Aktualizováno:
Nepovolený debet? Pokutu za něj si musíte sami vypočítat!


18. 05. 2012  16:52     BP.com     komentáře (0)

Zajímavou Vrbu nám poslal čtenář, jehož namíchla složitost výpočtů úroků z prodlení a dalších poplatků. Svůj nespokojenost vyjádřil tím, že po uplynutí "deadlinu" daném ČSOB rozeslal dopis médiím, mj. i do naší Vrby. Proto jej otiskujeme...

DOPIS 1 (12.3.2012):

Dobrý den, .

Následující stížnost bude OBECNÁ - bez ohledu na skutečnost, že bude doložena konkrétním příkladem jednoho z našich rodinných účtů, který mám ve svém internetovým bankovnictví pod zkrácenou volbou 04. Na jednom z našich rodinných účtů, které již máme u Vaší banky založeny 10 let (!) došlo POPRVÉ ZA CELOU JEHO EXISTENCI nějakým nedopatřením k přečerpání a k nepovolenému debetu. Doplňuji, že k dnešnímu dni je na onom účtu cca 23 tisíc korun a po celou dobu oněch 10-ti let jej pravidelně (několikrát týdně) sleduji prostřednictvím internetového bankovnictví (jako všechny naše rodinné účty) a v případě, že se finanční prostředky blíží nule, zasílám tam finanční prostředky jako prevenci přečerpání. Při předvídatelném vývoji by tedy teoreticky nikdy k žádnému přečerpání nemělo dojít.

.

Přesto však k nepovolenému přečerpání došlo - viz příloha (znovu zdůrazňuji, že se jedná o ILUSTRATIVNÍ doklad směřující k OBECNÉ otázce - žádné KONKRÉTNÍ informace o osobě ani účtu uvedených v tom dokumentu NEŽÁDÁM!). Tuto skutečnost beru jako důkaz stále se snižující predikovatelnosti finančních pohybů u Vaší banky dané stále vyšší složitostí Vašich obchodních podmínek a sazebníků.

Co mne jakožto osobu dlouhodobě se zabývající pomocí obětem nekalých obchodních praktik, lichvy a jiných "žraločích" praktik finančních subjektů rozlítilo doslova doběla byla Vaše formulace zaslaná "Centrem raného vymáhání pohledávek" - viz příloha (PDF). Ve stručnosti by se tato formulace dala charakterizovat jako "Zaplaťte, ale kolik, to si sami najděte a především zkombinujte sám v našich složitých, dlouhých, nepřehledných a stále se měnících podmínkách a cenících"! Tento postup považuji za přinejmenším neseriózní!

Nemohu se na základě svých zkušeností se "žraločími praktikami" na finančním trhu zbavit důvodného podezření, že tento Váš postup je úmyslný a účelový a směřuje především k tomu, aby klient pokud možno NEVĚDĚL kolik má přesně zaplatit, zaplatil tak NESPRÁVNOU ČÁSTKU a díky tomu aby jste mu mohli naúčtovat DALŠÍ sankce. Tuto svou domněnku jsem vyslovil i v telefonickém dotazu a byla mi za strany telefonní operátorky POTVRZENA! Důkaz mám v nahraném telefonním hovoru v příloze - tak jako jsem já byl upozorněn, že bude rozhovor nahráván, i já jsem upozornil operátorku, že si hovor nahrávám.

