Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2011


20. 10. 2011  01:57     Vstřícná banka     komentáře (0)

Aktuální III. čtvrtletí bylo opět plné poplatkových změn. Banky tak v tomto roce předvádějí celkem aktivní poplatkovou politiku. Ve III. čtvrtletí to bylo, dle našeho názoru, ovlivněno či přímo vyprovokováno příchodem nových bank – ZUNO, Equa bank, Airbank. Mimochodem, ty budeme hodnotit od I. čtvrtletí roku 2012. Už nyní ohlásily některé banky (KB) významné změny od příštího roku. Takže se jistě máme nač těšit nejen v posledním čtvrtletí letošního roku, ale i celý příští. Aktuálně jinak reagovaly například KB a ČS, které nabídly roční odpuštění poplatku za vedení účtu pro nové klienty. V aktuálním čtvrtletí dále pokračovala aktivní politika bank v oblasti nabídky hypotečních úvěrů za pomocí různých slev, odpuštění poplatků či snížení úrokových sazeb.

Citibank (4, 6, 7.5, 4) = 5,38

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu principu se nic nezměnilo.

Jedna z bank, kde v aktuálním čtvrtletí nedošlo ke změnám. Sazebník banka naposledy změnila k 1.4.2011. I ve III. čtvrtletí byla banka vidět především v souvislosti se spuštěním bezkontaktní platební karty. Každopádně za aktivity v poslední době na poli retailového bankovnictví zvyšujeme bance v této části hodnocení o 0,5 bodu.

Sazebník zůstává i nadále ve stejné podobě a je tudíž přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom pdf. dokumentu je na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku.

Z Kalkulátoru bankovních poplatků i z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti II. čtvrtletí.

 

Česká spořitelna (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Banka zareagovala na příchod nových bank tím, že nabídla roční poplatkové prázdniny pro nově příchozí klienty.

Česká spořitelna od září změnila mírně sazebník. V případě výměny bankovek a mincí přistupuje na změny, které vyplývají z nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Bezplatně tak bude možné vyměňovat 100 bankovek a mincí jednotlivé hodnoty či vkládat na účet maximálně 100 kusů mincí. Doposud byla hranice pro bezplatnou výměnu či vklad na úrovni 50 kusů. Při překročení nové hranice bude účtován poplatek ve stávající výši 2%, minimálně 125 Kč. ČS také zrušila poplatek za vklad hotovosti, klienti banky budou moci rovněž bezplatně uhradit v hotovosti dluhy z kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. ČS jinak přišla s ojedinělou nabídku, kterou zřejmě reagovala na příchod nových bank – od 5.9.2011 spustila pilotní provoz online založení Osobního účtu. Kdo si tento účet přes internet založí, dostane na rok zdarma vedení účtu, měsíční elektronický výpis, mezinárodní platební kartu, výběry ze všech bankomatů ČS a přístup k účtu prostřednictvím internetového, telefonního a GSM bankovnictví SERVIS 24. Vzhledem k aktivitě v tomto čtvrtletí a velmi zajímavé nabídce ročních poplatkových prázdnin zvyšujeme o 0,5 bodu hodnocení banky v této části.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila. Ten byl výrazně upraven při příležitosti poplatkových změn přesně před rokem (k 1.9.2010), takže i ve 3. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem toho pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se mění v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná možnost porovnání s historickými sazebníky a to po každé změně ve zvláštním souboru.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS u standardního klienta nezměnilo (2170 Kč ročně). Zato u aktivního klienta ČS došlo ke znatelnému mezičtvrtletnímu snížení o 28% (z 7122 Kč na 5075 Kč). Podle údajů Reportu bylo důvodem snížení průměrné částky ročních poplatků neposkytování Exclusive konta. Pokud se pokles nákladů potvrdí i v dalších čtvrtletích, zvýšíme hodnocení banky v této části.

 

ČSOB (6, 7.5, 7, 6) = 6,63

Velmi aktivní banka i v tomto čtvrtletí. Změn banka provedla v poslední době několik, takže lze říci, že se postupně změnilo i celkové vyznění sazebníku a tedy i jeho struktura. Proto jsme se rozhodli po více než roce zvýšit o 0,5 bodu tuto část hodnocení.

