Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků - Česká republika a Rusko


23. 05. 2014  00:23     BP.com     komentáře (0)

V minulých týdnech jsme vám v našem mezinárodním srovnání servírovali data o stabilitě a výnosnosti tuzemských tří největších bank a srovnávali je s „velkou bankovní trojkou“ v Německu, Rakousku a Slovensku a Polsku, následně jsme analytovali provozní výnosy bank v celém bankovním sektoru a jejich diverzifikaci. Seriál pokračuje.

Porovnání výnosů z úrokových operací a poplatků - Česká republika a Rusko
Zaměříme se na dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank, a sice:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE SE VZALY BANKOVNÍ POPLATKY? VÍCE ZDE!

.

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak. My však budeme porovnávat národní pohledy, tj., všechna data jsou agregovaná za jednotlivé roky.

.

UŠETŘETE SI NA NOVÉ LYŽE, MOBIL NEBO AUTO LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINOU

.

V České republice se po fluktuacích a poklesu v 90. letech vývoj obrátil a od r. 2001 pokles poměru zastavil, ale nikoliv kvůli klesajícím poplatkům. Ty rostou po celé sledované období, avšak relativně pomaleji než úrokové výnosy. Na grafu jsou zobrazena data za období 2004 až 2009, protože pro druhou porovnávanou zemi, Rusko, jiná čísla k dispozici nejsou. Ta ukazují velmi podobný vývoj (i hodnoty podílů) čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí jako v České republice. Odlišná čísla jsou jen v prvních dvou sledovaných letech, naznačují klesající trend poměru – ten byl dán růstem čistých výnosů z bankovních poplatků a provizí v Rusku, který dosahoval meziročně závratných výšek (2005: 46 %; 2006: 65 %).

Poměry čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí ukazuje následující graf (data Ruska jen od r. 2004, proto je srovnávaná řada kratší než u ostatních případů).

GRAF: Čisté výnosy z poplatků a provizí a čisté úrokové výnosy

FFFPorovnání výnosů z úrokových operací a poplatků - Česká republika a Rusko

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20338334657

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více