10. díl - Kazuistika:
Pozor na dluhy manžela po rozvodu


30. 04. 2018  00:22     Asociace občanských poraden     komentáře (0)

Výchozí situace: Manželství klientky bylo rozvedeno spornou cestou v na začátku roku 2017. Ráda by už konečně dořešila vypořádání SJM, avšak dozvěděla se, že manžel vzal půjčky za trvání manželství, o kterých klientka nevěděla.

10. díl - Kazuistika: Pozor na dluhy manžela po rozvodu
Sděluje, že ji to stálo spoustu energie, aby se od bývalého manžela dozvěděla více informací. Celková částka dluhů je prý 150 tis. Kč a nejedná se o jeden dluh, ale o několik menších půjček.

popis problému – zakázka, intervence: vypořádání SJM, dluhy za manželství

možnosti řešení:

Klientka poučena o vypořádání SJM v obecné rovině. Dále jsme se zaměřili na vzniklé dluhy a také to, jak se chovají při vypořádání SJM. Klientka bohužel neví, u koho si bývalý manžel za manželství peníze půjčil. Klientka poučena o možnosti zjistit, zda je některý ze závazků v exekuci prostřednictvím výpisu z centrální evidence exekucí. Klientka poučena o možnosti uplatnit výhradu nesouhlasu se závazkem dle ustanovení § 732 NOZ. Předán a vysvětlen vzor výhrady nesouhlasu.

Klientka upozorněna na fakt, že před některými závazky nebude možné se ochránit. Jsou to ty závazky, které mohou vnímány jako obstarávání běžných záležitostí. Zákon v tomto nehovoří jasně a není zákonem stanovena výše úvěru. Z praxe OP víme, že některé banky vyžadují souhlas druhého manžela až při úvěru ve výši 400 tis. Kč.

prognóza: pokud bývalý manžel sdělí, jací jsou jeho věřitelé, mohla by se tak klientka ochránit před dluhy manžela.

zpětná vazba: není

citované zdroje: občanský zákoník

Komentář OP: S tímto druhem případů se setkáváme neustále.10. díl - Kazuistika: Pozor na dluhy manžela po rozvodu

Diskutovat (0)