ČSOB mění sazebník skutečně pravidelně. Naposledy se tak stalo k 1.8.2011 a pro klienty, kteří nemají rádi absurdní poplatky, to byla příjemná změna. Banka zrušila poplatek za vklad hotovosti na účet a také poplatek vklad hotovosti přes bankomat ČSOB (a to i pro podnikatele a firmy). ČSOB dále od srpna změnila i pravidla pro výměnu bankovek a mincí, stejně jako u ČS se limit zvýšil na 100 kusů (bankovky a mince ale musejí být stejné hodnoty) – poplatek ve výši 2% z vyměňované částky, minimálně 100 korun. Banka také pokračovala ve své nabídce výhodných hypoték včetně nulového poplatku za zpracování úvěru. Vzhledem k vysokému základu hodnocení jej zatím v této části ponecháváme. Pokud ovšem banka v těchto iniciativách bude pokračovat, zvýšíme ve 4. čtvrtletí hodnocení o 0,5 bodu.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení, stejně, jako třeba obchodní podmínky. Hodnocení pro toto čtvrtletí neměníme.

ČSOB zaznamenala v různých porovnáních Q Reportu Scott & Rose i Kalkulátoru bankovních poplatků za III. čtvrtletí nepatrné posuny směrem dolů. U standardního klienta v Q Reportu šlo o 4,4% (z 1844 Kč na 1763 Kč), u aktivního klienta pak o necelý 3% pokles nákladů (z 7280 Kč na 7064 Kč). K mírné změně došlo i u Kalkulátoru a to u aktivního klienta (Aktivní konto z 234 Kč měsíčně na 228 Kč. Pokud by tyto změny pokračovaly, jsme připraveni zvednout hodnocení v této části o 0,5 bodu.

 

Fio banka (9, 8, 7.5, 9) = 8,38

Fio banka obhajuje prvenství z posledních tří čtvrtletí. K žádným velkým změnám v tomto kvartále nedošlo, takže i nadále platí, že vedle mBank je Fio banka nejlevnější bankou na trhu. A podle dosavadních výsledků různých porovnávačů to zatím tak bude i po vstupu nových bank jako Airbank nebo Zuno Bank. Výhodou Fio banky je, že poskytuje celou řadu služeb (např. hotovostní operace, podnikatelské účty apod.) a má celkem hustou pobočkou síť, kterou i nadále rozšiřuje (bývalé provozovny RM-systému). Ani struktura ani jednotlivé bankovní poplatky se v aktuálním čtvrtletí nezměnily a proto zůstává stejné i hodnocení.

V aktuálním čtvrtletí došlo k drobným změnám a to od 1.8.2011. V sazebníku například najdeme novou položku – vklad hotovosti třetí osobou (dříve banka nenabízela, aktuálně za 30 Kč a to k tíží podávající osobě, nikoliv majiteli účtu). Fio banka také doplnila podmínku u příplatku za osobní podání příkazu či instrukce na pobočce (cena zůstává 30 Kč), že v případě změny banky na základě Kodexu „Mobilita klientů – postup při změně banky“ je od tohoto příplatku upuštěno. Banka také začala nově nabízet zlaté karty MasterCard Gold a VISA Gold. Hodnocení v této části zatím ponecháváme.

Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je na šesti stranách (minule jen na pěti). Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách (euro, dolary), ale pro jiné klienty to může být vítaná přidaná hodnota. V sazebníku také najdeme na relativně malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení.

Fio banka se ve všech průzkumech umísťuje i ve III. čtvrtletí se svým běžným účtem na druhém místě, hned za mKontem. K žádným změnám nedošlo ani Kalkulátoru bankovních poplatků, ani v Q Reportu Scott & Rose.

 

GE Money Bank (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

Opět velmi aktivní banka. I v aktuálním čtvrtletí došlo k různým proklientsky zaměřeným nabídkám – odměny za použití bankomatů GE či za doporučení hypotéky GE. Nicméně základní architektura poplatků zůstala nezměněna, tudíž ani my neměníme hodnocení v této části.

