Analýza:
Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a v Německu


03. 05. 2013  00:05     BP.com     komentáře (1)

Kritici bankovních poplatků často argumentují tím, že bankovnictví je velmi specifický a velmi výdělečný segment, a že podmínky v České republice jsou zneužívány k nadměrným ziskům ve srovnání se zahraničím. Podívejme se, jak je tomu ve skutečnosti, když porovnáme tři největší banky v České republice a v Německu.

Analýza: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice  a v Německu
Využijeme k tomu dva základní ukazatele z finanční analýzy, a sice návratnost vlastního kapitálu (ROE) a návratnost aktiv (ROA).

ROE

Ukazatel ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, který vlastník do tohoto podniku vložil. Hodnotu ROE je vhodné brát pouze jako orientační, protože v čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk (účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory), nicméně pro mezisektorové srovnání jej pro orientaci můžeme použít.

Když se podíváme na výsledky ukazatele ROE velké trojky z České republiky, je vidět, že u třech největších tuzemských bank se roční ukazatel ROE pohybuje v daných letech 2011 a 2012 od 11,87 % do 19,12 %. Výnosnost vlastního kapitálu v Německu je mnohem nižší, a sice od 0,40 % (Commerzbank v roce 2012) do 11,62 % (kterou dosáhla německá trojka KfW Bankengruppe v roce 2011). České banky v tomto užívaném ukazateli ty německé dramaticky válcují.

ROA

Ukazatel ROA (ukazatel rentability aktiv) vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, neboli jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu (efektivita využití investovaného kapitálu), respektive z celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší pro hodnocení rentability firmy. Rentabilita aktiv měří z pohledu pasiv výsledek hospodaření získaný z peněz od majitelů a věřitelů na rozdíl od ukazatele rentability vlastního kapitálu, který měří výsledek hospodaření dosažený pouze z peněz majitelů.

ROA vyjadřuje také míru krytí rizikových aktiv společnosti – například pokud společnost generuje nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby ve výši 3 % aktiv ročně a ROA je 3 %, tak rentabilita aktiv pokrývá tyto problematická aktiva a ostatní výdaje (investice, splátky dlouhodobých úvěrů atp.) jsou financovány z jiných zdrojů, než z provozní činnosti.

Bilance bank nabývají obrovských objemů s ohledem na charakteristické znaky bankovnictví (Pasiva: přijímání vkladů, aktiva: poskytování úvěrů), proto je návratnost aktiv nízká. U velké trojky v České republice se pohybuje od 1,2 % ročně do 1,81 procent ročně.  Německá velká trojka ovšem návratnost aktiv reportuje od 0,01 % ročně do 0,47 % ročně. Znovu je tedy vidět, že rentabilita českého bankovního sektoru bráno majoritními hráči trhu německé banky velmi podstatně poráží!

BANKOVNICTVÍ – zdroj dat výkazy bank, zpracování BP.com:

ROE ČESKÁ REPUBLIKA

ROE

2011

2012

Česká spořitelna

16,92%

17,58%

ČSOB

18,40%

19,12%

Komerční banka

11,87%

14,15%

 

ROE NĚMECKO

ROE

2011

2012

Deutsche Bank

8,10%

0,54%

Commerzbank

3,01%

0,40%

KfW Bankengruppe

11,62%

11,52%

 

ROA ČESKÁ REPUBLIKA

ROA

2011

2012

Česká spořitelna

1,51%

1,78%

ČSOB

1,20%

1,51%

Komerční banka

1,29%

1,81%

 

ROA NĚMECKO

ROA

2011

2012

Deutsche Bank

0,20%

0,01%

Commerzbank

0,11%

0,02%

KfW Bankengruppe

0,42%

0,47%Analýza: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a v Německu

??
Možná je to asi tím, že si lidé v Německu více půjčují narozdíl od nás!! ...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24036916414

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více