Bankovní poplatky za rok 2014 – pokles o 1 miliardu


28. 03. 2015  06:49     redakce BP     komentáře (0)

 Změna počítadla. Za každou vteřinu se načítá 1. 144 Kč, tedy o 30 Kč méně než v roce 2013 a o 40 Kč méně než v roce 2012.

Bankovní poplatky za rok 2014 – pokles o 1 miliardu
Server www.bankovnipoplatky.com dnešním dnem přepočítal počítadlo bankovních poplatků. Na základě údajů, které zveřejnila ČNB, se totiž za rok 2014 vybralo na bankovních poplatcích přes 36,095 mld. korun. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2014, položka výnosy z poplatků a provizí – 48,990 mld. Kč (a k dobru bankám jsou odečteny náklady na poplatky a provize – 12,895 mld. Kč). 

Původní částka byla z roku 2013 a činila 37,035 mld. korun. O rok dříve, tedy v roce 2012, částka dokonce činila 37,275 (po upřesnění v průběhu roku, před tím to bylo 37,338) mld. korun. Na poplatcích a provizích se loni v hrubém vybralo téměř o miliardu méně než rok předtím. Pokud jde o čisté příjmy z poplatků a provizí, tak tyto příjmy byly v roce 2014 nižší o 940 milionů korun než v roce 2013 (viz tabulka níže). V procentním vyjádření se čisté příjmy bank z poplatků a provizí snížily v roce 2014 o 2,54 % a od roku 2011 jde o třetí meziroční snížení, což je pro klienty dobrá zpráva“, dodává k výsledkům Patrik Nacher, provozovatel stránek www.bankovnipoplatky.com.

Počítadlo bankovních poplatků se nachází v horní části home page a jde o dynamickou tabulku, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2015.

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru (v čistém, po odečtení nákladů):

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Čisté výnosy z poplatků a provizí

32 918

35 841

36 121

36 442

38 493

39 058

 

 

 

37 275

37 035

36 095

Absolutní ukazatele v mil. Kč, banky s licencí k 31. 12. 2014
Zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Zajímavé je i porovnání, jak se v jednotlivých letech měnilo počítadlo a kolik jako bankovní klienti zaplatíme za určité časové úseky.

Aktuálně vytvořené počítadlo (z údajů za rok 2014):

 • za měsíc             3 007 916 667
 • za týden                 694 134 615
 • za den                     98 890 410
 • za hodinu                  4 120 434
 • za minutu                      68 674
 • za vteřinu                        1 144

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31. 12. 2014), v mil. Kč

 

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

 

2014

31.12.2013

   31.3.   

   30.6.   

   30.9.   

   31.12.   

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

157 376

162 089

167 152

168 147

 

 

 

167 965

1.1 Úrokové výnosy

166 962

172 328

170 378

154 897

 

 

 

158 958

1.2 Úrokové náklady

61 655

62 393

62 469

49 384

 

 

 

48 545

1.3 Výnosy z dividend

5 859

7 578

6 607

8 823

 

 

 

6 728

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

48 369

50 002

49 151

49 845

 

 

 

48 990

1.5 Náklady na poplatky a provize

9 876

10 944

11 876

12 810

 

 

 

12 895

10. Zisk (ztráta) po zdanění

55 656

53 337

64 307

61 397

 

 

 

63 459

zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Počítadlo za rok 2013:

 • za měsíc            3 086 250 000
 • za týden               712 211 538
 • za den                 101 465 753
 • za hodinu                4 262 328
 • za minutu                    70 462
 • za vteřinu                    1 174

Počítadlo za rok 2012:

 • za měsíc               3 111 500 000
 • za týden                   718 038 461
 • za den                     102 295 890
 • za hodinu                    4 227 740
 • za minutu                        71 039
 • za vteřinu                         1 184

Počítadlo za rok 2011:

 • za měsíc               3 259 166 667
 • za týden                   752 115 385
 • za den                     106 857 924
 • za hodinu                    4 452 413
 • za minutu                        74 207
 • za vteřinu                         1 237

Počítadlo za rok 2010: 

 • za měsíc               3 194 500 000
 • za týden                   737 192 308
 • za den                     105 024 658
 • za hodinu                    4 376 027
 • za minutu                        72 934
 • za vteřinu                         1 215,6

Počítadlo za rok 2009:

 • za měsíc               3 036 750 000
 • za týden                   700 788 460
 • za den                       99 838 356
 • za hodinu                    4 159 931
 • za minutu                        69 332
 • za vteřinu                         1 155,5

Počítadlo za rok 2008:

 • za měsíc               3 009 250 000
 • za týden                   694 442 300
 • za den                       98 934 246
 • za hodinu                    4 122 260
 • za minutu                        68 704
 • za vteřinu                         1 145

Počítadlo za rok 2007:

 • za měsíc                2 973 833 333
 • za týden                   686 269 231
 • za den                       97 769 863
 • za hodinu                    4 073 744
 • za minutu                        67 896
 • za vteřinu                         1 132

Počítadlo za rok 2006:

 • za měsíc               2 745 250 000
 • za týden                  633 519 230
 • za den                      90 254 794
 • za hodinu                    3 760 616
 • za minutu                        62 677
 • za vteřinu                         1 045

 

 Bankovní poplatky za rok 2014 – pokles o 1 miliardu

Diskutovat (0)