GE zrušila od 1.9.2011 poplatek za vklad hotovosti na účet a připojila se tak k ostatním bankám, které tak učinily na základě zákona o oběhu bankovek a mincí. Jinak banka v tomto čtvrtletí pokračovala v různých zajímavých nabídkách, kterými se odlišovala od ostatních bank na českém trhu – odměny za výběr z bankomatu GE slevovými kupony (za první měsíc akce prý lidé ušetřili přes 630 tisíc korun). Tato aktivita je zajímavá i z toho pohledu, že se netýká jen klientů této banky. GE zaujala i další aktivitou tentokrát u produktu hypoték – banka v srpnu vyhlásila nabídku kupónu v hodnotě 6000 Kč za doporučení hypotéčního produktu GE jinému stávajícímu nebo novému klientovi, který splní podmínky aktuální nabídky GE a podepíše smlouvu. Banka také pokračovala v rozšiřování výhod u své kreditní karty – u nově vydané karty nabízí banka po dobu tří měsíců (do konce roku 2011) vrácení 10 % z každé utracené částky zpět na účet. Vzhledem k opakované proklientsky zaměřené aktivitě, zvyšujeme v této části hodnocení o 0,5 bodu, jak jsme předeslali již v předchozím čtvrtletí.

Banka připravila zcela novou podobu sazebníku již od 1.3.2011, takže to bylo předmětem hodnocení v předminulém čtvrtletí. Tabulky jsou přehlednější, barevně jsou od sebe odlišeny jednotlivé kapitoly, jasné jsou piktogramy, co všechno patří nebo nepatří do balíčkového účtu. Vysvětlující písmenka jsou konečně přímo pod patřičnou tabulkou a nikoliv o několik stran níže. Dále kvitujeme, že veškeré změny, které banka připravuje, vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci u sazebníku. Tam si klient může najít, jakých kapitol a služeb se poplatkové změny týkají.

V Q Reportu Scott & Rose se postavení banky příliš nezměnilo. Zato v Kalkulátoru bankovních poplatků se opakovaně banka nedostala do TOP 15 ve třech ze čtyř profilů a i v tom čtvrtém se postavení konta Genius Active zhoršilo o 27 Kč měsíčně. Je to dáno také tím, že z předních míst jsou banky vytlačovány novými bankami. Proto jsme se rozhodli snížit v této části hodnocení banky o 0,5 bodu, vzhledem k relativně vysokému základu. Postavení GE v porovnávačích budeme i nadále pozorně sledovat.

 

Komerční banka (6.5, 7, 8.5, 5) =6,75

Banka, která letos (k 1.1.2011) přišla s celkovou změnou filozofie zpoplatňování konceptem MojeOdměny a později ve stejném duchu i kontem MůjÚčet (pro fyzické osoby), který nahradil všechny balíčky (k 1.4.2011). Bance jsme tak během jednoho roku zvýšili v této části hodnocení -  Výše bankovních poplatků a jejich struktura – z 5,5 na 6,5 bodů. V aktuálním čtvrtletí k žádným významným změnám nedochází a tak můžeme hodnocení ponechat na stávající výši.

Pokud jde o poplatkové změny, aktuální čtvrtletí bylo mnohem klidnější než předchozí. KB tak například přišla (od 11.7.2011) s novou grafickou podobou a strukturou svých výpisů z účtů. Kromě lepšího uspořádání najdou klienti na výpisech informace o využívání konceptu MojeOdměny. Nový formát je také méně náročný na spotřebu papíru. Banka dále nabídla odměnu za založení dětského konta Beruška (nabídku využilo prý více než 10 tisíc dětí) a i nadále pokračovala ve snižování úrokové míry u hypoték, kde také nabídla odpuštění poplatků za zpracování úvěru. Na nástup nových bank reagovala později než například ČS a teprve od října nabídla novým klientům konto MůjÚčet na jeden rok zdarma. Vzhledem k tomu, že se tato nabídka týká účtů, které si klienti založí v průběhu měsíce října 2011, vrátíme se k tomuto tématu v dalším čtvrtletí.

Sazebník se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly.

V různých porovnáních tentokrát nedošlo ke změnám a tak hodnocení neměníme.

