Finále ankety:
Poplatek za dotaz úřední osoby


22. 02. 2016  00:30     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek jde do finále. Z původně patnácti navržených bankovních poplatků postoupilo do druhého kola pět těch nejvíce absurdních. O jaké poplatky se jedná? A víte o nich něco? Dočtete se dále!

Finále ankety: Poplatek za dotaz úřední osoby
Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek má za cíl prostřednictvím masového hlasování čtenářů serveru Bankovní poplatky a hlavního mediálního partnera projektu Novinky.cz poukázat na absurdnost a nesmyslnost některých bankovních poplatků. Mnoho klientů bank nestíhá z důvodu svého rodinného či pracovního zatížení sledovat poplatky, které musí bankám platit a jejich smysl a odůvodněnost. Proto banky mohou takové nesmyslné poplatky bez problémů uplatňovat.

Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek a masová účast čtenářů při hlasování ukazuje bankám, že zde nejsou neomezenými pány, ale že hlavní a nejdůležitější je názor a přání jejich klientů, kteří banky živí. Důkazem je skutečnost, že velká většina bank už minulé nejabsurdnější poplatky zrušila, nebo je výrazným způsobem omezila.

Poplatek za dotaz úřední osoby

Čtvrtým absurdním poplatkem, který postoupil do finále je poplatek za dotaz úřední osoby.

Velkým kandidátem na vítězství v anketě o nejabsurdnější bankovní poplatek je právě poplatek za dotaz úřední osoby. Banky tak zpoplatňují své klienty zato, že se na ně dotazuje nějaká úřední osoba, obvykle exekutor nebo soud. Klient navíc často ani o dotazu a jeho důvodech vůbec nic neví. Dotaz úřední osoby může být také zbytečný nebo neoprávněný. I v takovém případě pak klient bance zaplatí poplatek. Absurdnost poplatku tak spočívá v tom, že banky trestají klienty poplatkem ve smyslu kolektivní viny. Tedy důvod zpoplatnění je domněnka bank, že klient dotaz úřední osoby, a tedy dodatečné náklady banky, musel způsobit svých chováním. I když je jasné, že většinu dotazů úředních osob klienti způsobili například z důvodu exekucí, neplacením dluhů, soudních sporů, je zde také mnoho klientů, kteří za dotaz úřední osoby nemohou, nebo se jích ani netýkají a přesto jsou stejně jako viníci zpoplatněni tímto absurdním poplatkem.

Typickým příkladem zbytečného dotazu je například dotaz exekutora na účet manželky či bývalé manželky či manžela, kteří nenesou odpovědnost za dluh svého partnera, nebo dotaz orgánů činných v trestním řízení v případě podezření na spáchání trestného činu, které se později ukáže jako neopodstatněné.

Opět se jedná o poplatek, který nemůže často klient svých chováním nijak ovlivnit a navíc si danou službu jako vlastník účtu vůbec nevyžádal, ani ji neinicioval.

Pokud považujete POPLATEK ZA DOTAZ ÚŘEDNÍ OSOBY za nejabsurdnější poplatek v roce 2015 hlasujte pro něj ZDE!

thmb-500-256-ce93cca70ee985a3ca7f8e86d5a80bb7Finále ankety: Poplatek za dotaz úřední osoby

Diskutovat (0)