Bankovní index 4.Q 2011 – náklady klientských profilů


10. 01. 2012  02:50     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Přečtěte si hodnocení bankovních klientských profilů za 4. čtvrtletí roku 2011. Všechny banky provádějí segmentaci trhu, resp. jednotliví klienti svým vzorcem užívání bankovních služeb spadají do více, či méně homogenních skupin. Tyto skupiny se primárně odlišují frekvencí užívání služeb a volbou komunikačního kanálu. Stejně tak i respondenti Kalkulátoru tvoří určité skupiny, chceme-li klientské clustery. V rámci zkoumání dat (více viz část Metodika výpočtů bankovního indexu) byly identifikovány 4 standardní profily a jeden nestandardní. První 4 jsou typické skupiny retailových bankovních klientů a poslední jsou pracovním názvem extrémní klienti.

Vzhledem k velmi dynamickým změnám během jara a léta byl už konec roku o něco klidnější a výsledky minulého období zůstaly především u internetově orientovaných klientů bez významné změny. Ve IV. kvartálu došlo pouze k následujícím změnám: od 15.11.2011 nabídla mBank všechny odchozí platby z běžného účtu mKONTO na účet v jiné bance v ČR zdarma. Veškerý platební styk v rámci České republiky tak bude pro klienty banky zcela zdarma (dříve 3 Kč). Dále mBank začala nabízet i mezinárodní platební styk.

.

Také Citibank Europe plc rozšířila nabídku služeb pro širokou retailovou klientelu a od 15. listopadu 2011 začala nabízet nový balíček produktů a služeb pod názvem Citikonto Plus. Ten klientům umožní zvolit si libovolnou kombinaci bankovních služeb s možností výběru běžného, spořícího či investičního účtu podle individuálních potřeb. Klient k balíčku Citikonto Plus získá zdarma debetní kartu a internetové, telefonní i mobilní bankovnictví a dále možnost 4 výběrů hotovosti zdarma z jakéhokoliv bankomatu v ČR.

.

Zaměříme-li se podrobněji na analýzu 15 nejvhodnějších účtů pro jednotlivé profily pro 4.Q 2011 (viz. tab. 1) zjistíme, že u Aktivního, Pobočkového, Pasivního a Průměrného internetového klienta nedošlo k výrazným změnám na prvních pozicích oproti přecházejícímu kvartálu.

Frekvence užití služeb, volba komunikačního kanálu a rozbor jednotlivých profilů (clusterů) najdete v tabulce metodiky výpočtu zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-index---metodika-12509.html

