Čeští studenti navrhovali inovace pro Citibank


24. 05. 2012  23:59     tz     komentáře (0)

Citibank Europe plc, která dlouhodobě podporuje spolupráci s talentovanými studenty vysokých škol, pořádala soutěž Citi Innovator o nejlepší zpracování případové studie z bankovního prostředí. Vítězné týmy z VŠE v Praze a MU v Brně vypracovaly projekty na téma „Exportní financování firem v segmentu malých a středních podniků“, resp. „Finanční vzdělávání dospělé populace“ a získaly finanční odměnu za nejlepší inovaci.

V rámci soutěže prováděli studenti pod vedením odborného garanta z české pobočky Citibank analýzu problému a následně zpracovali inovativní studii na jedno z výše uvedených témat. Hlavním úkolem bylo navrhnout řešení dané problematiky šité na míru Citibank Europe plc. Soutěž vyvrcholila prezentacemi výsledků studií před managementem banky.

Z vítězství v kategorii exportní financování firem se nakonec mohl těšit tým složený z posluchačů druhého ročníku Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze Michaela Hlaváče, Davida Šťastného a Martina Vavroucha, kteří získali kromě titulu „Best Innovator Award“ také finanční odměnu. „Vyzkoušeli jsme si provedení projektu od zadání až po prezentaci. Právě přednes našich výsledků managementu banky považuji za nejzajímavější zážitek z celé soutěže. Účast mi přinesla zkušenost se strukturováním problému, tvorbou prezentace a náročnou prací v týmu, kde musela probíhat velmi silná delegace úkolů,” říká člen vítězného týmu Martin Vavrouch. Vítětství v kategorii finanční vzdělávání dospělých získal tým studentů z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ve složení Adéla Chlumecká, Petr Jarušek, Lenka Moutelíková, Miroslav Mráz a Petr Tyl. Také oni se mohli radovat z titulu „Best Innovator Award“ a finanční odměny. „Soutěž nám umožnila nahlédnout do zákulisí banky. Setkání s lidmi z oboru nám umožnilo zjistit, jak oni hodnotí podobné projekty, jako je ten náš. Já jsem pracoval v sekci inovací a nejvíce jsem ocenil možnost vymýšlet nové online aktivity pro zlepšení finanční gramotnosti a také přípravu úvodního klipu pro prezentaci našeho týmu,“ komentuje svoji účast v soutěži Petr Janoušek.

Cílem programu Citi Innovator je oslovit talentované studenty a také efektivně aplikovat výsledky jejich práce v reálných činnostech banky. „Velmi mile nás překvapil přístup a profesionalita všech zúčastněných týmů. Studenti brali své studie naprosto vážně a jejich nasazení bylo neuvěřitelné. V krátkém čase získali velké množství informací, které dokázali následně vyhodnotit a nabídnout zcela inovativní řešení šité na míru Citibank Europe plc,” upřesňuje Tereza Nečasová, HR Generalist a koordinátorka projektu ze Citibank.

Do soutěže se přihlásilo přibližně třicet univerzitních skupin čítajících více než sto studentů z celé České republiky, přičemž do finále postoupilo na základě výběrového řízení celkem sedm týmů složených ze studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Vysoké školy báňské. Další kolo soutěže Citi Innovator se pro velký úspěch uskuteční již na podzim letošního roku.

 Čeští studenti navrhovali inovace pro Citibank

Diskutovat (0)