 

mBank (9, 6.5, 8, 10) = 8,38

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V posledních měsících nedošlo k žádným významným strukturálním poplatkovým změnám. I nadále je tak banka z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás. Hodnocení neměníme.

Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. Nicméně v minulém čtvrtletí pár změn představila. V aktuálním čtvrtletí se sice nic významného nestalo, takže hodnocení neměníme, ale banka zaujala zprávou, která se bude týkat IV. čtvrtletí, kdy od 15.11.2011 budou opět všechny odchozí platby bez poplatků (aktuálně má banka nastavenou hranici 10. plateb zdarma). Jinak banka v tomto čtvrtletí snížila úrokové sazby u hypoték s fixní sazbou a poté vylepšila funkce internetbankingu, kdy je možné vyřídit kreditní kartu, kontokorent či úvěr bez návštěvy pobočky.

Podoba sazebníku se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila. U sazebníku mBank je třeba opakovaně podtrhnout dvě věci. Zaprvé je sazebník snadno k nalezení hned na homepage. Zadruhé, že banka umístila na svůj web přehlednou tabulku s archívem změn a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly.

Ani Q Report Scott & Rose ani kalkulátor bankovních poplatků nezaznamenaly významnou změnu v nákladech klientů, ani v pořadí banky a to i přes vstup nových bank. mBank je stále nejlevnější bankou, pokud klient nepotřebuje služby, které tato banka neposkytuje (hotovostní operace).

 

LBBW Bank (8, 6, 5.5, 8) = 6,88

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve III. čtvrtletí 2011 nezměnila. V porovnání s ostatními bankami, není v poslední době tak vidět. Banka se navenek zviditelňuje především přes svoji nabídku hypotečních úvěrů. Hodnocení v této části zatím neměníme.

Banka v tomto čtvrtletí žádnou podstatnou poplatkovou změnu nepřipravila. Větší změny ohlásila k 15. respektive k 31.10.2011, takže budou předmětem našeho hodnocení v posledním letošním čtvrtletí. Jinak banka aktuálně doplnila do sekce Hotovostní operace výměnu roztříděných bankovek a mincí do 100 kusů zdarma. Hodnocení neměníme.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. Jinak sazebník je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je zajisté přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám v postavení banky. Podle Kalkulátoru bankovních poplatků se i nadále drží oba nabízené účty - IQ konto zdarma a Konto 5 za 50 v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech a tak jsme se rozhodli zvýšit v této části hodnocení o 0,5 bodu na 8 bodů.

 

Poštovní spořitelna (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25

V posledních dvou letech velmi aktivní banka. Nicméně v poslední době aktivita poklesla nebo se změnila strategie banky. V minulém čtvrtletí změnila banka parametry svého Era osobního účtu zadarmo (nově Era online), který je zadarmo po splnění podmínky minimálního průměrného měsíčního zůstatku na účtu (15 tisíc Kč). V tomto čtvrtletí zase jako jediná banka ponechala poplatek za vklad hotovosti na účet na přepážce. Hodnocení vzhledem k vysokému základu snižujeme o 0,5 bodu na 7,5.

Od 1.7.2011 přejmenovala banka Osobní účet zadarmo na Online účet. Nicméně stále je jaksi v ilegalitě v kapitole „S“. Kdo nesplní průměrný měsíční zůstatek, zaplatí za něj 50 Kč. PS jinak zrušila od 1.9.2011 poplatek za vklad hotovosti přes bankomat, ale jak je uvedeno výše, poplatek za vklad hotovosti na přepážce i nadále zůstává (9 Kč). Jako partner soutěže Era Živnostník roku 2011 nabídla banka účet k podnikání s vedením účtu na rok zdarma. Hodnocení jsme v této části snižovali v minulém čtvrtletí, tentokrát jej necháme beze změny.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Stále je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Ani obsah není logicky členěn, takže dříve Era osobní účet zadarmo, po 1.7.2011 Online účet, je stále na samotném konci sazebníku mezi kapitolami USD konta a Hotovostní transakce ve finančních centrech, kde by ho málokdo hledal. Hodnocení ponecháváme na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose už podruhé za sebou došlo k mírnému zvýšení nákladů standardního klienta. V minulém čtvrtletí to bylo z 1592 Kč na 1604 Kč, v tomto kvartále pak došlo k dalšímu pohybu na 1640 Kč. I tak jde zatím o nepatrný pohyb. V Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo v posledním čtvrtletí k žádným podstatným změnám. Stále tak platí, že Era osobní účet a Online účet se pravidelně objevují v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech.

