AXA zřídila institut ombudsmana


03. 10. 2012  09:24     tz     komentáře (0)

Finanční skupina AXA nově zřídila institut ombudsmana, který mohou využívat nejen klienti skupiny AXA, ale i její zaměstnanci a široká veřejnost. Ombudsmanovi lze nahlásit jakékoliv neetické chování, nekalé praktiky, podvodné jednání či reklamace a stížnosti související se službami poskytovanými skupinou AXA.

„Tímto krokem chce skupina AXA co nejvíce zkvalitnit své služby pro klienty a pomoci jim nalézat účinná řešení jejich stížností či reklamací,“ uvedla Eva Šebestová, manažerka PR a komunikace skupiny AXA.

 

Ombudsmana skupiny AXA lze kontaktovat přes formulář na webových stránkách skupiny AXA (http://www.axa.cz/axa/zprava-pro-ombudsmana). Podněty je možné podávat anonymně, ale pokud chce být zadavatel podnětu o výsledcích šetření informován, může uvést své kontaktní údaje.

 

Zřízením institutu ombudsmana AXA rovněž splňuje požadavek na zavedení tzv. politiky whistleblowingu. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům alternativní prostředek pro oznamování specifických záležitostí, například stížností, pochybností či podezření týkajících se účetnictví, vnitřní účetní kontroly nebo zpronevěry, přímo vedoucímu interního auditu či dozorčí radě. AXA Group musí politiku whistleblowingu naplňovat proto, že jsou její akcie kotovány na newyorské burze.AXA zřídila institut ombudsmana

Diskutovat (0)