Tímto jednáním jste se v mých očích degradovali na obyčejné lichváře, jejichž letáčky s nabídkami půjček visí na mnoha sloupech veřejného osvětlení. Možná mi sdělíte, že jsem příliš hloupý, když nedokážu vyhledat a správně odvodit přesnou a úplnou částku, kterou mám zaplatit. Nevím jestli toto mohu nějak změnit - možná to bude poté, co dostuduji svou DRUHOU vysokou školu, lepší. Nicméně se domnívám, že již dnes patřím co do finanční gramotnosti minimálně k lepšímu průměru obyvatel ČR, a to, že jsem přesto nedokázal rychle a správně najít, zkombinovat, derivovat, integrovat, umocnit a odmocnit položky Vašeho nepřehledného, dlouhého a mnohokrát novelizovaného ceníku tak, abych se dobral ke správné konečné částce, svědčí jednoznačně o tom, že Váš systém je SLOŽITÝ a pro běžného člověka jen OBTÍŽNĚ POCHOPITELNÝ. Ve výše uvedeném kontextu jsem nabyl přesvědčení, že je takto složitý ÚMYSLNĚ.   Žádám Vás tedy o vysvětlení:
  • jak může dojít k nepovolenému debetu, když účet několikrát týdně sleduji a peníze v případě potřeby doplňuji (OBECNĚ - nikoli k tomuto konkrétnímu případu)?
  • jak zabránit tomu, aby k tomu mohlo dojít i v budoucnu?
  • proč neposíláte výzvu k úhradě na CELOU částku včetně VŠECH požadovaných poplatků?

Pokud neobdržím uspokojivou odpověď do týdne, podniknu další kroky - zejména směrem k finančnímu arbitrovi a médiím. Je smutné, když se z banky, kterou jsem léta považoval za jednu z nejlepších a nejserióznějších finančních institucí na trhu stává obyčejný lichvář.

Věřte, že Vaši banku budu po 10-ti letech opouštět s těžkým srdcem, ale výše uvedené skutečnosti svědčí jednoznačně proti Vám.   David O.

REAKCE BANKY (11.5.2012):

Vážený pane O.,  .

obdrželi jsme Vaše podání zaslané do Klientského centra Československé obchodní banky, a. s. (dále ČSOB), týkající se poskytování služeb ČSOB.

Po prověření v odborném útvaru banky Vám podáváme následující informace. Obecné odpovědi na Vaše otázky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách ČSOB konkrétně v bodech: 11, 20, 22, 44, 45, 49, 51 a dále v Podmínkách pro vedení účtu a platební styk (ohledně debetního zůstatku) bod 11. Ze smluvního vztahu uzavřeného s bankou vyplývají pro klienta nejen práva, ale i povinnosti. Jak Všeobecné obchodní podmínky ČSOB, tak Podmínky pro vedení účtu a platební styk jsou k dispozici na našich www.csob.cz.

Právně je smluvní vztah  založen na dobrovolném vztahu dvou subjektů. O skutečnostech týkajících se obchodů a služeb našich klientů ČSOB vždy zachovává mlčenlivost. ČSOB poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství pouze oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání s Klientem.

 . S pozdravem   Iva L. Oddělení péče o soukromou a firemní klientelu

ODPOVĚĎ KLIENTA (11.5.2012):

Dobrý den,  .

Vaše odpověď je přesně ve stylu "nebude-li pršet, nezmoknem". Přiznám se, že jsem ani žádnou jinou neočekával -  sama musíte vědět, že jde ZCELA MIMO JÁDRO mé otázky!

Váš systém je složitý a sami potvrzujete, že ZÁMĚRNĚ, aby se v něm klient ZTRATIL a díky tomu Vám VÍCE PLATIL.

Je sice hezké, že mi píšete, že když se mi to nelíbí, nemusím u vás být, ale možná by jste se mohla spíše zamyslet nad tím, jestli nemám pravdu a jestli by i Vám poněkud etičtější přístup ke klientům z dlouhodobého hlediska nepomohl - jak jistě víte z mnoha analýz příčin současné hospodářské krize (nejhlubší za posledních 100 let), tak přístup "po nás potopa" není zrovna tím, co by Vám zvyšovalo profitabilitu v dlouhodobém horizontu.

 .

Například by jste mi mohla odpovědět, že se zamyslíte nad tím, jak to zařídit, aby se částka na nepovoleném debetu SAMA STRHLA z účtu klienta bezprostředně poté, co na něm bude dost peněz - v okamžiku odeslání Vaší upomínky o dluhu 79,- Kč + blíže ZÁMĚRNĚ nespecifikované poplatky bylo na dotyčném účtu PLUS 23 TISÍC korun českých.

 . David O.    


Aktualizováno: Nepovolený debet? Pokutu za něj si musíte sami vypočítat!

Diskutovat (0)