Cena odchozích plateb v EUR? Až na výjimky pár stovek...


03. 02. 2012  14:36     tz     komentáře (0)

Ceny zahraničního platebního styku jsou v českých bankách vyšší než ceny plateb v rámci ČR, to je realita. Ale mezi jednotlivými bankami jsou rozdíly. A ne malé. O levnějších cenách se dá hovořit spíše v souvislosti s menšími bankami.

V prvním díle jsme analyzovali příchozí platební styk, ve kterém existuje jedna možnost nechat si posílat peníze zdarma (ZUNO). Za odchozí eurové platby se platí všude. Ačkoliv banky nabízejí zvýhodnění platebního styku do majetkově spřízněných bank, standardní ceny již tak příznivé nejsou, nejčastěji se pohybují od dvou set korun výše. Výjimku tvoří pouze mBank (49 Kč) a FIO banka (50 Kč). I při cenách odchozích plateb banky pracují s cenovými prahy a cenovými stropy. Nejvyšší strop má ve svém sazebníku LBBW (2200 Kč) a Volksbank (1700 Kč). . HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATKY .

Slovníček

V sazebnících se často setkáváme se slovem EUROPLATBA a SEPA. Co to je? Europlatba je platba ze zemí EU, EHP v měně EUR do výše 50 000 EUR, s uvedeným platným BIC banky příjemce a číslem účtu příjemce ve formátu IBAN. Pod pojmem SEPA (Single Euro Payments Area) rozumíme jednotnou oblast pro platby v eurech. Tato oblast zahrnuje platební styk v eurech v rámci jednotného evropského prostoru, kam patří státy Evropské unie, dále Norsko, Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko a Island. SEPA umožňuje bezhotovostní převod prostředků denominovaných v Eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní. To znamená stejně rychlé a jednoduché bezhotovostní platby v eurech jako v tuzemsku.

CENA ODCHOZÍHO PLATEBNÍHO STYKU TUZEMSKÝCH BANK V EUR:

(věnujte pozornost informacím pod tabulkou)

Banka Odeslaná platba v EUR (elektronicky)
Česká spořitelna 220 Kč / 1% (min 220 Kč, max 1500 Kč)
ČSOB 250 Kč / 1 % (min 250 Kč, max 1 500 Kč)
Komerční banka 195 Kč / 0,9% (min 250 Kč, max 1500 Kč)
UniCredit Bank 250 Kč / 0,9% (min 250 Kč, max 1 500 Kč)
Raiffeisenbank 220 Kč / 1% (min 300 Kč, max 1500 Kč)
GE Money Bank 220 Kč / 1 % (min 220 Kč, max 1 500 Kč)
Citibank 1 % (min 100 Kč, max 1 000 Kč)
FIO banka 50 Kč / 250 Kč / 0,5% (min 250 Kč, max 1250 Kč)
mBank 49 Kč / 0,5% (min 220 Kč, max 840 Kč)
Poštovní spořitelna 250 Kč / 0,7% (min 250 Kč, max 750 Kč)
LBBW 0,9 % (min 500 Kč, max 2.200 Kč)
Volksbank 1% (min 300 Kč, max 1.700 Kč)
Air Bank 200 Kč
EQUA bank 199 Kč
ZUNO 180 Kč / 280 Kč / 480 Kč

.

Poznámky:

Česká spořitelna:

Za 220 Kč je úhrada v měně EUR ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba), na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). Stejně stojí i přeshraniční převod/ SEPA převod - převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše 50 000 EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta a také SEPA převod do výše 50.000 EUR (včetně). Za vyšší sazbu pořídíte SEPA převod nad 50.000 EUR, ostatní platby v EUR do EU/EHP. Úhrada do Slovenské spořitelny e za zvýhodněných 50 Kč, úhrada ze Slovenské spořitelny zdarma. . ČSOB Zvýhodněny jsou platby v rámci skupiny, odchozí do slovenské ČSOB jsou za 9 Kč. Platby do 50.000 eur jsou za 250 Kč, relativně (a dráze) vás mohou vyjít vyšší platby. Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování
(tzv. STP platba) 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč). . Komerční banka SEPA EuroPlatba pro klienty BDSK v jakékoliv výši stojí 195 Kč, stejně jako KB Europlatba. Ostatní převody mohou vyjít dráže. . UniCredit Bank Odchozí europlatba stojí 250 Kč, úhrady do jiné banky z účtu vedeného v Kč v cizí měně jsou za 0,9 % (min 250 Kč, max 1500 Kč), u účtů s řízením poplatků OUR navíc příplatek 800 Kč jako krytí poplatku druhé strany. Platby do jiné banky v Kč v rámci ČRR z účtu vedeného v cizí měně jsou za 250 Kč. . Raiffeisenbank Europlatba je za 220 Kč, jinak zaplatíte 1 % (min. 300 Kč, max. 1500 Kč), u samostatných běžných účtů je minimum 500 Kč. U typu poplatku OUR navíc garance 450 Kč. V rámci banky stojí platby 150 Kč (mimo plateb bez konverze s cenovým účtem, ty jsou za 5 Kč, v rámci jednoho účtu je banka poskytuje zdarma). . GE Money 220 Kč stojí Europlatba, druhá sazba stojí pro poplatkový režim SHA, BEN, OUR. . Citibank 1 % s minimem a maximem platí pro SEPA platby i standardní cizoměnové či zahraniční platby. Pro dispozici BEN je jednotná sazba 1000 Kč. . FIO Odchozí platby v rámci FIO a platby na Slovensko zdarma, Europlatba 50 Kč, s poplatkovou dispozicí SHA nebo BEN 250 Kč, s poplatkovou dispozicí OUR 0,50 % z objemu převodu, min. 250 Kč, max. 1250 Kč.  . mBank Odchozí SEPA platba je za 49 Kč, realizace jiné zahraniční platby 0,5 % z částky převodu, min. 220 Kč, max. 840 Kč. . Poštovní spořitelna Odchozí platba do ČSOB 9 Kč, jinak SEPA do 50 tis. eur za 250 Kč, vyšší sazba platí pro odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR. Stejně stojí odchozí platba do zahraničí a v cizí měně do tuzemska dle požadavků na automatizované zpracování (tzv. STP platba). . LBBW Všechny odchozí platby za jednotnou taxu. . Volsbank I ve Volksbank zaplatíte relativně stejně za všechny platby, min. 300 Kč, max. 1700 Kč. . EQUA Odchozí platby stojí 199 Kč (mohou být účtovány poplatky 3. stran). . ZUNO První údaj platí pro SEPA platby, druhý s poplatkovým režimem SHA, třetí s poplatkovým režimem OUR.Cena odchozích plateb v EUR? Až na výjimky pár stovek...

Diskutovat (0)