1. díl - Zadlužit se? Ano, ale rozumně


17. 08. 2009  06:45     Patrik Nacher     komentáře (0)

Rozhodnete-li se, že zažádáte některou z bankovních či nebankovních institucí o půjčku, využijte ji zejména pro nákup takových výrobků, které budou představovat určitou investici či budou mít dlouhodobý charakter.





I. Ne každý dluh je špatný

Vzít si na vysněnou věc úvěr nebo si počkat na to, až si na ni ušetřím? V době, kdy i naši zemi postihla finanční a hospodářská krize, si asi každý z nás klade otázku, zda je vhodné si kupovat zboží na úvěr či žádat o půjčku a zadlužit se tak i na několik let. Není právě mnohem lepší model, který fungoval před pár generacemi a kterým se někteří dokonce řídí dodnes? Tedy, kdy si lidé spořili ať již do slamníku, nebo na účet u bankovního ústavu a poté si až vytouženou věc koupili? Odpověď není tak jednoznačná. Rozhodnete-li se, že zažádáte některou z bankovních či nebankovních institucí o půjčku, využijte ji zejména pro nákup takových výrobků, které budou představovat určitou investici či budou mít dlouhodobý charakter. Na levnější zboží je zpravidla rozumnější si našetřit, protože jejich životnost je kratší, než doba splácení úvěru. To platí zejména pro neúčelové půjčky na dovolenou, svatby či vánoční dárky. Tedy pro zboží a služby, které velmi rychle skončí, a Vy pak budete ještě několik desítek měsíců půjčku splácet. Nezáleží však jen na povaze kupovaného předmětu, ale i na aktuální finanční situaci jedince či rodiny. Před tím, než se bezhlavě pustíte do nějakého půjčování finanční částky, zpozorněte a snažte si uvědomit, že: § úvěr budete určitou dobu splácet, § Vám to zasáhne do Vašeho rozpočtu, a že Vaše výdaje budou zase o něco vyšší než doposud, § vše závisí i na Vašem sociálním zázemí, finančních možnostech a úsporách: o   ty by měly činit tři až šest měsíčních platů, o   v době krize dokonce šestinásobek až dvanáctinásobek měsíčního příjmu. Z Vašich finančních úspor může být v případě nenadálých událostí (ztráta zaměstnání, snížení rodinného rozpočtu, nemoc, …) vykryty Vaše oslabené příjmy. Úvěry jsou v Česku velmi oblíbené, protože:

 • s rostoucími možnostmi rostla domácnostem i životní úroveň,
 • spotřebitelé nechtějí na vysněné zboží čekat, ale chtějí si ho užívat okamžitě,
 • nebyl u finančních institucí takový problém získat úvěr na cokoli s minimálním prokazováním příjmů.

Finanční rovnováha Vyrovnaná bilance mezi příjmy a výdaji, to je finanční rovnováha, které není jednoduché dosáhnout. Přitom platí jednoduché pravidlo. Chcete-li více utrácet, musíte více vydělávat, nebo naopak pokud méně vyděláváte, musíte omezit své výdaje. Situaci, kdy výdaje dočasně převyšují příjmy, lze řešit čerpáním vytvořených finančních rezerv nebo půjčkou.

II. Plánování je součástí moderního spotřebitele

Základním předpokladem jakéhokoli finančního plánování je přehled o hospodaření domácnosti a jeho pravděpodobném budoucím vývoji. Pokud jste z vlastní iniciativy ještě nezačali, doporučujeme začít plánovat právě od této chvíle. Nemusí jít přitom o nic sofistikovaného. Stačí si sestavit jednoduchou rozvahu svého rodinného rozpočtu, tedy příjmů na straně jedné a výdajů na straně druhé. Z toho Vám jednoznačně vyplyne, kolik peněz můžete měsíčně uvolnit na případné splátky plánovaného úvěru. Ne každý úvěr musí být špatný. Záleží vždy na účelu půjčky, který může být:

 • na pořízení bydlení či rekonstrukci,
 • na nákup motorového vozidla či motocyklu,
 • neúčelový, tj. finanční instituce nesleduje, na co jsou finanční prostředky Vámi použity (připravte se ale na vyšší úrokovou sazbu, tedy i RPSN),
 • na nemovitost formou hypotéčního úvěru, kde se úroková sazba v průměru dnes pohybuje okolo 5,5 %.

V potaz berte i přístup zaměstnance dané instituce, protože, jak firma působí navenek, tak se chová i při poskytování svých služeb. Ne každý poskytovatel úvěru také nabízí transparentní a výhodné úvěrové produkty hned po telefonu a potřebuje řadu dokumentů, byť jde o Vaši prvotní sondáž. I to může být jasným signálem jít za seriózními poskytovateli úvěrů.

