Česká spořitelna uvádí na trh nový podílový fond Universum


05. 11. 2018  12:09          komentáře (0)

 

  • Fond Universum je typem smíšeného podílového fondu pro konzervativnější investory.
  • Investované prostředky má klient v případě potřeby již do týdne k dispozici.
  • Fond Universum nahradí v aktivní nabídce České spořitelny smíšený fond Optimum, do kterého klienti během tří let investovali více než 16,2 mld. Kč.

 

 

Česká spořitelna uvádí na trh nový podílový fond Universum
Česká spořitelna rozšiřuje nabídku pro investory o další podílový fond. Od 5. listopadu uvádí na trh nový smíšený podílový fond Universum. Je určen především pro konzervativnější investory orientované na pravidelné investování, které výrazně snižuje riziko nevhodného načasování investic. Výše minimální investice je 300 Kč a doporučený investiční horizont čtyři roky a více.

„Fond Universum bude mít novou skladbu portfolia. Bude spoléhat na výnos z krátkodobých státních dluhopisů, bude v něm i složka firemních dluhopisů. Akciová složka bude mít neutrální váhu 15 procent a zároveň bude z větší části investována do přímých akciových titulů. Obsahovat bude i alternativní aktiva, včetně realit,“ říká Martin Řezáč, šéf společnosti Erste Asset management ze skupiny Erste, která je mateřskou skupinou České spořitelny. „Navíc bude portfolio zajištěné do české koruny, čímž ochráníme běžného investora před kursovým rizikem.“

Podílový fond Universum využívá prostřednictvím flexibilní investiční strategie také potenciál výnosu alternativních investic a realitní složky. Dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia ve prospěch možného výnosu. Velice efektivně tak optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.

 

Hlavní výhody fondu Universum:

  • Mimořádná akciová flexibilita i opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 10 až 20 % v závislosti na situaci na trhu. Investorovi tak neunikne případný zajímavý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty na celém portfoliu.
  • Okamžitá dostupnost - investované prostředky má klient v případě potřeby obvykle již do týdne k dispozici.
  • Profesionalita - zázemí analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management zajišťuje maximální využití investičních příležitostí k dosažení co nejlepších výsledků.
  • Sleva z poplatku – při pravidelném investování získá klient slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

 

O atraktivitu výnosového potenciálu fondu Universum se stará především akciová složka portfolia. Ta je z velké části tvořena přímou investicí do konkrétních akciových titulů. Portfolio manažer aktivně vyhledává a vybírá na trhu jednotlivé společnosti s dlouhodobým růstovým potenciálem. Universum tak umožňuje investovat do příběhů expandujících i tradičních značek, které se dokázaly prosadit po celém světě, a podílet se tak na jejich úspěchu.

 

Konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, a to až 90 %, minimálně však 50 %. Dynamická složka portfolia je tvořena především akciemi, které mají minimální zastoupení v portfoliu 10 % a které jsou doplněny o realitní a alternativní investiční nástroje. V období růstu dynamických aktiv umožnuje flexibilní investiční strategie fondu podíl této složky navyšovat až na 50 % portfolia.

 

Riziková váha fondu je 3 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt investor ponechá čtyři roky a déle).

 

Fond Universum nahradí v aktivní nabídce České spořitelny smíšený fond Optimum, do kterého klienti během tří let investovali více než 16,2 mld. Kč. Každý fond má statutem definované limity, jakou expozici může mít jeden investor na portfoliu fondu, přičemž smíšený fond Optimum se již významně těmto limitům přiblížil.


 Česká spořitelna uvádí na trh nový podílový fond Universum

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

35447695897

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

57


ČÍSLO TÝDNE 57 právě tolik procent Čechů nakupuje pravidelně na internetu. Je to o 18 procent více než v roce 2019, tedy před nástupem koronavirové krize. Zájem o internetové nakupování se bude zvyšovat i nadále.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,6640
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,7030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,4495
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,2730
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,6095
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,9400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1849
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více