 

Raiffeisenbank (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25

Raiffeisenbank patří mezi aktivnější banky. Svoji poplatkovou politikou nasměrovává klienty jednoznačně k maximálnímu využívání eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody, tedy varianty Prémium (aktuálně už mnohem méně výhodná je varianta Extra). V aktuálním čtvrtletí nedošlo ke strukturálním ani jiným významným poplatkovým změnám, takže hodnocení neměníme.

Rajfka připravila pár změn k 1.7.2011. Změny se týkají vkladu na účet z pohledu nového zákona o oběhu bankovek a mincí – banka zrušila 50 Kč poplatek u splácení úvěru nebo kreditní karty v hotovosti na přepážce. Další změny se týkaly sekce Směnárenská činnost, operace s mincemi a bankovkami – například Vyměření náhrady za poškozená platidla v Kč bylo původně zpoplatněno ve výši 10% z hodnoty odkupované hotovosti, nově je tato služba zdarma. Banka také zrušila poplatek za výměnu bankovek a mincí a tato služba je, podobně jak u dalších bank, do počtu 100 kusů od jednoho nominálu zdarma. Banka také přišla s originální nabídkou pro potenciálně nové klienty – těm, kteří k ní přejdou v rámci Kodexu Mobilita klienta, nabídne RB stejné číslo bankovního účtu (míněno před lomítkem). Je to jistě klientsky přívětivá věc, na straně druhé, číslo jako celek bude stejně jiné, takže klient beztak bude muset změnu nahlásit všude, kde to bude zapotřebí. Vzhledem k těmto změnám, vracíme zpátky hodnocení v této části na úroveň I. čtvrtletí – tedy do výše 7 bodů.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm mohli lépe orientovat. Lépe je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. V rámci posledního čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila a hodnocení zůstává stejné. Nicméně pro klienty je jistě příjemné, že banka při změnách sazebníku vydává speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Pokud půjde banka tímto směrem, zlepšíme ji v příštím čtvrtletí hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Q Report Scott & Rose nezaznamenal žádné změny ročních nákladů a to ani u standardního, ani u aktivního bankovního klienta. V Kalkulátoru bankovních poplatků také nedošlo k výrazným posunům, takže hodnocení v této části zůstává beze změn.

 

UniCredit Bank (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88

Banka, která je v poslední době vidět zejména v souvislosti s nabídkou hypotečních úvěrů. A stejně tak tomu bylo i v aktuálním čtvrtletí. K žádným strukturálním změnám v poplatkové politice banky nedošlo, a proto v této části hodnocení neměníme.

UniCredit Bank změnila výrazně sazebník k 15.3.2011 a od té doby k žádným zásadním změnám nepřistoupila. Ve III. čtvrtletí byla banka opět aktivní v oblasti hypoték. Hodnocení proto v této části ponecháváme.

Sazebník byl výrazně změněn již v I. čtvrtletí a je nyní jednoznačně přehlednější a pro klienty vlídnější. Banka se vydala směrem k vytvoření jedné přehledné tabulky, kde jsou všechny druhy kont (podobně jako u KB). Součástí tabulky je i sloupec, kde klient najde ceny služby mimo nabízené balíčkové účty, což jistě zákazník ocení. V aktuálním čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila.

Ani v Q Reportu Scott & Rose, ani v Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo ke změně výše bankovních poplatků. Pravidelně se už mezi nejlevnějšími konty objevuje Partners konto. Hodnocení zatím v této části ponecháváme.

