Bomba:
Víte, kolik odvedete na poplatcích denně svojí bance?


06. 07. 2010  09:37     BankovniPoplatky.com     komentáře (0)

To, že se české banky ve financování svého hospodaření rády spoléhají na příspěvek příjmů z poplatků a provizí, není novinka. Ale víte, kolik v průměru dělal denní poplatek jednoho klienta u vaší banky v roce 2009?

Výstup analýzy, kterou provedl náš server, lze interpretovat zhruba takto: jakou část poplatkového zisku nesl v průměru každý klient dané banky na svých bedrech za den? Z výsledků je patrné, že bankovní domy, jež na poplatcích generují miliardové výnosy, tím mnohdy zatěžují svého klienta mnohem méně než banky s, agregátně vyjádřeno, nižším poplatkovým výnosem.   Největší podíl z vybraných čistých poplatkových výnosů dlouhodobě generuje Česká spořitelna (v r. 2009: 11,4 mld. Kč, přes 31 % celkových poplatků v ČR). Na jednoho klienta České spořitelny tak v průměru připadalo 6 Kč poplatků denně. Stejný poplatek za den v průměru odvedl klient ČSOB. Z poplatkových výnosů Komerční banky za rok 2009 připadá na jednoho zákazníka 13 Kč za den, u UniCredit Bank, posledního zástupce české bankovní čtyřky, činé přepočtený denní poplatek 34 Kč. Tato banka se v analýze umístila vůbec nejhůře. Vyšší výsledek souvisí nejenom s agresivněji nastavenou poplatkovou politikou, ale může být významně ovlivněn dalšími faktory,“ říká analytik Aleš Rod, „nejvýznamnějšími z nich jsou portfolio služeb, které banka nabízí, a s tím související segmentová struktura klientů. Právě UniCredit Bank patří k nejvýznamnějším hráčům v oblastech privátního bankovnictví, akvizičního financování nebo financování komerčních nemovitostí, což bance přináší vyšší poplatky.“ Z movitějšího segmentu obyvatel a právnických osob pocházejí také klienti J&T Bank, což se opět odráží ve vyšších poplatkových výnosech na jednoho klienta. V analýze se nejlépe vedl nováček na českém trhu Banco Popolare a také ING banka, u obou ústavů průměrný přepočtený denní poplatek dosahuje Kč. „Obě tyto banky mají přívětivou poplatkovou politiku jako jednu ze svých konkurenčních zbraní. Je jisté, že jim jde o zvýšení tržního podílu,“ říká analytik Aleš Rod.   "Je vidět, že vyššího průměru na klienta dosahují banky, které jsou zaměřeny na ponikatele a firmy, kde je počet klientů menší, ale o to více využívají služeb banky," uvedl majitel serveru www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher. "Větší banky dosahují překvapivě nízké průměrné částky v poměru k ostatním bankám vzhledem k mase retailových klientů. Tento pohled tak srozumitelněji ukazuje, že zdražení poplatků byť i o pár korun, znamená v celkovém výsledku značný přísun peněz z neúrokových aktivit těchto bank,“ říká Nacher.  

Tabulka bankovních poplatků:

České banky a čisté výnosy z poplatků a provizí v r. 2009:
Banka Čisté poplatkové výnosy za rok 2009 Počet klientů 2009* Poplatek na klienta za den
Česká spořitelna 11 402 000 000 Kč 5 272 785 6 Kč
Komerční banka 7 745 000 000 Kč 1 620 000 13 Kč
ČSOB 6 550 000 000 Kč 3 061 000 6 Kč
GE Money Bank 3 187 626 000 Kč 1 048 892 8 Kč
UniCredit Bank 2 450 000 000 Kč 200 000 34 Kč
Volksbank CZ 350 000 000 Kč 58 500 16 Kč
ING Bank 310 572 000 Kč 260 161 3 Kč
J&T Banka CZ 33 475 000 Kč 3 726 25 Kč
Banco Popolare 5 453 000 Kč 5 700 3 Kč
Raiffeisenbank 1 589 033 000 Kč BANKA ÚDAJ NEZVEŘEJŇUJE
LBBW Bank CZ 86 522 000 Kč BANKA ÚDAJ NEZVEŘEJŇUJE
Poštovní spořitelna Retailová značka skupiny ČSOB, nezveřejňuje vlastní finanční výkazy.
mBank Organizační složka BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank. Údaje o výkazech za jednotlivé organizační složky nejsou zveřejňovány.
Citibank Pobočka akciové společnosti Citibank Europe plc se sídlem v Irsku. Údaje o výkazech za jednotlivé pobočky nejsou zveřejňovány.
*Banco Popolare - uvedený údaj je o počtu účtů (nemusí platit, že 1 klient = 1 účet)
 


Bomba: Víte, kolik odvedete na poplatcích denně svojí bance?

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20039272589

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více