Certifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem - II. díl


12. 10. 2017  00:31     Libor Ostatek, Miroslav Škvára     komentáře (0)

Jak je to nově se zprostředkovateli, kteří mohou zprostředkovávat spotřebitelské úvěry? Jak tento problém upravuje nový zákon o spotřebitelském úvěru a další předpisy? Co musí zprostředkovatelé nově splňovat, aby lidem skutečně sloužili a nepoškozovali je?

Certifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem - II. díl
Zákon o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.) nově definuje 4 kategorie zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni spotřebitelský úvěr zprostředkovávat. Zprostředkovatelé musí být zaregistrování do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Podmínkou registrace je odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele. Registrované subjekty jsou nyní v tzv. přechodném období.

ČNB rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 zákona či samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zprostředkovatele nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje jejich zastoupeného o neprovedení zápisu do 15 měsíců od přijetí žádosti či oznámení.

Pohled akreditované osoby – VECTOR certifikace s.r.o.

Společnost Vector nabízí v rámci přípravy jednak studijní text. Jedná se o publikaci (Spotřebitelské úvěry 2017) o 160 stranách, kde je vysvětlena problematika úvěrování a jsou zde i ukázky otázek, se kterými se může účastník zkoušky setkat. Důležitým nástrojem pro přípravu je E-learning, který je vyvíjen týmem IT specialistů. Jedná se o SW, který umožňuje uživateli v rámci samostudia trénovat jednotlivé kapitoly a také souhrnnou tříhodinovou zkoušku. Uživatelé ocení možnost trénovat nejen na PC, ale i na tabletu a mobilu. Pokud má náš zákazník zájem, nabízíme mu tzv. IT report, který eviduje počet přihlášení a počet úspěšně vykonaných testů.

Vlastní zkoušce předchází volitelný seminář, který začíná v 9 hodin a končí před 12 hodinou. Účastníci semináře jsou při zkoušce úspěšnější.

Jaký je celkový rozsah zkoušky. Čas pro vykonání souhrnné zkoušky je 180 minut, zkouška obsahuje více než 800 otázek a 72 případových studií, které jsou s pomocí generátoru náhodného výběru zařazeny do testu.

Proto lze jednoznačně konstatovat, že zkouška je náročná a setkáváme se s tím, že mnoho poradců přípravu podcení a zjistí, že za pár večerů není možné se na zkoušku připravit.

Vektor doposud certifikoval na spotřebitelské úvěry více než 300 poradců.

Dva účastníci odevzdali testy již po 36 minutách, v obou případech se jednalo  o 92 % úspěšné vykonání zkoušky. Další účastnice, která odevzdala text ve 53 minutě zkoušky dosáhla exkluzivního výsledku 100 % správně zodpovězených 92 otázek. A jeden z poradců naklikal v rámci E-learningu 515 dílčích a souhrnných testů. Jak je vidět v Golemu pracují profesionálové, kteří nyní patří k prvním poradcům, kteří již vykonali náročnou zkoušku. Zkoušky se zúčastnil i jednatel společnost pan Libor Ostatek, který dosáhl také výborného výsledku. Další skupiny ze společnosti GOLEM FINANCE s.r.o. se již chystají a zkoušku vykonají v dalších týdnech. A druhá skupina, která absolvovala stejnou zkoušku potvrdila opět, že v GOLEM FINANCE s.r.o. se na zkoušku připravují a jsou úspěšní. 3 účastníci měli shodně 97 % z celkového hodnocení a padl rekord v rychlosti odevzdání testu. Tentokrát se jednalo o pouhých 34 minut a 95 % úspěšnost. Všichni účastníci zkoušky (31 osob) odcházeli s osvědčením, že uspěli. Takže koncem listopadu 2017 bude v Golemu tým certifikovaných poradců, kteří se budou nyní moci plně věnovat obchodům.

Na druhou stranu se setkáváme i s názorem, že není kam spěchat a na vykonání zkoušky bude dost času ještě do podzimu 2018.

A co se týká otázek, které dostal Vector od ČNB? Jsou náročné a účastníci často negativně vnímají skutečnost, že se v první verzi objevily chyby a již proběhla aktualizace otázek k 1.8. a 1.9.2017. Doufejme, že se nyní již aktualizace budou opakovat po delší době a ne po měsících. To klade značné nároky na oddělení IT Vectoru i na účastníky, kteří se dotazují, jaká verze je nyní platná.

Obecně můžeme za Vector konstatovat, že nyní se na zkoušku hlásí především ti, co chtějí na trhu působit a lze to přirovnat například ke zkoušce, kterou vykonáte v předtermínu a nečekáte na poslední vypsané termíny, kdy je nervozita a mnoho stresu.

Naše oddělení IT se v příštích týdnech bude snažit reagovat na podněty, které dostáváme od uživatelů. Jako další krok pro kvalitní možnost přípravy jsme připravili E-book, kde jsme soustředili nejčastější dotazy, které dostáváme na chat, který je součástí E-learningu. Již nyní má E-book skoro dvacet stránek a budeme ho neustále doplňovat informacemi, které jsou pro účastníky zkoušky cenné.

Za GOLEM FINANCE s.r.o. – Libor Ostatek, jednatel společnosti

www.golemfinance.cz/

Za VECTOR certifikace s.r.o. – Miroslav Škvára, vedoucí obchodního oddělení

www.vectorcertifikace.czCertifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem - II. díl

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více