III. To, kolik přeplatíte, ovlivňuje nejen faktor času

Budete-li přesvědčeni o tom, že chcete situaci řešit půjčkou, pečlivě si rozmyslete, jak dlouho budete částku splácet. Vyplatí se vypůjčenou částku finančnímu zprostředkovateli vrátit v co nejkratší době. Platí totiž to, že čím déle budete úvěr splácet, tím více za něj v celkovém souhrnu zaplatíte navíc. Volba vhodné délky splácení již na při sjednávání úvěru je proto v budoucnu k nezaplacení, protože:

 • pokud byste chtěli předčasně úvěr splatit, máte na to díky zákonu o spotřebitelském úvěru právo (§ 11 zák. č. 321/2001 Sb.),
 • ne každá instituce Vám to umožní ale zdarma,
 • zákon hovoří o tom, že žádný z účastníků smlouvy by neměl mít prospěch na úkor druhých účastníků, ale blíže zákon kvantitativní podmínky nespecifikuje,
 • v průměru však finanční instituce vybírají poplatek za předčasné splacení ve výši 0 – 5 % z nesplacené jistiny.

Nezapomeňte, že jedním z ukazatelů, který umožňuje objektivně porovnat spotřebitelské úvěry, je právě Roční Procentní Sazba Nákladů (RPSN). Ta v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s: § vyřízením, § čerpáním, § vedením úvěrového účtu, § pojištěním proti neschopnosti splácet řádně svůj úvěr: o   myslete na něj před samotným uzavřením úvěrové smlouvy, o   ve většině případů nelze dodatečně k již uzavřené smlouvě sjednat, o   ve finále navýší sazbu RPSN i o několik procentních bodů, ale vyvarujete se tak následným nepříjemnostem spojených s nesplácením. Pozor! Do RPSN nespadají různé pokuty, penále apod. Právě pojištění Vás může zachránit pro případ dlouhodobé nemoci, plné invalidity, pracovní neschopnosti či při ztrátě zaměstnání. Dnes už není ani výjimkou to, že lze pojistit i partnera klienta. Pojištění sice prodraží Váš úvěr, ale také nezapomínejte, že ztráta zaměstnání není v dnešní době bohužel nic nestandardního a může Vás potkat kdykoli, aniž byste to zrovna čekali.   RPSN je sice dobrým ukazatelem, ale je však nutné ho poměřovat při stejné době splácení, počtu splátek a stejných podmínkách úvěrové smlouvy. Do solidní smlouvy se RPSN obvykle píše, i když to zákon nevyžaduje, protože je to něco jako cenovka půjčky.

IV. Vyplatí se porovnat si nabídky

Samozřejmě, že nemusíte obcházet jednotlivé pobočky, ale na internetu najdete dostatek odkazů, na kterých můžete vyhledat a zároveň porovnat nabídku jednotlivých poskytovatelů a mezi nimi vybrat tu pravou půjčku, která vyhovuje právě Vašim požadavkům. Nesnažte se soustředit jen na bankovní domy, ale vytipujte si i seriozní nebankovní instituce, z nichž některé již mají konkurenceschopné produkty. Dávno totiž už neplatí, že banky jsou vždy pro Vás jako spotřebitele nejvýhodnější. V některých případech:

 • zjistíte modelový případ rovnou pomocí on-line úvěrové kalkulačky s výší měsíční splátky, délkou splácení, výší úroku i RPSN,
 • u některých institucí vyplníte kontaktní formulář a s detaily Vás bude informovat příslušný pracovník finančního ústavu,
 • v těch nejhorších případech zjistíte informace jen osobně na pobočce.

Toto porovnání na internetu berte samozřejmě s rezervou, ale jako první rešerše to bude určitě stačit. Pak si vytipujte ty nejvýhodnější nabídky, dvě tři, a osobně si zajděte na pobočku či si zavolejte o detailní podmínky půjčky.

V. Pozorně čtěte

Před samotným podpisem smlouvy se také zajímejte, jaké poplatky jsou s úvěrem spojeny, jaké výhody či bonusy společnost nabízí, nebo od jakých poplatků je úvěr osvobozen. Veškeré informace byste měli dostat s úvěrovou smlouvou, buď jako součást nebo jako dodatek. Rovněž se informujte, jak probíhá řízení v případě, že se zpozdíte s řádnou měsíční splátkou nebo jak postupovat, když se Vám sníží Váš rodinný příjem. Takže stále platí pravidlo: Podepsat můžeš, přečíst musíš. Rozhodně:

 • nepodepisujte hned smlouvu, pokud všemu dostatečně nerozumíte,
 • potřebujete-li více času, prostudujte si smlouvu v klidu doma; v případě, že Vám ji finanční instituce odmítne domu vydat, raději se rozhodněte pro jiného poskytovatele,
 • máte-li pochybnosti, neuzavírejte kontrakt s poskytovatelem úvěru.

2. díl najdete na: https://www.bankovnipoplatky.com/2dil---co-delat-kdyz-se-nedari-splacet-8826.html



1. díl - Zadlužit se? Ano, ale rozumně

Diskutovat (0)