10. díl - Jak na stavební spoření?


27. 09. 2016  00:50     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Stavební spoření je typický spořící produkt, který lze ale v určité fázi doplnit úvěrem. Podle odborníků se stále jedná o jeden z nejvýhodnějších spořících produktů. Vše se dozvíte s Velkým kurzem rodinných financí v dnešních Lidových novinách.

10. díl - Jak na stavební spoření?
Stavební spoření je kombinací několika finančních služeb v jednom. V rámci jednoho produktu nejprve spoříte, zhodnocujete své úspory a následně pak, ale někdy i v průběhu, můžete využít úvěr ze stavebního spoření na financování pořízení či rekonstrukci nemovitosti. O oblibě této formy spoření a úvěrování svědčí i velké množství uzavřených smluv o stavebním spoření, kterých bylo ke konci roku 2015 celkem téměř 3,9 milionů.

Jak na stavební spoření

Cílem každého stavebního spoření je prioritně získat státní příspěvek, který představuje nejdůležitější část zhodnocování úspor. Právě u stavebního spoření přitom máte možnost uhradit sjednanou částku spoření buď měsíčně anebo i jednou za rok. Výhodné je přitom zůstat maximálně flexibilní – v tomto případě doporučujeme peníze ponechat uložené na podobně úročeném spořicím účtu (takže nepřicházíme o úroky), kdyby byly v průběhu roku zapotřebí, lze je okamžitě vybrat – celou roční částku spoření poslat do spořitelny na konci roku. Je třeba si uvědomit, že peníze už jednou poslané na stavební spoření vybrat jen tak nelze (nepočítáme-li zrušení produktu).

Stavební spoření je košaté

Stavební spoření je oblíbený produkt, na kterém lze, vzhledem k jeho košatosti a šíři, ilustrovat při plánování a rozhodování klienta finanční gramotnost či negramotnost. Prvních šest let (tzv. vázací doba) se tento produkt chová v zásadě jako termínovaný vklad (peníze nelze vybrat, jinak přijdeme o státní podporu). Další roky se pak promění ve spořicí účet. Jedině u tohoto produktu můžeme najít jak fázi spořicí, tak fázi úvěrovou. Spořit je možné až do cílové částky, kterou si nastavujeme individuálně podle vlastních plánů hned na počátku (v průběhu ji můžeme za určitých okolností měnit). Pozor, příjemná zpráva – vklady ve stavebních spořitelnách jsou ze zákona pojištěny stejně jako vklady v bankách a družstevních záložnách, tedy klasicky do výše 100 000 euro. 

PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA:

Pan Lukáš se na nás obrátil se stížností na postup své stavební spořitelny v souvislosti se svou tzv. starou smlouvou o stavebním spoření, kterou uzavřel již v roce 1997. Řádně tuto smlouvu a její podmínky plnil a nadále plní. Lukáš přitom ještě nedosáhl cílové částky (pohybuje se někde kolem 3/4 cílové částky). Velké překvapení ba přímo šok Lukáš zažil v tomto roce, kdy obyčejným dopisem, nikoliv formou doporučeně nebo do vlastních rukou, jak by se dalo očekávat, obdržel jednostrannou výpověď smlouvy o stavebním spoření. Dopis byl stylovaný s předtisknutým podpisem předsedy představenstva, který zdůvodnil výpověď, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, extrémně nízkými úrokovými sazbami s dopadem do ekonomiky stavební spořitelny. Svoji výpověď stavební spořitelna dále opírala o Novelu Občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2675, odst. 1 (poznámka autorů - výpověď tzv. neplatebního účtu, kdy ale Lukáš žádnou smlouvu o neplatebním účtu se stavební spořitelnou uzavřenu nemá) a pak dále § 3077 (retroaktivita - vztahuje se i na dřívější smlouvy). Stavební spořitelna vše uplatnila jako jednostranné vypovězení smluvního vztahu prakticky bez důvodu

Článek můžete dočíst v dnešních Lidových novinách v rámci velkého Kurzu rodinných financí. Lidové noviny si koupíte v trafice nebo v digitální čtečce zde: www.lidovenoviny.cz10. díl - Jak na stavební spoření?

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více