Celková částka ve správě Fondu pojištění vkladů se přiblížila k 25 miliardám korun


13. 02. 2013  20:40     tz     komentáře (0)

I přes výplatu náhrad vkladů více než 2 500 klientů zkrachovalého spořitelního a úvěrního družstva UNIBON stoupla celková částka ve správě Fondu oproti předchozímu roku o 2,9 miliardy Kč. Celkem tak Fond aktuálně spravuje 24,7 miliardy korun. Loňský rok byl pro Fond výjimečný i z toho pohledu, že 36 finančních institucí, které do systému pojištění vkladů spadají, do něj odvedlo druhou nejvyšší sumu finančních prostředků od jeho založení v roce 1994.  Za rok 2012 to bylo celkem 3,559 mld. Kč. Více to bylo pouze za rok 2000, kdy se odvedená částka přehoupla přes 3,790 mld. Kč. Cílem Fondu pojištění vkladů je nashromáždění rezervy ve výši 1,5 % objemu pojištěných vkladů – nyní dosahuje cca 1 %.

Celková částka ve správě Fondu pojištění vkladů se přiblížila k 25 miliardám korun
Nejdůležitější události roku 2012:

 • FPV vyplatil klienty spořitelního a úvěrového družstva UNIBON
 • FPV oslovil mladé střadatele prostřednictvím internetu
 • ČNB schválila dluhopisový program Fondu pojištění vkladů
 • FPV zahájil výběr bank pro výplatu náhrad vkladů
 • Testem výměny dat úspěšně prošlo všech 35 finančních institucí
 • Pod český FPV budou nově spadat i slovenské pobočky banky UniCredit

Dění ve Fondu pojištění vkladů v průběhu roku 2012

 • duben           Mladí od 18 do 35 let sice zpravidla nemají na účtech bank, družstevních záložen nebo stavebních spořitelen uloženy velké částky, ale jedná se o potenciálně aktivní uživatele služeb finančních institucí. Tato cílová skupina má dlouhodobě nízkou znalost o pojištění vkladů a také o tom, jaké jednotlivé produkty jsou pojištěny a jaké naopak nejsou – o existenci pojištění vkladů jich podle výzkumu Ipsos Tambor nevěděla plná třetina. Měsíční internetová kampaň využívala oslovování formou sociální sítě Facebook, odkazů v reklamní kontextové síti Google AdWords a directmailů.
 • květen          V květnu bylo ukončeno druhé kolo testování finančních institucí. Stejně jako v závěru roku 2011 vyhověly požadavkům na rychlé předání informací všechny banky, družstevní záložny i stavební spořitelny.
 • červen          ČNB schválila dluhopisový program Fondu pojištění vkladů s dobou trvání 10 let a v nejvyšším objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu 100 miliard Kč. Založení programu má přípravný charakter pro případ, že by v budoucnu bylo potřebné zajistit finanční zdroje nad rámec finančních rezerv Fondu. FPV v rámci tohoto programu nyní nechystá vydat žádnou emisi dluhopisů.
 • červenec      FPV zahájil výplaty náhrad jediné instituce – spořitelního a úvěrního družstva UNIBON. Výplata byla prostřednictvím poboček GE Money Bank zahájena 23. 7. 2012. Klientům záložny náleží náhrady ve výši 1,8 mld. korun. Dva měsíce po zahájení výplat bylo vyplaceno přes 95 % vkladů, tj. 1 724 mil. Kč, celkem 2 563 klientům. Do konce roku pak bylo vyplaceno již téměř 99 % vkladů - v České republice šlo o částku 1 739 mil. Kč a na Slovensku bylo ke konci roku vyplaceno 1 817 tis. EUR. Průměrná vyplacená výše náhrady vkladů dosáhla částky 656,6 tisíc Kč. Maximální možnou výši odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR Fond vyplácel ve 16 případech. Klientům UNIBONu aktuálně zbývá vyplatit 18,2 mil. Kč.
 • listopad         FPV vypsal výběrové řízení na zajištění výplaty náhrad za vklady ve finančních institucích v platební neschopnosti, které spadají do systému pojištění vkladů. Vybraná banka/banky musí zajistit provedení výplaty náhrad vkladů v každém kraji ČR a hl. m. Praze (obchodní místa banky musí umožnit paralelní obsluhu min. 3 klientů, výplata musí probíhat v on-line systému). Klient nebude hradit za výplatu náhrady žádný poplatek. Do tendru se přihlásila Česká spořitelna a GE Money Bank. Tendr bude uzavřen pravděpodobně v dubnu.
 • prosinec       FPV bude chránit i klienty slovenské UniCredit Bank. Italská bankovní skupina UniCredit Group oznámila, že v roce 2013 bude slučovat své peněžní ústavy v Česku a na Slovensku. Centrála bankovního domu bude v Praze, na Slovensku bude působit jako pobočka české banky.
 • prosinec       Fond potřetí otestoval u 35 finančních institucí schopnost přípravy seznamu vkladatelů a pojištěných vkladů při případném vyhlášení platební neschopnosti. Banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny musí být schopné do osmi pracovních dnů FPV předat všechny informace potřebné k zahájení výplaty náhrad pojištěných vkladů. Výsledkem testu bylo zjištění, že všechny instituce jsou schopné požadavkům zákona vyhovět a Fondu pojištění vkladů data předat.

O Fondu pojištění vkladů:

Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů v osmnácti případech, při kterých poskytl v podobě čtrnácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vkladatelům dvanácti bank a dvou družstevních záložen v celkové výši zhruba 27 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.Celková částka ve správě Fondu pojištění vkladů se přiblížila k 25 miliardám korun

Diskutovat (0)