Tabulka 1: 15 nejvhodnějších účtů pro jednotlivé profily pro 4.Q 2011

Aktivní klient Náklady Pobočkový klient Náklady
Fio běžný* 124,- Kč Equa bank běžný 125,- Kč
Equa bank běžný 143,- Kč Equa bank On-line konto 151,- Kč
UniCreditBank Partners konto*** 148,- Kč Equa bank Prima konto 155,- Kč
PS Online účet***** 178,- Kč PS Osobní účet Era 209,- Kč
LBBW Konto 5 za 50* 199,- Kč LBBW Konto 5 za 50 241,- Kč
Citikonto Plus 217,- Kč KB Můj účet**** 242,- Kč
UniCredit Konto Mozaika 222,- Kč LBBW IQ konto ZDARMA 247,- Kč
Equa bank On-line konto 224,- Kč Equa bank Grande konto 268,- Kč
Equa bank Prima konto 228,- Kč ČSOB AKTIVNÍ KONTO I 284,- Kč
ČSOB AKTIVNÍ KONTO I 228,- Kč ČSOB BĚŽNÝ I 294,- Kč
PS Osobní účet Era 229,- Kč KB Běžný účet 294,- Kč
Volksbank Běžný 268,- Kč ČSOB KONTO I 296,- Kč
Volksbank STYL konto 269,- Kč GE Money GENIUS ACTIVE 302,- Kč
GE Money GENIUS ACTIVE 275,- Kč Fio běžný 307,- Kč
ČSOB BĚŽNÝ I 293,- Kč Raiffeisenbank eKonto 324,- Kč
   ...  
Průměrný internetový Náklady Pasivní internetový Náklady  
mBank mKONTO** 0,- Kč mBank mKONTO** 0,- Kč  
Fio běžný 48,- Kč PS Online účet***** 16,- Kč  
PS Online účet***** 30,- Kč Airbank Malý tarif 21,- Kč  
Airbank Malý tarif 60,- Kč Fio běžný 37,- Kč  
PS Online účet 80,- Kč ZUNO účet 54,- Kč  
ZUNO účet 80,- Kč PS Online účet 66,- Kč  
UniCreditBank Partners konto 97,- Kč LBBW Konto 5 za 50 74,- Kč  
ZUNO účet plus 97,- Kč Equa bank On-line konto 82,- Kč  
LBBW Konto 5 za 50 100,- Kč ZUNO účet plus 84,- Kč  
PS Osobní účet Era 122,- Kč LBBW IQ konto ZDARMA 84,- Kč  
ČSOB AKTIVNÍ KONTO I 125,- Kč Equa bank Prima konto 86,- Kč  
LBBW IQ konto ZDARMA 127,- Kč UniCreditBank Partners konto 91,- Kč  
Equa bank běžný 131,- Kč PS Osobní účet Era 95,- Kč  
Equa bank On-line konto 131,- Kč KB Můj účet**** 102,- Kč  
Equa bank Prima konto 135,- Kč ČSOB AKTIVNÍ KONTO I 105,- Kč  
www.bankovnipoplatky.com

* účet je bez podpory dodatkové služby cash-back
** se splněním podmínky obratu na platební kartě
*** Poplatek za vedení embosované karty s cestovním pojištěním
**** V případě splnění 1 podmínky klient získá 25 % poplatku za vedení balíčku (17,- Kč) 2 a více následujících podmínek získá klient 50% poplatku za vedení balíčku (34,- Kč). Podmínky jsou: měsíční obrat ve výši Kč 15 000,00, úvěr či hypotéka, vklad vyšší než Kč 250 000,00, měsíční vklady MPSS, IKS, PF, a KP vyšší než Kč 2 000,00

***** bez embosované debetní kary (nabízena jen neembosovaná MaxKarta)

 

.

Z výsledků v tabulce je vidět, že je jen velmi málo účtů, které by vyhověly všem. Např. účet od Fio je pro 3 profily prakticky nejvýhodnější, ale pro pobočkového klienta vhodný není vůbec (náklady byly tak vysoké, že se Fio neprobojovala mezi nejlepších 15 produktů) a podobně je na tom ERA online. Pro klienty, kteří nepoptávají pobočkové služby, je dle očekávání nejvýhodnější mKonto, ovšem náskok zbylým top 5 účtům již rozhodně není takový, jako v začátcích. Tak by se dalo pokračovat dále, ale hlavní myšlenka, že každý by si měl zvolit produkt podle své frekvence užívání a preference komunikačního kanálu, je jasná.

.

V úvodu této části byl zmíněn ještě nestandardní cluster extrémní klient. Tato skupina (podíl na celku přibližně 0,03%) klientů vykazuje velmi vysoké frekvence užívání bankovních služeb a je zde na místě podezření, že se jedná o OSVČ, občany podnikající na aukčních portálech, drobní podnikatelé apod. Přes 30 jednorázových příkazů a 30 příchozích plateb měsíčně běžný klient za měsíc nevyužije. Užívání retailových účtů k podnikání je většinou bank zakázáno již ve smlouvě a např. u mBank bylo užívání mKonta k podnikání jedním o oficiálních důvodů zavedení některých poplatků. Vzhledem k tomu, pro tento cluster nebude proveden výpočet nejvhodnějších účtů, protože se řešitelský tým odmítá podílet na porušování smluvních vztahů. Přesto je zajímavé o tomto, do jisté míry, veřejném tajemství přinést hmatatelný důkaz.Bankovní index 4.Q 2011 – náklady klientských profilů

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16090759930

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více