Cestování do zahraničí v důchodu. S čím počítat při výběru cestovního pojištění?


17. 10. 2019  09:48     Tisková zpráva     komentáře (0)

Představa o tom, že senioři tráví veškerý čas jen doma u televize, se pomalu rozplývá. Populace po celém světě stárne a přibývá těch, kteří jsou i ve vyšším věku aktivní, rádi sportují, a hlavně cestují. Výjimkou nejsou ani Češi, kteří vyráží k moři, na výlety po evropských zemích nebo i poznávání exotických destinací.

Cestování do zahraničí v důchodu. S čím počítat při výběru cestovního pojištění?
Cestovat mimo hlavní sezonu a vyhnout se tak horku, dlouhým frontám a tlačenicím na plážích a turisticky zajímavých místech. To je cílem většiny seniorů, kteří vyráží na cesty do zahraničí. Stejně jako dobře zvolená destinace a podnebí, je obzvlášť důležitý také výběr cestovního pojištění.

„Být pojištěn do zahraničí má být každý, kdo vyráží za hranice. Kartička zdravotní pojišťovny většinou nepomůže ani u našich evropských sousedů a určitě ne při cestě do zemí mimo EU,“ uvádí Lubomír Piko z online rádce pojištění DOK a dodává, že i když cesta trvá jen pár dní, cestovní pojištění je potřeba: „Úraz se může přihodit i při běžných situacích třeba při procházce. U starších lidí může způsobit zdravotní potíže také změna prostředí. Následné ošetření u lékaře nebo převoz do nemocnice přitom vyjde v zahraničí na statisícové až milionové částky.“

Pozor na rizika a výluky z pojistných smluv

Obsah cestovního pojištění je stejný pro každého včetně seniorů. Pojišťovny si ale uvědomují rizika spojená s cestováním ve vyšším věku, staršího člověka proto vyjde pojištění dráž. „Osoba, která překročí určitou věkovou hranici, platí za pojištění u většiny pojišťoven více peněz. Tuto hranici si stanovuje každá instituce sama, obvykle je to 70 let, je ovšem třeba vždy dobře přečíst pojistné podmínky,“ vysvětluje Lubomír Piko.

Provázejí-li seniora chronická onemocnění, jako třeba cukrovka, onemocnění dýchacích cest, srdeční choroby a některá další, má situaci složitější. Smlouvu v tomto případě pojišťovna uzavře pouze tehdy, je-li zdravotní stav osoby posledních 6 až 12 měsíců stabilizovaný. U některých pojišťoven spadají tato onemocnění přímo do výluk, to znamená, že se na ně nevztahuje vůbec. V tomto případě pojišťovna případnou léčbu nehradí.

„U seniorů také pozor na běžnou výluku onemocněním nebo změnou zdravotního stavu, jehož příčina musela být pojistníkovi známa už z doby před uzavřením pojistné smlouvy,“ vysvětluje Lubomír Piko z DOK.

Hledejte výhodné nabídky

Stejně jako roste počet seniorů, kteří cestují, zvyšuje se i počet těch, kteří umí používat internet a těžit z jeho výhod. Jednou z nich je jednodušší výběr vhodného pojištění. „Určitě se vyplatí, když si předem srovnáte nabídky pojišťoven na internetu. Některé pojišťovny také nabízí slevu za sjednání pojištění online,“ říká Lubomír Piko. Na internetu jsou k nalezení také smluvní podmínky včetně výluk z pojistné smlouvy, tedy situací, kdy se pojištění na danou věci či událost nevztahuje.

Co po vás pojišťovna bude chtít

Pojišťovnu před uzavřením smlouvy bude zajímat termín odjezdu a příjezdu, cílová destinace, věk pojištěnce a také to, čemu se plánuje v zahraničí věnovat. Pro zájemce o pojištění je nejdůležitějším parametrem výše krytí léčebných výloh. To by mělo zahrnovat ošetření u lékaře, nákup léků, převoz do nemocnice, hospitalizaci, převoz zpět do ČR a repatriaci. „Pokud se senior plánuje věnovat pouze klasickým rekreačním aktivitám, jako pěší turistika a jízda na kole, stačí běžné cestovní pojištění. Limity pojistného krytí by měly být u seniorů stanoveny minimálně na 5 milionů korun pro cesty po Evropě, u cest za hranici Evropy 10 milionů,“ dodává Lubomír Piko.Cestování do zahraničí v důchodu. S čím počítat při výběru cestovního pojištění?

Diskutovat (0)