Anketa – finanční gramotnost uživatelů sociálních služeb


16. 11. 2009  06:14     Cofet     komentáře (1)

Další články

Zjišťování informací od ústavů a zařízení - poskytovatelů sociálních služeb o potřebnosti finanční gramotnosti pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky s ohledem na potřeby uživatelů sociálních služeb.

Dotazníková akce byla realizovaná díky Asociaci poskytovatelů sociálních služeb (APSS) a to ve dnech 14.8. – 15.9.2009. Celkem odpovědělo 83 ústavů a zařízení poskytujících sociální služby. Výsledky jsou zajímavé zejména ze dvou hledisek. Zaprvé se poskytovatelé sociálních služeb setkávají s problémy předluženosti u klientů spíše méně a zadruhé mají výrazný zájem o finanční vzdělávání tak, aby mohli více a efektivněji pomáhat a radit svým klientům. 1. Setkáváte se při práci s vašimi klienty – uživateli sociálních služeb s předlužeností ?

KRAJ ANO NE
1. Jihomoravský kraj                     - 11 - 5 6
2. Jihočeský kraj                            - 5 - 1 4
3. Kraj Vysočina                            - 7 - 3 4
4. Královéhradecký kraj                - 1 - 1 0
5. Karlovarský kraj                        - 3 - 2 1
6. Liberecký kraj                            - 5 - 3 2
7. Moravskoslezský kraj                - 9 - 6 3
8. Olomoucký kraj                         - 7 - 1 6
9. Pardubický kraj                          - 6 - 3 3
10. Plzeňský kraj                              - 9 - 6 3
11. Praha                                          - 5 - 4 1
12. Středočeský kraj                         - 8 - 3 5
13. Ústecký kraj                               - 5 - 0 5
14. Zlínský kraj                                - 2 - 2 0
Součet ústavů a zařízení    - 83 - 40 43

2. Pokud jste uvedl(a) v předchozí otázce odpověď „ANO“, můžete uvést svůj názor: jaké skupiny klientů - uživatelů sociálních služeb se to týká?

KRAJ ODPOVĚDI
1. Jihomoravský kraj               - 5 - Senioři,
2. Jihočeský kraj                       - 1 - Senioři, lidé na podpoře
3. Kraj Vysočina                       - 3 - Zdravotní postižení, mladší senioři
4. Královéhradecký kraj         - 1 -
5. Karlovarský kraj                  - 2 - Nižší vzdělání, záv. na návyk. látkách
6. Liberecký kraj                      - 3 - Senioři
7. Moravskoslezský kraj        - 6 - Osoby povinné výživou nezletilých, chovanců ústavů
8. Olomoucký kraj                   - 1 -
9. Pardubický kraj                   - 3 - Senioři, duševně nemocné osoby
10. Plzeňský kraj                        - 6 - Důchodci, mentální postižení
11. Praha                                       - 4 - Senioři
12. Středočeský kraj                   - 3 - Sociálně slabší skupiny, záv. na návyk. látkách
13. Ústecký kraj                           - 0 -
14. Zlínský kraj                           - 2 - Senioři, lidé z neúplných rodin
Součet ústavů a zařízení    - 40 -

3. Obracejí se na vás klienti – uživatelé sociálních služeb - o radu při řešení jejích tíživé situaci v souvislosti s předlužeností?

KRAJ Většina Značná část Menší část Menšina Nevíte
1. Jihomoravský kraj               - 9 - 0 0 3 3 3
2. Jihočeský kraj                      - 5 - 0 1 0 2 2
3. Kraj Vysočina                      - 6 - 0 0 4 0 2
4. Královéhradecký kraj          - 1 - 1 0 0 0 0
5. Karlovarský kraj                  - 3 - 0 1 0 2 0
6. Liberecký kraj                     - 3 - 0 1 1 1 0
7. Moravskoslezský kraj         - 7- 1 0 0 5 1
8. Olomoucký kraj                  - 4 - 0 0 1 2 1
9. Pardubický kraj                   - 4 - 1 1 0 2 0
10. Plzeňský kraj                      - 6 - 1 0 1 3 1
11. Praha                                   - 5 - 2 1 1 0 1
12. Středočeský kraj                 - 8 - 0 1 2 3 2
13. Ústecký kraj                       - 3 - 0 0 0 1 2
14. Zlínský kraj                        - 2 - 0 0 1 0 1
Celkem ústavů a zařízení      - 66 - 6 6 14 24 16

4. Souhlasíte s tím, že vzdělávaní v oblasti finanční gramotnosti pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky, je jedním z důležitých kroků v důsledku poskytování odborné poradenské pomoci pro klienty – uživatele sociálních služeb za účelem prevence negativních dopadů předlužení?

KRAJ ANO NE
1. Jihomoravský kraj                         - 11 - 8 3
2. Jihočeský kraj                                - 5 - 4 1
3. Kraj Vysočina                                - 6 - 6 0
4. Královéhradecký kraj                    - 1 - 1 0
5. Karlovarský kraj                            - 3 - 2 1
6. Liberecký kraj                                - 5 - 4 1
7. Moravskoslezský kraj                  - 9 - 8 1
8. Olomoucký kraj                           - 7 - 5 2
9. Pardubický kraj                            - 6 - 2 4
10. Plzeňský kraj                                - 9 - 7 2
11. Praha                                             - 5 - 5 0
12. Středočeský kraj                            - 8 - 7 1
13. Ústecký kraj                                  - 4 - 2 2
14. Zlínský kraj                                   - 2 - 1 1
Celkem ústavů a zařízení      - 81 - 62 19

5. Uvítali by jste vzdělávací aktivity v oblasti finanční gramotnosti pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky?

KRAJ ANO NE
1. Jihomoravský kraj                         - 11 - 9 2
2. Jihočeský kraj                                 - 5 - 4 1
3. Kraj Vysočina                                 - 6 - 5 1
4. Královéhradecký kraj                   - 1 - 1 0
5. Karlovarský kraj                            - 3 - 2 1
6. Liberecký kraj                                - 5 - 4 1
7. Moravskoslezský kraj                  - 9 - 8 1
8. Olomoucký kraj                            - 7 - 4 3
9. Pardubický kraj                             - 6 - 2 4
10. Plzeňský kraj                                  - 9 - 6 3
11. Praha                                                - 5 - 5 0
12. Středočeský kraj                            - 7 - 6 1
13. Ústecký kraj                                    - 5 - 3 2
14. Zlínský kraj                                    - 2 - 1 1
Celkem ústavů a zařízení      - 81 - 60 21Anketa – finanční gramotnost uživatelů sociálních služeb

vadí mi,
že ten, kdo po obsahové stránce věnoval tolik času užitečné anketě, neumí česky a tak snižuje úroveň...
Diskutovat (1)


Další články k tématu