 

Volksbank CZ (7.5, 7.5, 7, 7.5) =7,38

Banka, která byla spíše pasivnější, nicméně v posledním čtvrtletí udělala evidentně nejvíce poplatkových změn. Od 8.8.2011 Volksbank zcela změnila sazebník, nicméně nový koncept Domácí banka začne platit od 1.11.2011. Nový koncept je postaven na určité věrnosti bance - bonus na poplatky ve výši 25% získá klient, pokud si bude na účet posílat minimálně 15 tisíc Kč a současně provede měsíčně alespoň pět odchozích transakcí (jakýchkoliv). Jinak zdarma nabídne banka k účtu platební karty, internetbanking, eVýpis, token či kontokorentní úvěr. O detailech budeme psát v dalším čtvrtletí. Jinak banka již nyní přestala nabízet ostatní balíčkové účty (vyjma Styl konta či Programu exklusive). Volksbank tak do budoucna bude nabízet jen jedno konto (s podobným konceptem jednoho účtu přišla před časem také KB). Klienti si budou moci účet sestavovat podle vlastních potřeb. Klienti, kteří doposud využívali Aktiv konto, zaplatí nově 55 Kč (konto, jehož prodej byl ukončen, banka nabízela ve speciálních prodejních místech VolksbankShop a bylo až do konce července 2010 zdarma). Pokud klienti Aktiv konto nebudou chtít dále využívat, mohou si nově vybrat Domácí konto (dnes Běžný účet) za 47 Kč měsíčně. Stejně tak je vyřazeno z aktivní nabídky FIT konto. Příjemnou novinkou v této souvislosti je, že banka prohlásila, že vzhledem k razantní změně, nabídne prvních 7 měsíců vedení Domácího konta zdarma. Z důvodů zjednodušení sazebníku a zpřehlednění nabídky, u které banka myslela na přechodnou fázi pro klienty, stejně tak, jako možnost si poplatky významně snížit v případě určité aktivity klienta, zvyšujeme v této části hodnocení o 0,5 bodu.

Banka připravila od 8.8.2011 v souvislosti s postupnou změnou celkového konceptu množství poplatkových změn. Volksbank například zdražila výběr z bankomatu vlastní banky ze 3 Kč na 4 Kč, v síti ČSOB ze 6 Kč na 8 Kč a z ostatních bankomatů z 30 Kč na 35 Kč. Výběr hotovosti na pobočce zdražil ze 45 Kč na 60 Kč. Banka také zdražila transakce – v rámci internerbankingu u jednorázové položky mimo banku ze 4 Kč na 5 Kč, u trvalého příkazu, inkasa či SIPA ze 4 Kč na 6 Kč. Prostřednictvím Phone bankingu se transakce zdražily ze 6 Kč na 10 Kč. Naopak o korunu zlevní měsíční vedení neembosované karty - Visa Electron a Maestro (z 20 Kč na 19 Kč) a o 4 Kč vedení embosované platební karty - MasterCard Standard a Visa Classic (ze 45 Kč na 41 Kč). Banka ruší poplatek 2 000 Kč za blokaci karty při podezření na podvodné použití držitelem. Internetové bankovnictví zdraží z původních 30 Kč na 47 Kč a Phone banking ze 39 Kč na 49 Kč. Naopak kontokorent zlevní a měsíční poplatek už nebude stát 50 Kč, ale nově jen 12 Kč. A například o 100 Kč méně se také zaplatí při pořízení výpisu z katastru nemovitostí. Jinak banka změnila snad celý sazebník, takže změny se dotknou i zahraničního platebního styku, úvěrů, investování či ostatních bankovních služeb. V celkovém vyznění jde ale spíše o zdražení, zejména těch nejfrekventovanějších služeb, proto naopak v této části snižujeme hodnocení o 0,5 bodu.

Sazebník banky nedoznal žádných významných grafických změn, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník banky je postaven na zcela odlišném principu od KB nebo UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení.

V Q Reportu Scott & Rose došlo ke znatelnému nárůstu nákladu a to jak u standardního klienta o 19% (z 2055 Kč na 2448 Kč), tak u aktivního klienta o téměř 17% (z 4880 Kč na 5700 Kč). V Kalkulátoru bankovních poplatků jsme zatím tak výrazný nárůst nezaznamenali. V případě, že k němu dojde v následujícím čtvrtletí a potvrdí se zároveň nárůst nákladů v Q Reportu, budeme muset v této části hodnocení jej snížit o 0,5 bodu.Bankovní poplatky - III. čtvrtletí 2011

Diskutovat (0)