Analýza:
Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a v Polsku


24. 05. 2013  13:24     BP.com     komentáře (0)

Kritici bankovních poplatků často argumentují tím, že bankovnictví je velmi specifický a velmi výdělečný segment, a že podmínky v České republice jsou zneužívány k nadměrným ziskům ve srovnání se zahraničím. V minulých týdnech jsme se pustili do ověřování této hypotézu, a sice srovnáním České republiky s Rakouskem, Německem a Slovenskem. Dnes zkompletujeme pohled na země našich sousedů a podíváme se na výnosnost tří největších bank trhu v ČR a v Polsku.

Analýza: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice  a v Polsku
Opět k tomu využijeme dva základní ukazatele z finanční analýzy, a sice návratnost vlastního kapitálu (ROE) a návratnost aktiv (ROA).

ROE

Ukazatel ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, který vlastník do tohoto podniku vložil. Hodnotu ROE je vhodné brát pouze jako orientační, protože v čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk (účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory), nicméně pro mezisektorové srovnání jej pro orientaci můžeme použít.

Když se podíváme na výsledky ukazatele ROE velké trojky z České republiky, je vidět, že u třech největších tuzemských bank se roční ukazatel ROE pohybuje v daných letech 2011 a 2012 od 11,87 % do 19,12 %. výnosnost vlastního kapitálu v bankách v Německu a v Rakousku byla řádově nižší a Slovensku je situace velmi podobná té v České republice. Jak je tomu v Polsku? U tří největších bank se roční hodnota ROE pohybuje od 13,62 % (Bank Pekao v r. 2011) do 16,67 % (PKO Bank Polski v tomtéž roce).  Průměrná výnosnost vlastního kapitálu v ČR za sledované období (16,34 %) je o více než dva procentní body vyšší než v Polsku (14,11 %).

ROA

Ukazatel ROA (ukazatel rentability aktiv) vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, neboli jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu (efektivita využití investovaného kapitálu), respektive z celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší pro hodnocení rentability firmy. Rentabilita aktiv měří z pohledu pasiv výsledek hospodaření získaný z peněz od majitelů a věřitelů na rozdíl od ukazatele rentability vlastního kapitálu, který měří výsledek hospodaření dosažený pouze z peněz majitelů.

ROA vyjadřuje také míru krytí rizikových aktiv společnosti – například pokud společnost generuje nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby ve výši 3 % aktiv ročně a ROA je 3 %, tak rentabilita aktiv pokrývá tyto problematická aktiva a ostatní výdaje (investice, splátky dlouhodobých úvěrů atp.) jsou financovány z jiných zdrojů, než z provozní činnosti.

Bilance bank nabývají obrovských objemů s ohledem na charakteristické znaky bankovnictví (Pasiva: přijímání vkladů, aktiva: poskytování úvěrů), proto je návratnost aktiv nízká. U velké trojky v České republice se pohybuje od 1,2 % ročně do 1,81 % ročně.  Průměrná hodnota sledovaného ukazatele za dva roky u tří ústavů pak činí 1,51 % ročně. V Polsku je u tří největších bank průměrná hodnota rovna 1,69 %, a je tudíž vyšší než v České republice! Hodnoty polských bank se pohybuj od 1,16 % (BRE Bank v r. 2011) do 1,99 (PKO Bank Polski v r. 2011).

BANKOVNICTVÍ – zdroj dat výkazy bank, zpracování BP.com:

ROE ČESKÁ REPUBLIKA

ROE

2011

2012

Česká spořitelna

16,92%

17,58%

ČSOB

18,40%

19,12%

Komerční banka

11,87%

14,15%

ROE POLSKO:

ROE

2011

2012

PKO Bank Polski

16,67%

15,17%

Bank Pekao

13,62%

12,64%

Bre Bank

14,18%

12,40%

ROA ČESKÁ REPUBLIKA

ROA

2011

2012

Česká spořitelna

1,51%

1,78%

ČSOB

1,20%

1,51%

Komerční banka

1,29%

1,81%

ROA POLSKO

ROA

2011

2012

PKO Bank Polski

1,99%

1,94%

Bank Pekao

1,93%

1,96%

Bre Bank

1,16%

1,18%

 

Zdroj:Výroční zprávy bank.

www.bankovnipoplatky.comAnalýza: Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a v Polsku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24039360726

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více