 578

6 607

8 823

6 728

8 117

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

48 369

50 002

49 151

49 845

48 965

47 587

1.5 Náklady na poplatky a provize

9 876

10 944

11 876

12 810

12 935

13 283

10. Zisk (ztráta) po zdanění

55 656

53 337

64 307

61 397

63 459

66 928

zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Počítadlo za rok 2014:

 • za měsíc               3 007 916 667
 • za týden               694 134 615
 • za den                 98 890 410
 • za hodinu             4 120 434
 • za minutu                        68 674
 • za vteřinu             1 144

Počítadlo za rok 2013:

 • za měsíc               3 086 250 000
 • za týden               712 211 538
 • za den                 101 465 753
 • za hodinu             4 262 328
 • za minutu                        70 462
 • za vteřinu             1 174

Počítadlo za rok 2012:

 • za měsíc               3 111 500 000
 • za týden               718 038 461
 • za den                 102 295 890
 • za hodinu             4 227 740
 • za minutu                        71 039
 • za vteřinu             1 184

Počítadlo za rok 2011:

 • za měsíc               3 259 166 667
 • za týden               752 115 385
 • za den                 106 857 924
 • za hodinu             4 452 413
 • za minutu                        74 207
 • za vteřinu             1 237

Počítadlo za rok 2010:

 • za měsíc               3 194 500 000
 • za týden               737 192 308
 • za den                 105 024 658
 • za hodinu             4 376 027
 • za minutu                        72 934
 • za vteřinu             1 215,6

Počítadlo za rok 2009:

 • za měsíc               3 036 750 000
 • za týden               700 788 460
 • za den                 99 838 356
 • za hodinu             4 159 931
 • za minutu                        69 332
 • za vteřinu             1 155,5

Počítadlo za rok 2008:

 • za měsíc               3 009 250 000
 • za týden               694 442 300
 • za den                 98 934 246
 • za hodinu            4 122 260
 • za minutu                        68 704
 • za vteřinu            1 145

Počítadlo za rok 2007:

 • za měsíc               2 973 833 333
 • za týden               686 269 231
 • za den                 97 769 863
 • za hodinu             4 073 744
 • za minutu                        67 896
 • za vteřinu             1 132

Počítadlo za rok 2006:

 • za měsíc               2 745 250 000
 • za týden               633 519 230
 • za den                 90 254 794
 • za hodinu             3 760 616
 • za minutu                        62 677
 • za vteřinu             1 045

 

 

 

Patrik Nacher

provozovatel www.bankovnipoplatky.comBankovní poplatky za rok 2015 – pokles o rekordních 1,7 miliardu

Reklama na AIR Bank
Kdyby někdo nevěděl, která banka je prezentovaná tím starším pánem v televizních reklamách na AIR BA...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23729544180

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více