Bankovní poplatky pod lupou


05. 08. 2008  08:30     Patrik Nacher     komentáře (3)

Největším problémem je nízká mobilita bankovních klientů. Z našich zkušeností vyplývá, že právě nepružná mobilita klientů je jedním ze základních důvodů určité zakonzervovanosti. Přechodu klientů mezi bankami v zásadě brání dvě situace -nepřehlednost sazebníků a složitost procesu změny účtu.

1) Diskuse

Diskuse o výši bankovních poplatků je užitečná věc. Oblast bankovnictví je celkem citlivé na mediální obraz a vnímání lidí. A banky si to uvědomují.

Za více než 2 a půl roku provozování serveru o bankovních poplatcích bylo napsáno několik set článků a komentářů, desítky průzkumů, srovnání a studií, proběhly tři ročníky ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Média se více než kdy před tím zabývají tématem poplatků, pohledem spotřebitele-klienta na nabízené bankovní služby a produkty. A výsledkem této společenské diskuse je postupná změna přístupu bank. Příklady. Několik bank zrušilo nejabsurdnější poplatky, banky se častěji než dříve ve svých reklamách věnují právě poplatkům a vstup nízkonákladové banky mBank, která postavila svoji politiku právě na nulových poplatcích,  překonal i optimistické výhledy samotných představitelů této banky. Diskuse by měla ale vyburcovat ke změně chování i spotřebitele.

 

2) Mobilita klientů – cesta k nápravě

Největším problémem je nízká mobilita bankovních klientů. Z našich zkušeností vyplývá, že právě nepružná mobilita klientů je jedním ze základních důvodů určité zakonzervovanosti. Přechodu klientů mezi bankami v zásadě brání dvě situace:

a) Nepřehlednost sazebníků a služeb a praktická neporovnatelnost. Na počátku příštího týdne budu společně se serverem www.penize.cz prezentovat náklady běžného bankovního klienta a pořadí bank. A již nyní mohu prozradit, že jsme jednotlivé sazebníky zkoumali několik dnů a ve více než 50% případů jsme se lišili ve výpočtech při předem daných kritérií. Kromě samotných výsledků je jedno zjištění tedy zřejmé - pro laiky je v praxi takřka nemožné porovnávat nabídky jednotlivých bankovních ústavů. Banky navíc často vážou jednu službu objednáním druhé či zakoupením balíčkových účtů. To samozřejmě porovnávání dále komplikuje.

= řešení: sjednocení terminologie, informační standardy, zjednodušení sazebníků a jejich dostupnost, historické údaje o cenách služeb, jednoznačnost obchodních podmínek a transparentnost balíčkových účtů.

b) Složitost změny účtu. Změnit banku není jen tak a dnes už nejde o poplatek za zrušení účtu, který banky většinou zrušily. Jde zejména o administrativní a časovou náročnost. Při změně bankovního účtu dochází k mnoha procesům. Od rušení účtu, přes několikaměsíční výpovědní lhůtu, po založení nového účtu, se kterým souvisí celá řada úkonů – např. nastavení trvalých příkazů a příkazů k inkasu, změna čísla na všech dokumentech, nová platební karta. U podnikatelských účtů je proces ještě složitější. Navíc s sebou složitost změny nese riziko zanedbání některé z výše uvedených činností a celá věc se prodlouží a prodraží. To vše vede k tomu, že i přes velkou kritiku naší banky, se k samotné změně nakonec neodhodláme. Na to banky spoléhají. Jak vychází ze studie bankovních poplatků, stávající klienti mají u většiny bank horší nabídku než nově příchozí.

= řešení: přenositelnost čísla bankovního účtu, sazebník součástí smlouvy.

 

3) Zvyšování bankovní gramotnosti – vzdělaný klient

Vzdělaný klient dokáže odolat tlaku zjednodušeným nabídkám, ale zároveň může poptat sofistikovanější služby bank. Vzdělaný klient by tedy měl být cílem také bankovních ústavů. Server www.bankovnipoplatky.com nabízí na svých stránkách několik sekcí, které se věnují právě vzdělávání především bankovních klientů:

- on-line poradna s bývalým finančním arbitrem O. Schlossbergerem,

- finanční poradna,

- edukativní část webu.

Aktuálně připravujeme dvě nové rubriky:

- prezentace bakalářských a diplomových prací na téma bankovních poplatků,

- nabídka konzultací a přednášek.

V budoucnu předpokládám intenzivnější spolupráci v této oblasti jak s příslušnými institucemi státní správy, tak především s EU.

= řešení: společné úsilí bank a regulátora vedoucí ke zvyšování finančního vzdělávání.

 

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

(banky s licencí k 31.12.2007), v mil. Kč

 

 

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

73 171

101 057

111 135

116 864

133 507

1.1 Úrokové výnosy

99 615

102 656

107 144

124 114

156 496

1.2 Úrokové náklady

45 300

42 885

43 100

52 567

71 641

1.3 Výnosy z dividend

824

1 369

2 189

1 676

5 886

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

35 657

38 085

38 899

41 093

44 786

1.5 Náklady na poplatky a provize

9 314

6 760

7 068

8 175

9 100

Zdroj: ČNB

 

Bankovní klienti jsou aktivnější

Nárůst výnosu z bankovních poplatků je také dán větší aktivitou samotných klientů. Ukazuje se totiž, že Češi využívají služeb bank stále víc. Vyplývá to z průzkumu, který mezi bankami udělaly servery www.bankovnipoplatky.com a www.penize.cz, a jeho srovnání s podobnou anketou z roku 2006. Dnešním bankovním klientům přichází na účet více plateb. Klienti podávají více příkazů k úhradě i trvalých příkazů. Mnohem více rovněž platí platebními kartami a mnohem aktivněji využívají služeb elektronického bankovnictví.

 

Za co platí průměrný bankovní klient

Transakce

Průměrný klient 2008

Průměrný klient 2006

Vedení účtu

Ano

Ano

Výpisy měsíčně poštou

1

1

Příchozí platby

4

3

Vklad v hotovosti

1

1

Trvalý příkaz k úhradě

4 (3x zadán elektronicky, 1x na pobočce)

2 (1x zadán elektronicky, 1x na pobočce)

Příkaz k úhradě

5 (4x zadán elektronicky, 1x na pobočce)

3 (2x zadán elektronicky, 1x na pobočce)

Výběr hotovosti na přepážce

0

1

Výběr z bankomatu

3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí)

3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí)

Platby u obchodníka

6

2

Platební karta

1 (elektronická)

1 (elektronická)

Přímé bankovnictví

Ano

Ano

Služba SIPO

1

nezjišťovánoBankovní poplatky pod lupou

Diskutovat (3)